Sống Tức Là Đấng Christ, Chết Tức Là Lợi Ích

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (8)

Phi-líp 1:21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Vào ngày kỷ niệm Chúa Giê-su bị đóng định trên thập giá để chuộc tội cho chúng ta, tôi ngẫm nghĩ về cuộc sống hoàn hảo của Ngài khi Ngài còn sống trên thế gian này và ý nghĩa của câu nói của sứ đồ Phao-lô:

Phi-líp 1:21 Vì đối với tôi, sống tức là Đấng Christ, chết tức là lợi ích.

Loài người chúng ta đều sợ chết, nhưng sứ đồ Phao-lô lại coi chết là lợi ích! Nếu bạn có cùng một tâm tình như sứ đồ vậy, thì bạn hẳn không sợ chết, tại vì khi chết đi, bạn sẽ được lợi ích!

Tiếp tục đọc

Tôi Mang Dấu Vết Của Đức Giê-su Trên Thân Thể Tôi

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (8)

Ga-la-ti 6:17

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Mổi năm vào ngày Lễ Phục Sinh, Tín Đồ Cơ Đốc thường hay nói về Đức Chúa Giê-su đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta, và Chúa đã phục sinh từ kẻ chết, nếu chúng ta tin vào Chúa thì tất cả tội lỗi của chúng ta đều được tha thứ, và trong tương lai chúng ta cũng được phục sinh và được hưởng sự sống đời đời. Những điều này là hoàn toàn chân thật và rất tốt, nhưng sau khi chúng ta đã được cứu rỗi thì cuộc sống của chúng ta là như thế nào? Và chúng ta nên làm gì để phụng sự Đức Chúa Giê-su?

Hôm nay để kỷ niệm sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su tôi muốn nói về Tín Đồ Cơ Đốc làm tôi mọi của Chúa.

Ga-la-ti 6:17 17 Từ nay về sau, đừng ai quấy rầy tôi nữa. Vì tôi mang dấu vết của Đức Giê-su trên thân thể tôi.

Sứ đồ Phao lô nói rằng người mang dấu vết của Đức Giê-su trên thân thể người. Dấu vết của Đức Giê-su có nghĩa là gì ? Chẳng lẽ trên thân thể của sứ đồ có cái tên của Đức Chúa Giê-su chăng? Lẽ dĩ nhiên là không phải như vậy!

Tiếp tục đọc

Chúng Ta Sống Cho Chúa Đã Chết và Sống Lại Vì Chúng Ta

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (7)

2 Cô-rinh-tô 5:14 – 15

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

 

(Tải xuống bản in PDF)

Các bạn cảm thấy đời sống của bạn là tràn đầy ý nghĩa hoặc là vô ý nghĩa? Phần đông người đời trên thế gian cảm thấy đời sống là vô ý nghĩa, cho dù hàng ngày họ làm nhiều việc, nhưng họ thấy những việc đó không có ý nghĩa gì cả, họ không biết sau này mình sẽ đi về đâu, và sau khi họ rời khỏi thế gian thì tất cả những việc họ làm trong đời này đều tiêu tan hết. Có người thì cứ tận tình ăn chơi hưởng lạc, họ không muốn nghĩ đến vấn đề của đời sống. Có người vì nhận thức rằng đời sống là vô ý nghĩa, nên họ ráng làm những công việc trường cữu, chẳng hạn như nổ lực trong việc nghiên cứu khoa học kỷ thuật hay văn học nghệ thuật, hoặc ráng công phát triển buôn bán kinh doanh, hoặc góp sức trong công việc từ thiện v.v.

đọc tiếp

Chúa Trời Tôi ơi! Chúa Trời Tôi ơi! Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi?

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (7)

Ma-thi-ơ 27:45 – 46

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Miscellaneous 07

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta học tập những sự kiện xảy ra trong giờ phút cuối cùng của Chúa Giê-su trên thập giá. Trước khi Chúa chịu chết, Chúa mở miệng nói một câu rất đau thương và quan trọng:

Ma-thi-ơ 27:45 – 46 45 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Khoảng giờ thứ chín, Chúa Giê-su kêu lên lớn tiếng rằng: “Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Chúa Trời tôi ơi! Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?”

Tiếp tục đọc

Sống Tức Là Đấng Christ

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (6)

Phi-líp 1:21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

 

(Tải xuống bản in PDF)

Sự chết của Chúa Giê-su mua chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, sự phục sinh của Chúa đem lại cho chúng ta hy vọng của sự sống đời đời. (Ở đây tôi không thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết, nếu các bạn muốn tìm hiểu về sự phục sinh của Chúa, xin đọc bài giảng “Tầm Quan Trọng Của Sự Phụ Sinh của Chúa Giê-su”).

Lễ Phục Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su Christ. Chúng ta nên kỷ niệm sự phục sinh của Chúa bằng cách nào?

Lẽ dĩ nhiên chúng ta cảm tạ tình yêu thương vĩ đại của Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, nhưng chỉ là cảm tạ thôi thì chưa đủ. Chúng ta ca những bài tụng ca cho Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, điều đó thì rất hay, nhưng chưa đủ. Chúng ta tổ chức buổi họp lớn để kỷ niệm sự phục sinh của Chúa, nhưng điều đó chưa chắc làm đẹp lòng Chúa Trời, vì Ngài coi trọng thái độ trong tâm hồn chúng ta, chứ Ngài không phải chỉ nhìn vào số người mà thôi.

Hỡi các bạn ơi, chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su không phải chỉ là vào ngày Lễ Phục Sinh mà thôi. Chúng ta nên kỷ niệm sự phục sinh của Chúa qua cuộc sống của mình.

Tiếp tục đọc

Lạy Cha, Xin Tha Thứ Cho Họ

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (6)

Lu-ca 23:34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

IS1CR201

(Tải xuống bản in PDF)

Lu-ca 23:34 34 Nhưng Chúa Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì.” Và họ bắt thăm chia áo xống của Chúa.

Này là một trong những câu nói sau cùng của Chúa Giê-su khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá. Câu nói này bày tỏ một tình yêu thiêng liêng và một tấm lòng khoan dung vô biên của Chúa. Trong hai ngàn năm nay, tất cả mọi người, kể cả những người thù nghịch Chúa, đều không thể chống cự lại lực lượng vĩ đại của câu nói này.

đọc tiếp

Đấng Christ Sống Trong Tôi – Tôi Sống Trong Đức Tin Của Con Chúa Trời

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (5)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

“Đấng Christ Sống Trong Tôi” Có Nghĩa Là Gì?

Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta thường nói rằng: “Đấng Christ sống trong tôi.” Nhưng chúng ta có hề ngẫm nghĩ rằng “Đấng Christ sống trong tôi” có nghĩa là gì?

Có người nói rằng: “Đó là quá hiển nhiên rồi, đấng Christ sống ở trong lòng tôi, tôi yêu mến Chúa, tôi thường nghĩ đến ân điển và tình thương của Chúa. Này cũng tương tự như trường hợp những người thân trong gia đình qua đời rồi, mà chúng ta thường nghĩ đến họ, họ vẫn sống ở trong lòng ta vậy.”

đọc tiếp

Không Theo Ý Muốn Của Con Mà Theo Ý Muốn Của Cha

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (5)

Ma-thi-ơ 26:39

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnTiny church

(Bài PDF)

Vài năm về trước, ở trên mạng tôi thấy một bài giảng luận của một thầy giáo sĩ người Tây Phương. Ông này nói rằng Chúa Giê-su không muốn chết và Chúa nài xin Đức Cha miễn đi hình phạt bị đóng đinh trên thập giá. Khi tôi thấy một thầy giáo sĩ lại viết những lời như vậy, tôi rất kinh ngạc và đau lòng. Nhiều đọc giả viết mail để bày tỏ cảm nghĩ của mình, tôi cũng viết một lá mail ngắn vài hàng để bày tỏ ý kiến của tôi.

Bây giờ chúng ta sẽ tra khảo lời trong Kinh Thánh để tìm giải đáp cho câu hỏi này: Chúa Giê-su có phải sợ chết không? Chúa có phải nài xin Đức Cha miễn cho mình khỏi bị đóng đinh trên thập giá không?

đọc tiếp

Chúa Trời Đã Lập Giê-su Làm Chúa Và Christ

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (4)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Praying hands

(Tài xuống bản in PDF)

Tín Đồ Cơ Đốc xưng Giê-su là Chúa Giê-su Christ, nhưng phần nhiều người không hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “Chúa” và “Christ”.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:36 36 Vậy xin cả nhà Y-sơ-ra-ên hãy biết chắc chắn rằng Chúa Trời đã lập Giê-su mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Christ.

 Này là câu nói của sứ đồ Phi-e-rơ trong bài giảng đầu tiên của người.

đọc tiếp

Chúa Giê-su Đến Để Hầu Hạ Và Làm Giá Chuộc Cho Nhiều Người

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (4)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau (Giăng 13:14)

(Bài PDF)

Để kỷ niệm Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, hôm nay chúng ta học tập lời dạy của Chúa trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 20:28.

Ma-thi-ơ 20:28 28 Cũng như Con của loài người đến không phải để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ người ta, và  hiến dâng sự sống của mình để làm giá chuộc cho nhiều người. 

Chúa Giê-su thường tự xưng mình là “Con của loài người.” Trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, từ ngữ “con của loài người” có nghĩa là “người”.

Trong đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su nói rằng mục đích mà Chúa đến thế gian là để hầu hạ người ta và hiến dâng sự sống của mình để làm giá chuộc cho nhiều người.

Tiếp tục đọc

Hỡi Chúa Trời ơi, Con Đến Để Làm Theo Ý Muốn Của Chúa

Nổi bật

Bài Giảng Luận Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Chúng ta được nên thánh nhờ sự hiến dâng thân thể của Chúa Giê-su Christ một lần đủ cả
Chúng ta được nên thánh nhờ sự hiến dâng thân thể của Chúa Giê-su Christ một lần đủ cả

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Hết thảy Tín Đồ Cơ Đốc đều biết rằng Chúa Giê-su chịu chết trên thập giá để chuộc tội cho loài người, nhưng chúng ta có hề ngẫm nghĩ rằng tại sao Chúa Trời Đức Gia-vê lại để cho Con một của Ngài chịu chết? Trong bộ Luật Pháp của Cựu Ước, Chúa Trời quy định mỗi năm người dân Y-sơ-ra-ên phải tự hiến dâng một con bò đực hay một con dê đực để chuộc tội cho tội lỗi của mình. Những người có tội thì phải tự lo liệu để chuộc tội cho mình, như vậy mới là công bằng. Tại sao tự nhiên Chúa Trời lại đổi ý mà quyết định để cho Con một của Ngài chịu chết để chuộc tội cho loài người?

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo Kinh Thánh để hiểu rõ hơn về kế hoạch cứu chuộc của Chúa Trời, và tôi mong rằng qua bài giảng này các bạn sẽ nhận biết được tính tình công nghĩa thánh sạch và lòng nhân từ thương xót vô biên của Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ.

Tiếp tục đọc

Cùng Sống Với Chúa

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (2)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Chúa đã phục sinh rồi

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Sự Chết Của Chúa Chiến Thắng Chết Chóc – Sự Phục Sinh Của Chúa Đem Lại Hy Vọng Cho Loài Người

Nhiều người nghĩ rằng Lễ Phục Sinh chỉ là một ngày lễ của Đạo Tin Lành và Công Giáo, tương tự như một ngày lễ nào đó của Đạo Phật hay Đạo Hồi hay Đạo Bà-la-môn vậy. Hỡi các bạn ơi! Lễ Phục Sinh là kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su, mà sự phục sinh của Chúa đã thay đổi số phận của toàn thể loài người từ ngày xưa đến hiện giờ và cho đến tương lai.

Chết chóc là số phận chung của loài người, không ai có thể thoát khỏi số phận này, ai cũng phải chết, cho dù người giàu nhất thế giới, hoặc là người có quyền lực cao nhất trên thế giới cũng phải chết. Tiền bạc quyền lực không mua được sự sống. Những người giàu sang có thể dùng tiền bạc để chữa trị bịnh nọ tật kia, nhưng sau cùng họ cũng phải chết đi. Chúng ta suốt đời gắng công làm việc để kiếm tiền tài đạt được địa vị thành công, nhưng rốt cuộc sự chết sẽ phá tan tất cả những gì ta kiếm được trong đời này, ấy là số phận chung của loài người.

Tiếp tục đọc

Cùng Chết Với Chúa

Nổi bật

Bài Giảng Luận Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (2)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Cùng Chết Với Chúa

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Chúng ta đều rất quen thuộc về lời dạy rằng Chúa Giê-su chịu chết để chuộc tội cho loài người, nhưng chúng ta ít có nói đến Tín Đồ Cơ Đốc phải cùng chết với Chúa. Chúa Giê-su đã chịu chết vì chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải chết. Trong bài giảng này tôi sẽ nói về sự chết của Chúa Giê-su trên thập giá và sự chết của Tín Đồ Cơ Đốc.

đọc tiếp

Tầm Quan Trọng Của Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-su

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (1)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Tất cả quyền năng ở trên trời và trên trái đất đều đã giao cho ta
Tất cả quyền năng ở trên trời và trên trái đất đều đã giao cho ta

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Ngày lễ Phục Sinh là ngày kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su. Hai ngàn năm về trước Chúa Giê-su chịu chết trên cây thập tự vào ngày thứ sáu của tuần lễ, rồi vào ngày thứ nhất của tuần lễ kế tiếp thì Chúa được sống lại y như lời Chúa đã nói trước.

Phục sinh là một việc cực kỳ quan trọng và đặc biệt. Hôm nay tôi muốn nói về sự phục sinh của Chúa, tầm quan trọng của sự phục sinh và liên hệ giữa sự phục sinh của Chúa và cuộc sống của chúng ta.

đọc tiếp

Chúa Đã Chịu Chết Vì Tội Lỗi Của Ta

Nổi bật

Bài Giảng Luận Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (1) 

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Mọi việc đã được trọn

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Hôm nay tôi muốn nói về sự chết của Chúa Giê-su. Hai ngàn năm về trước, Chúa Giê-su, Con của Chúa Trời Gia-vê, tự nguyện chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc loài người ta. Chúa bị đóng đinh vào ngày thứ sáu, rồi Chúa được sống lại vào ngày Chúa Nhật, cho nên ngày Chúa Nhật là ngày lễ Phục Sinh, ngày kỷ niệm sự sống lại của Chúa. Còn ngày thứ sáu là ngày kỷ niệm Chúa bị đóng đinh trên thập giá. 

Các bạn có thấy rằng sự chết của Chúa Giê-su là quan trọng không? Hoặc là các bạn thấy sự chết của Chúa không có ý nghĩa gì cả và không có liên quan gì đến các bạn chăng? 

Hỡi các bạn ơi, sự chết của Chúa Giê-su thì mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn thể loài người chúng ta. 

Tiếp tục đọc

Hoan Nghênh Quý Vị Viếng Thăm Mạng Việt Ngữ Tin Lành!

Nổi bật

Nội dung của mạng này chỉ tập trung vào lời dạy của Chúa Trời trong Kinh Thánh. Nếu bạn có ý kiến hoặc câu hỏi thắc mắc, bạn có thể  bấm vào mục “Phản Hồi” (Leave a reply) ở phần cuối của mỗi một bài giảng để gởi “phản hồi” cho tôi. Bạn cũng có thể gởi mail trực tiếp cho tôi:

Liên Lạc: vietngutinlanh@gmail.com;

Bạn cần phải có Adobe Reader để đọc bài PDF, nếu bạn không có Adobe Reader, xin bấm vào link này để download Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/

Nguyện xin Chúa Trời ban phước lành cho bạn!

Dấu Hiệu Bị Người Ta Đả Kích

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (12)

Lu-ca 2:34

Bài Giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi! Khi tôi mới tin vào Chúa Giê-su vào năm 1983 (Xin đọc bài “Bài Làm Chứng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền”), tôi rất hăng say tham gia vào những cuộc hoạt động chúc mừng Lễ Giáng Sinh. Nhưng sau khi truyền giảng Tin Lành trong ba mươi mấy năm qua, tôi nhận biết rằng phần nhiều người đời không tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, và nhiều người tuy mang danh Tín Đồ Cơ Đốc nhưng không vâng phục lời dạy của Chúa Giê-su và họ cũng không hiểu rõ ý nghĩa của sự ra đời của Chúa. Bởi vậy ngày nay khi tôi thấy những cuộc hoạt động chúc mừng Lễ Giáng Sinh, tôi cảm thấy đau buồn trong lòng.

Năm nay để kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su, tôi giảng giải một đoạn Kinh Thánh nói về tâm hồn của những người Tín Đồ của Chúa và người đời trên thế gian này.

Tiếp tục đọc

Đi Theo Chúa Giê-su – Tìm Cầu Phần Thưởng Của Chúa Trời      

Ma-thi-ơ 16:24 – 28

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:21 – 23, Chúa Giê-su phán dặn các môn đồ rằng Chúa sẽ bị giết bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy dạy luật, khi Phi-e-rơ nghe lời này thì nói rằng việc này sẽ không xảy đến cùng Chúa; Chúa khiển trách người là Sa-tan, tại vì người chẳng nghĩ đến việc của Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của người ta. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 16:24 – 28  24 Ðức Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? 27 Vì Con của loài người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. 28 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài.”

Bây giờ chúng ta sẽ học tập đoạn Kinh Thánh này từng bước một.

Tiếp tục đọc

Chẳng Nghĩ Đến Việc Ðức Chúa Trời, Song Nghĩ Đến Việc Người Ta

Ma-thi-ơ 16:21 – 23      

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:13 – 20 nói về những quyền năng lớn mà Chúa Giê-su ban cho các môn đồ. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 16:21 – 23 21 Từ đó, Ðức Chúa Giê-su mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. 22 Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: “Hỡi Chúa, lạy Ðức Chúa Trời cấm việc này! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” 23 Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi là vật chướng ngại cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.”

Tại Sao Đức Chúa Giê-su Khiển Trách Phi-e-rơ Một Cách Nghiêm Khắc Như Thế?

Khi Chúa Giê-su nói với các môn đồ rằng Chúa phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem và chịu nhiều sự khốn khổ trong tay của những người trưởng lão, thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, và phải bị giết, Phi-e-rơ  bèn nói rằng: “Hỡi Chúa, lạy Ðức Chúa Trời cấm việc này! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” Nhưng Chúa Giê-su nghe lời này, thì Chúa gọi Phi-e-rơ là “Sa-tan!” (Ma-thi-ơ 16:23)

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Ban Quyền Năng Cho Các Môn Đồ

Ma-thi-ơ 16:13 – 20     

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Nhảy Qua Ma-thi-ơ 15:29 – 31

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 15:21 – 28 nói về đức tin của người đàn bà Ca-na-an; đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 15:29 – 31 thuật lại sự kiện Chúa Giê-su chữa lành tất cả bịnh tật của người dân, ấy là tương tự với những đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã học tập trước kia, cho nên chúng ta sẽ nhảy qua đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 15:29 – 31.

Nhảy Qua Ma-thi-ơ 15:32 – 39

Sau Ma-thi-ơ 15:29 – 31 là Ma-thi-ơ 15:32 – 39 nói về Chúa Giê-su làm một phép lạ cho bốn ngàn người ăn no. Nội dung của đoạn Kinh Thánh này là tương tự với Ma-thi-ơ 14:13 – 21 mô tả Chúa Giê-su làm một phép lạ để cung cấp lương thực cho năm ngàn người ăn no (Xin tham khảo bài giảng “Năm Cái Bánh Và Hai Con Cá”), bởi vậy chúng ta cũng nhảy qua đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 15:32 – 39.

Nhảy Qua Ma-thi-ơ 16:1 – 4

Sau Ma-thi-ơ 15:32 – 39 là Ma-thi-ơ 16:1 – 4 thuật lại sự kiện những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê muốn thử thách Chúa Giê-su, họ xin Chúa cho xem một phép lạ từ trên trời xuống. Chúa khiển trách họ là hung ác gian dâm, và Chúa sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của Giô-na. Ma-thi-ơ 16:1 – 4 là tương tự như Ma-thi-ơ 12:38 – 45, xin các bạn đọc bài giảng “Ham Mộ Tiền Bạc, Bất Tin và Sự Kiềm Chế Của Ma Quỉ: Ma-thi-ơ 12:38 – 45” để hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện này, và chúng ta sẽ nhảy qua Ma-thi-ơ 16:1 – 4.

Nhảy Qua Ma-thi-ơ 16:5 – 12

Trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:5 – 12 Chúa Giê-su cảnh cáo các môn đồ phải giữ mình về men của người Pha-ri-si, tức là đạo đức giả (căn cứ theo Lu-ca 12 :1). Chúng ta sẽ nhảy qua Ma-thi-ơ 16:5 – 12 tại vì trong Ma-thi-ơ 23 Chúa Giê-su giảng giải rất tường tận về đạo đức giả của người Pha-ri-si, chúng ta sẽ học tập ý nghĩa của đạo đức giả một cách tường tận khi chúng ta học tập Ma-thi-ơ 23.  Bây giờ và đi thẳng vào Ma-thi-ơ 16:13 – 20  

Ma-thi-ơ 16:13 – 20 13 Khi Ðức Chúa Giê-su đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: “Theo lời người ta nói thì Con của loài người là ai?”  14 Môn đồ thưa rằng: “Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.” 15 Ngài phán rằng: “Còn các người thì xưng ta là ai?” 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Chúa là Ðấng Christ, con Ðức Chúa Trời hằng sống.” 17 Ðức Chúa Giê-su phán cùng người rằng: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. 18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội thánh. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời.” 20 Ðoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài là Ðấng Christ.

Tại Sao Chúa Giê-su Quan Tâm Những Điều Người Ta Nói Về Ngài?

Bây giờ chúng ta sẽ học tập đoạn Kinh Thánh này từng bước một. Đầu tiên tại sao Chúa Giê-su lại quan tâm những điều người ta nói về Con của loài người (tức là chính mình Chúa Giê-su).

Ma-thi-ơ 16:13 “Theo lời người ta nói thì Con của loài người là ai?”
Tiếp tục đọc

Đức Tin Của Người Đàn Bà Ca-na-an

Ma-thi-ơ 15:21 – 28  

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 15:10 – 20, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 15:21 – 28 21 Ðức Chúa Giê-su đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. 22 Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: “Lạy Chúa, là con cháu vua Ða-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm.” 23 Nhưng Chúa chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: “Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta.” 24 Chúa đáp rằng: “Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi.” 25 Song người đàn bà lại gần, lạy Chúa mà thưa rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!” 26 Chúa đáp rằng: “Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.” 27 Người đàn bà lại thưa rằng: “Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.” 28 Chúa bèn phán rằng: “Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn!” Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.

Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và một người đàn bà Ca-na-an khi bà cầu xin Chúa trừ quỉ khỏi con gái của bà. Bây giờ chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Ác Tưởng Trong Tâm Linh Làm Ô Uế Con Người

Ma-thi-ơ 15:10 – 20

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 15:1 – 9, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 15:10 – 20  10 Ðoạn, Chúa gọi đoàn dân đến, mà phán rằng: “Hãy nghe, và hiểu. 11 Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy!” 12 Môn đồ bèn lại gần, mà thưa rằng: “Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng?” 13 Chúa đáp rằng: “Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. 14 Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.” 15 Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: “Xin thầy giải thích lời ví dụ ấy cho chúng tôi.” 16 Ðức Chúa Giê-su hỏi rằng: “Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao? 17 Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín sao? 18 Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người. 19 Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và vu cáo. 20 Ấy đó là những điều làm dơ dáy người; song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu.”

Đoạn Kinh Thánh trên là lời giải thích của Chúa Giê-su cho các môn đồ và đoàn dân về vấn đề điều gì làm dơ dấy con người. Ngay sau khi Chúa khiển trách các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật về việc rửa tay theo luật truyền khẩu (xin tham khảo bài giảng trước “Lòng Chúng Ta Phải Gần Với Lòng Của Đức Chúa Trời”), Chúa giải thích rằng điều gì thực sự làm dơ dáy người. Bây giờ chúng ta sẽ học tập đoạn Kinh Thánh này từng bước một.

Tiếp tục đọc

Lòng Chúng Ta Phải Gần Với Lòng Của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 15:1 – 9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Ta sẽ ban cho ngươi một tấm lòng mới

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 14:22 – 36, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 15:1 – 9 1 Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy dạy Luật từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Ðức Chúa Giê-su, mà thưa rằng: 2 “Sao môn đồ thầy phạm luật truyền khẩu của các trưởng lão? Vì họ không rửa tay trước khi ăn.” 3 Ngài đáp rằng: “Còn các ngươi sao cũng vì cớ luật truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Ðức Chúa Trời? 4 Vì Ðức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: “Phải hiếu kính cha mẹ ngươi;” lại, điều nầy: “Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết.” 5 Nhưng các ngươi lại nói rằng: “Ai nói cùng cha mẹ rằng: “Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Ðức Chúa Trời rồi,” thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ.” 6 Như vậy, các ngươi đã vì luật truyền khẩu mình mà bỏ lời Ðức Chúa Trời. 7 Hỡi kẻ đạo đức giả! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: “8 “Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, chúng nó giảng dạy những điều răn bởi người ta đặt ra.”

Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su cùng các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật Pháp. Các người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật Pháp hỏi Chúa Giê-su rằng tại sao các môn đồ của Chúa đã phạm luật truyền khẩu của các trưởng lão. Chúa trả lời câu hỏi của chúng và đồng thời chỉ ra lỗi lầm của chúng. Bây giờ chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Đi Trên Mặt Biển

Ma-thi-ơ 14:22 – 36

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 14:13 – 21, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 14:22 – 36 22 Kế đó, Chúa liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Chúa đang truyền cho dân chúng tan đi. 23 Xong rồi, Chúa lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Chúa ở đó một mình. 24 Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ. 25 Song đến canh tư đêm ấy, Ðức Chúa Giê-su đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. 26 Khi thấy Chúa đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: “Ấy là một con ma;” rồi sợ hãi mà la lên. 27 Nhưng Ðức Chúa Giê-su liền phán rằng: “Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ!” 28 Phi-e-rơ bèn thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa.” 29 Chúa phán rằng: “Hãy lại đây!” Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Ðức Chúa Giê-su. 30 Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: “Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!” 31 Tức thì Ðức Chúa Giê-su giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: “Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” 32 Chúa cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. 33 Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Chúa mà nói rằng: “Thầy thật là Con Ðức Chúa Trời!” 34 Khi qua biển rồi, Chúa và môn đồ đến xứ Ghê-nê-xa-rết. 35 Người xứ đó nhận biết Chúa, thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bịnh đến cùng Chúa, 36 xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi; vậy ai rờ đến cũng đều được lành bịnh cả. 

Bây giờ tôi sẽ giải thích đoạn Kinh Thánh này cho các bạn từng bước một.

Tiếp tục đọc

Năm Cái Bánh Và Hai Con Cá

Ma-thi-ơ 14:13 – 21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 13:53 – 58, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 14:1 – 12 1 Lúc ấy, Hê-rốt là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Ðức Chúa Giê-su, 2 thì phán cùng bầy tôi rằng: “Ðây là Giăng Báp-tít. Người chết đi sống lại, nhân đó mới làm được mấy phép lạ như vậy.” 3 Số là, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. 4 Vì Giăng có can vua rằng: “Vua không có phép được lấy người đó làm vợ.” 5 Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri. 6 Vừa đến ngày ăn mừng sinh nhật vua Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa ở giữa người dự đám, vua lấy làm thích lắm, 7 đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. 8 Vậy, nàng bị mẹ xui giục, bèn tâu rằng: “Xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây.” 9 Vua lấy làm buồn rầu; song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời. 10 Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, 11 rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. 12 Ðoạn, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Ðức Chúa Giê-su. 

Trong những bài giảng trước, chúng ta đã đọc qua đoạn Kinh Thánh này một vài lần rồi. Bởi vậy hôm nay chúng ta nhảy qua đoạn Kinh Thành này để tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Tiếp tục đọc

Dân Chúng Trong Quê Hương Của Chúa Giê-su Khinh Dể Chúa

Ma-thi-ơ 13:53 – 58

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 13:51 – 52, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 13:53 – 58  53 Ðức Chúa Giê-su phán các lời ví dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó. 54 Chúa về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: “Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy? 55 Có phải là con của tên thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng? 56 Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy?” 57 Họ bèn vì cớ Chúa mà vấp phạm. Song Ðức Chúa Giê-su phán cùng họ rằng: “Chỉ trong xứ mình và người nhà mình mà đấng tiên tri bị khinh dể thôi.” 58 Ở đó, Chúa không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin. 

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 13:53 – 58 thuật lại sự kiện dân chúng trong quê hương của Chúa Giê-su đã khinh dể Chúa.

Tiếp tục đọc

Trở Nên Môn Đồ Của Nước Thiên Đàng

Ma-thi-ơ 13:51 – 52

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo ví dụ của tay lưới trong Ma-thi-ơ 13:47 – 50. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 13:51 – 52 51 “Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng!” Các môn đồ thưa rằng: “Có hiểu.” 52 Ngài bèn phán rằng: “Vì cớ ấy, mọi thầy dạy Luật Pháp đã trở nên môn đồ của nước Thiên Đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho tàng của mình ra.”

Sau khi Chúa Giê-su đã giảng dạy cho các môn đồ về những ví dụ: Ví dụ của Người Gieo Giống, Ví Dụ của Cỏ Lồng Vực, Ví Dụ của Hột Cải, Ví Dụ của Men, Ví Dụ Của Báu, Ví Dụ của Hột Châu, Ví Dụ của Tay Lưới (Xin đọc những bài giảng về các ví dụ này để hiểu rõ ý nghĩa), Ngài hỏi các môn đồ rằng: “Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng!” Rất hiển nhiên “mọi điều đó” là chỉ về những ví dụ Ngài đã giảng dạy trong Ma-thi-ơ 13. Rồi Chúa Giê-su nói tiếp rằng: “Vì cớ ấy, mọi thầy dạy Luật Pháp đã trở nên môn đồ của nước Thiên Đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho tàng của mình ra.”

Tiếp tục đọc

Ví Dụ của Tay Lưới

Ma-thi-ơ 13:47 – 50

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo ví dụ của hột châu, hôm nay chúng ta tra khảo một ví dụ khác.

Ví Dụ của Tay Lưới

Ma-thi-ơ 13:47 – 50  Nước Thiên Đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. 48 Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. 49 Ðến ngày tận thế cũng như vầy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công nghĩa ra, 50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 

Bắt Cá Bằng Lưới và Rao Truyền Tin Lành để Cứu Vớt Người Đời

 Trong ví dụ này Chúa Giê-su so sánh nước Thiên Đàng như một tay lưới thả xuống biển và bắt đủ mọi thứ cá. Sự so sánh này nhắc lại tình cảnh Chúa Giê-su kêu gọi Phi-e-rơ:

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Hột Châu

Ma-thi-ơ 13:45 – 46  

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống Video MP4)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo ví dụ của báu, hôm nay chúng ta tra khảo ví dụ kế tiếp.

Ma-thi-ơ 13:45 – 46  Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, 46 khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua ngọc châu đó. 

Ngọc châu tượng trưng cho cái gì?

Nguyên văn Hy Lạp của “ngọc châu” là “μαργαρίτης” (margarites). Bây giờ chúng ta tra khảo những đoạn Kinh Thánh có chữ “margarites” (ngọc châu) để tìm hiểu “margarites” (ngọc châu) là tượng trưng cho cái gì?

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Báu

Ma-thi-ơ 13:44

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo ví dụ của men, hôm nay chúng ta tra khảo ví dụ kế tiếp.

Ma-thi-ơ 13:44  44 Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. 

Ví dụ này rất ngắn, chỉ có một câu thôi, nhưng ý nghĩa thì rất sâu xa. Bây giờ chúng ta sẽ tra khảo ví dụ này từng bước một.

Tiếp tục đọc

Ví Dụ của Men

Ma-thi-ơ 13:33 – 35

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo ví dụ của hột cải trong Ma-thi-ơ 13:31 – 32, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 13:33 - 35 33 Chúa lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: “Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.” 34 Ðức Chúa Giê-su lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Chúa chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, 35 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: “Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.”

 Trong đoạn Kinh Thánh này Ma-thi-ơ 13:33 – 35 Chúa Giê-su giảng dạy cho chúng ta ví dụ của men. Chúa so sánh nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ví dụ này từng bước một.

Tiếp tục đọc

Đầy Rẫy Ơn Điển Và Lẽ Thật

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (11)

Giăng 1:14

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Lễ Giáng Sinh lại đến rồi. Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỉ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su Christ. Trong bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi” tôi đã giải thích lý do tại sao Chúa đến vào thế  gian. Nếu các bạn muốn hiểu về lý do tại sao Chúa đến, xin các bạn đọc bài giảng đó, và tôi không lập lại ở đây nữa. Trong bài giảng này tôi muốn nói về tâm hồn của Chúa Giê-su. Tôi muốn rao giảng về sự hoàn hảo của Chúa.

Đầy Rẫy Ơn Điển và Lẽ Thật          

Giăng 1:14 14 Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy rẫy ơn điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của người, vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

Cha tức là Đức Chúa Trời Gia-vê. Con một đến từ nơi Cha tức là Đức Chúa Giê-su Christ. Đoạn Kinh Thánh trên Giăng 1:14 nói rằng Chúa Giê-su là đầy rẫy ơn điển và lẽ thật.  “Đầy rẫy ơn điển và lẽ thật” có nghĩa là gì?

Những từ ngữ trong Kinh Thánh thường có ý nghĩa khác biệt với ý nghĩa trong lời nói hàng ngày. Bởi vậy chúng ta không thể căn cứ vào tự điển để tìm hiểu ý nghĩa của “ơn điển” và “lẽ thật”, chúng ta cần phải tra khảo Kinh Thánh để hiểu rõ 2 từ ngữ này.

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Hột Cải

Ma-thi-ơ 13:31 – 32

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Phối Hợp Ví Dụ Của Người Gieo Giống Với Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

Chúng ta đã tra khảo 2 ví dụ trong Ma-thi-ơ 13: “Ví dụ của người gieo giống” và “Ví dụ của cỏ lồng vực” (tức là cỏ lùng) (Xin đọc 3 bài giảng “Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1) & (2), và “Ví Dụ của Cỏ Lồng Vực” để hiểu rõ ý nghĩa của 2 ví dụ này). Nhưng trong 3 bài giảng đó, chúng ta chỉ học về ý nghĩa ở bề mặt thôi, chúng ta chưa đi sâu vào ý nghĩa quan trọng sâu xa ở bên trong. Hôm nay trước khi tra khảo một ví dụ mới, tôi sẽ phối hợp hai ví dụ đó với nhau, rồi chúng ta sẽ thấy ý nghĩa rất phong phú sâu xa bao hàm trong hai ví dụ này.

Trong “Ví dụ của người gieo giống”, một người nông dân đi ra gieo giống, mà hột giống là tượng trưng cho đạo của nước Thiên Đàng.

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

Ma-thi-ơ 13:24 – 30, 36 – 43

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Chúng ta đã tra khảo ví dụ của người gieo giống, lời giải thích của Chúa Giê-su về ví dụ đó, và lý do tại sao Chúa lại dùng ví dụ để phán cùng dân chúng. Hôm nay chúng ta tra khảo ví dụ kế tiếp trong Ma-thi-ơ chương 13:

Ma-thi-ơ 13:24 – 30 24 Chúa Giê-su kể cho họ một ví dụ khác: “Nước Thiên Đàng ví như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù của người đến và gieo cỏ lồng vực vào trong lúa mì rồi đi. 26 Nhưng khi lúa mì lớn lên và kết hạt, thì cỏ lồng vực cũng xuất hiện. 27 Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: “Thưa chủ, chủ chẳng gieo giống tốt trong ruộng của chủ sao? Tại sao lại có cỏ lồng vực?” 28 Chủ đáp rằng: “Một kẻ thù đã làm điều đó.” Các đầy tớ thưa rằng: “Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?” 29 Chủ nói rằng: “Không nên, e rằng khi nhổ cỏ lồng vực thì các ngươi sẽ nhổ cả gốc lúa đi. 30 Cứ để cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn thợ gặt rằng: “Trước hết hãy nhổ cỏ lồng vực và bó lại từng bó để đốt đi; nhưng hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta.””
Tiếp tục đọc

Thấy Được, Nghe Được Và Hiểu Được

Ma-thi-ơ 13:10 – 17

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập ví dụ của người gieo giống, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 13:10 – 17 10 Môn đồ bèn đến gần Chúa mà hỏi rằng: “Sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?” 11 Chúa đáp rằng: “Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. 12 Vì kẻ nào có sẽ được cho thêm, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đang có nữa. 13 Bởi vậy ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. 14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: “Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. 15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; họ hầu như không nghe được bằng tai của họ, Và họ nhắm mắt mình lại, nếu không họ sẽ thấy được bằng mắt mình, nghe được bằng tai mình, hiểu được bằng lòng mình và hối cải, Và ta chữa họ được lành chăng.” 16 Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được! 17 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công nghĩa đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe.”

Nhiều năm về trước khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh này lần đầu tiên, tôi cảm thấy Chúa Trời và Chúa Giê-su không công bằng gì cả. Tại vì trong câu 12 Chúa Giê-su nói rằng: “Vì kẻ nào có sẽ được cho thêm, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đang có nữa.” Tôi nghỉ rằng tại sao cho thêm những kẻ đã có, họ đã có rồi thì cần gì phải cho thêm nữa? Tại sao lại cất luôn điều của những kẻ không có? Chúa Trời nên cho thêm những kẻ không có, ấy mới là công bằng chứ! Tôi tưởng rằng tôi còn hiểu biết nhiều hơn và công bằng hơn Chúa Trời và Chúa Giê-su nữa! Quả là kiêu ngạo và phạm thượng! Thật ra chính tôi không hiểu ý nghĩa của lời Chúa! Bây giờ để chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Người Gieo Giống (2)

Ma-thi-ơ 13:3 – 9, 18 – 23

(Mác 4:1 – 8, 13 – 20; Lu-ca 8:5 – 8, 11 – 15)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ví Dụ Của Người Gieo Giống:

Ma-thi-ơ 13:3 – 9 3 Chúa dùng ví dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Chúa nói rằng: “Một người gieo giống đi ra để gieo. 4 Khi đang gieo, một số giống rơi dọc đường đi, chim bay xuống và ăn đi. 5 Một số khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, không có nhiều đất, giống mọc lên liền vì đất không sâu. 6 Nhưng khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ nên chết khô. 7 Một số khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc lên và giống bị chết nghẹt. 8 Một số khác rơi vào chỗ đất tốt thì sinh trái, hột ra được một trăm, hột ra sáu chục, hột ra ba chục. 9 Ai có tai, hãy lắng nghe!”

Tầm Quan Trọng Của Ví Dụ Này

Đây là ví dụ đầu tiên trong Tân Ước, Chúa Giê-su dạy rằng ví dụ này là cực kỳ quan trọng.

Mác 4:13 13 Và Chúa bảo họ: “Các ngươi không hiểu ví dụ này sao? Vậy thì các người làm sao hiểu được những ví dụ khác?”

Chúa nói rằng nếu chúng ta không hiểu ví dụ này, thì chúng ta sẽ không hiểu nổi những ví dụ khác. Bởi vậy chính Chúa Giê-su đã giải thích ý nghĩa của ví dụ này:

Tiếp tục đọc

Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1)

Ma-thi-ơ 13:3 – 9, 18 – 23

(Mác 4:1 – 8, 13 – 20; Lu-ca 8:5 – 8, 11 – 15)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Hôm nay chúng ta bắt đầu học tập những ví dụ trong Kinh Thánh. Trong Tân Ước có rất nhiều ví dụ. Khi Chúa Giê-su giảng dạy cho dân chúng, Chúa thường dùng những chuyện trong đời sống hàng ngày để làm ví dụ, rồi từ những ví dụ đó mà rút ra các bài học thuộc linh. Những ví dụ này đều mang ý nghĩa rất sâu rộng uyên thâm. Nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa bao hàm trong đó, chúng ta chỉ thấy ấy là những câu chuyện lý thú. Thực ra những ví dụ này là những lời dạy quan trọng liên quan đến ơn cứu chuộc của chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa của những ví dụ này tức là không hiểu rõ lời dạy của Chúa về ơn cứu chuộc vậy.

Tiếp tục đọc

Ham Mộ Tiền Bạc, Bất Tin và Sự Kiềm Chế của Ma Quỉ

Ma-thi-ơ 12:38 – 45    

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 12:33 – 37, Chúa Giê-su dạy bảo người dân phải rất cẩn thận trong lời nói, tại vì vào Ngày Phán Xét chúng ta phải khai ra mọi lời nói cẩu thả của chính mình. Người nào đã nói lời phạm thượng nghịch với Đức Thánh Linh thì dù trong đời nay hay đời sau cũng không được tha tội. Khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nghe lời này của Chúa Giê-su, chúng phản ứng ra sao? Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si muốn xem Chúa Giê-su làm một dấu lạ

Ma-thi-ơ 12:38 38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Ðức Chúa Giê-su rằng: “Thưa thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ.”

Trong khi Chúa Giê-su dạy bảo người dân phải cẩn thận trong lời nói của chính mình, tại sao tự nhiên các thầy thông giáo và người Pha-ri-si lại muốn xem Chúa làm một dấu lạ?

Tiếp tục đọc

Trồng Cây Tốt thì Trái Cũng Tốt

Ma-thi-ơ 12:33 – 37  

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 12:22 – 32 thuật lại sự kiện Chúa Giê-su nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh để chữa lành một người bị quỉ ám. Nhưng các  người Pha-ri-si lại nói rằng Chúa chỉ là nhờ quỉ Sa-tan mà trừ quỉ thôi. Chúa khiển trách họ đã nói phạm thượng nghịch với Đức Thánh Linh, ấy là một tội lỗi rất mực nghiêm trọng dầu trong đời này hay đời sau cũng không được tha thứ.

Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 12:33 – 37 33 Hoặc trồng cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc trồng cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây. 34 Hỡi dòng dõi rắn lục; các ngươi vốn là độc ác, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35 Người lành do nơi đã chứa điều lành mà phát ra điều lành; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. 36 Nhưng ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời cẩu thả mà mình đã nói; 37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được ban cho công nghĩa, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị kết án.
Tiếp tục đọc

Thâu Hiệp Cùng Với Chúa Giê-su Christ

Ma-thi-ơ 12:22 – 32

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 12:16 – 21 tường thuật lời nói và việc làm của Chúa Giê-su đã ứng nghiệm hoàn toàn lời tiên tri của Ê-sai. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 12:22 – 32. Bây giờ tôi sẽ giải thích đoạn Kinh Thánh này từng bước một.

Những người Pha-ri-si tố cáo Chúa Giê-su nhờ Bê-ên-xê-bun (Sa-tan) mà trừ quỉ

Ma-thi-ơ 12:22 – 24 22 Bấy giờ có kẻ đem đến cho Ðức Chúa Giê-su một người mắc quỉ ám, đui và câm; Chúa chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. 23 Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: “Có phải người đó là con cháu vua Ða-vít chăng?” 24 Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: “Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi.”
Tiếp tục đọc

Sự Ứng Nghiệm Hoàn Toàn Của Lời Tiên Tri

Ma-thi-ơ 12:16 – 21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 12:9 – 15 thuật lại sự kiện Chúa Giê-su chữa lành một người bị teo tay vào ngày Sa-bát. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 12:16 – 21 16 Chúa dặn họ đừng cho ai biết về Chúa; 17 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng:18 “Nầy, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bằng cho dân ngoại. 19 Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. 20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bằng được thắng. 21 Dân ngoại sẽ trông cậy danh người.”
Tiếp tục đọc

Làm Việc Lành Vào Ngày Sa-bát

Ma-thi-ơ 12:9 – 15

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 12:1 – 8, bây giờ tôi tổng hợp lại những điểm chính trong đoạn Kinh Thánh đó, tại vì ấy là liên quan trực tiếp đến đoạn Kinh Thánh chúng ta tra khảo hôm nay.

Những điểm chính của đoạn Kinh Thánh kỳ trước Ma-thi-ơ 12:1 – 8

Vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-su và các môn đồ đi qua giữa đồng lúa mì. Các môn đồ thấy đói bụng, bèn bứt bông lúa mà ăn. Khi các người Pha-ri-si thấy vậy, chúng hỏi Chúa tại sao các môn đồ của Chúa vi phạm điều lệ của ngày Sa-bát. Chúa Giê-su trích dẫn chuyện vua Đa-vít vào đền Đức Chúa Trời và ăn bánh bày ra, là bánh chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ mà người khác không được phép ăn; hơn nữa các thầy tế lễ làm việc trong đền thờ vào ngày Sa-bát, mà không phải tội. Rồi Chúa nói rằng tại chỗ này có một việc lớn hơn đền thờ, và chính con của loài người là Chúa ngày Sa-bát.

Tiếp tục đọc

Hãy Có Đồng Một Tâm Tình Như Đấng Christ

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (10)

Phi-líp 2:5 – 8

Bài Giảng Luận của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi, Tín Đồ của Chúa Giê-su Christ trên khắp thế gian đều sửa soạn kỷ niệm sự ra đời của Chúa. Nhưng chúng ta nên kỷ niệm sự ra đời của Chúa bằng cách nào mới là tốt nhất?

Đầu tiên chúng ta muốn hiểu rõ Chúa Giê-su sinh vào thế gian để làm gì?

Chúa Giê-su đến thế gian để làm gì?

Ma-thi-ơ 1:21 21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-su, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.

Đoạn Kinh Thánh trên là lời của thiên sứ của Chúa Trời nói cùng Giô-sép, vị hôn phu của cô Ma-ri. Sau khi Ma-ri đã chịu thai, Giô-sép có ý định từ hôn. Nhưng Giô-sép là một người có nghĩa, người không muốn khiến Ma-ri bị sỉ nhục công khai, nên người muốn từ hôn một cách kín đáo. Khi Giô-sép đang suy tính về việc này, thì một thiên sứ của Chúa Trời hiện đến trong giấc mộng và bảo người rằng thai Ma-ri đang mang là bởi Đức Thánh Linh, nàng sẽ sinh một con trai, và Giô-sép nên đặt tên con trai ấy là Giê-su, tại vì chính con trai này sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi. Ý nghĩa của “Giê-su” là “Gia-vê cứu vớt”, hay “Gia-vê là sự cứu chuộc”, (Xin đọc bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi” để hiểu rõ lời giải thích)

Nếu bạn còn chưa tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, thì sự ra đời của Chúa Giê-su không có ý nghĩa gì cả đối với bạn, tại vì căn cứ theo đoạn Kinh Thánh trên thì Chúa đến để cứu chuộc dân của Chúa ra khỏi tội lỗi. Sự cứu chuộc này là dành riêng cho người dân của Chúa, chứ không phải cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn được cứu chuộc thì đầu tiên bạn phải trở thành người dân của Chúa.

Tiếp tục đọc

Con Của Loài Người Là Chúa Ngày Sa-bát

Ma-thi-ơ 12:1 – 8

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:27 – 30, Chúa Giê-su kêu gọi những kẻ mệt mõi và gánh nặng hãy đến cùng Chúa, thì Chúa sẽ cho linh hồn của chúng được yên nghỉ. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.      

Ma-thi-ơ 12:1 – 8 1 Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Ðức Chúa Giê-su đi qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn. 2 Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói cùng Chúa rằng: “Kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát.” 3 Song Chúa đáp rằng: “Chuyện vua Ða-vít đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? 4 tức là vua vào đền Ðức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. 5 Hay là các ngươi không đọc trong sách Luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà không phải tội sao? 6 Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một việc lớn hơn đền thờ. 7 Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: “Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ,” thì các ngươi không trách những người vô tội; 8 vì Con của loài người là Chúa ngày Sa-bát.”

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 12:1-8 thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và các người Pha-ri-si. Ấy là vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-su và các môn đồ đi qua giữa đồng lúa mì. Các môn đồ thấy đói bụng, bèn bứt bông lúa mà ăn. Khi các người Pha-ri-si thấy vậy, chúng hỏi Chúa tại sao các môn đồ của Chúa vi phạm điều lệ của ngày Sa-bát. Rồi Chúa trả lời câu hỏi của chúng. Bây giờ chúng ta sẽ tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Tiếp tục đọc

Linh Hồn Các Ngươi Sẽ Được Yên Nghỉ

Ma-thi-ơ 11:27 – 30  

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:25 – 26, hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 11:27 – 30 27 Mọi việc Cha ta đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai nhận biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai nhận biết Cha. 28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.  
Tiếp tục đọc

Đức Cha Bày Tỏ Lời Răn Dạy Cho Những Người Thấp Hèn

Ma-thi-ơ 11:25 – 26

Bài Giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:20 – 24. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 11:25 – 26 25 Lúc đó, Ðức Chúa Giê-su nói rằng: “Lạy Cha! là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người thông sáng, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. 26 Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.”

Chúa Giê-su phán rằng Đức Cha ở trên trời đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoạn, người thông sáng, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh trên từng bước một. 

đọc tiếp

Đáp Ứng Lại Phép Lạ Của Chúa Trời

Ma-thi-ơ 11:20 – 24

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:12 – 19. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 11:20 – 24 20 Vì dân các thành mà Ðức Chúa Giê-su đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Chúa quở trách rằng: 21 “Khốn nạn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho ngươi thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa ngươi, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi. 22 Vậy nên ta bảo , đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn ngươi. 23 Còn ngươi, Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa ngươi, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. 24 Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn ngươi.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên, đầu tiên Chúa Giê-su khiển trách 2 thành Cô-ra-xin và Bết-sai-đa. Chúa phán rằng nếu các phép lạ đã làm giữa 2 thành này, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó đã ăn năn từ lâu rồi. Rồi Chúa khiển trách thành Ca-bê-na-um. Chúa phán rằng nếu các phép lạ đã làm giữa thành ấy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Bởi vậy, vào ngày phán xét, thành Ty-rơ, thành Si-đôn và thành Sô-đôm sẽ bị đoán phạt nhẹ hơn người dân trong 3 thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um.

Tội ác của Ty-rơ, Si-đôn và Sô-đôm

Đầu tiên chúng ta muốn tìm hiểu 3 thành phố Ty-rơ, Si-đôn và Sô-đôm đã phạm tội ác gì.

Ê-sai 23:1 – 3  1 Gánh nặng về Ty-rơ. Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc, vì nó đã bị hủy phá, đến nỗi chẳng còn nhà cửa nữa! chẳng còn lối vào nữa! Ấy là điều đã tỏ cho họ từ xứ Kít-tim. 2 Hỡi dân cư bờ biển, là nơi những lái buôn Si-đôn, là những kẻ vượt biển chở đồ hàng đến, hãy nín lặng! 3 Hột giống của Si-ho, mùa màng của sông Ni-lơ, theo đường biển trở đến, ấy là phần lợi nó; nó vốn là chợ buôn của các nước. 

Đoạn Kinh Thánh trên Ê-sai 23:1 – 3 chỉ ra rằng Ty-rơ và Si-đôn là hai thành ở miền duyên hải. Hai thành này nhờ làm buôn bán mà trở nên giàu có thịnh vượng.

Tiếp tục đọc

Kẻ Mãnh Liệt Choán Lấy Nước Thiên Đàng

Ma-thi-ơ 11:12 – 19

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 11:1 – 11, Chúa Giê-su giải đáp câu hỏi của Giăng Báp-tít, và Chúa phán rằng Giăng còn lớn hơn đấng tiên tri, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn Giăng, nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Đàng còn lớn hơn người.

Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 11:12 – 19 12 Từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và kẻ mãnh liệt choán lấy. 13 Vì hết thảy các đấng tiên tri và Luật Pháp đã báo trước cho đến Giăng. 14 Nếu các ngươi muốn nhận lấy, thì người là Ê-li, là đấng phải đến. 15 Ai có tai mà nghe, hãy nghe. 16 Ta sẽ sánh dòng dõi nầy với ai? Dòng dõi nầy giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình, 17 mà rằng: “Ta đã thổi sáo, mà bay không nhảy múa; ta đã than vãn, mà bay không khóc.” 18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: “Giăng bị quỉ ám.” 19 Con của loài người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: “Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết.” Nhưng sự khôn ngoan được xác nhận bởi những việc làm.”

Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

Nước Thiên Đàng Bị Hãm Áp Và Kẻ Mãnh Liệt Choán Lấy

Đầu tiên chúng ta tra khảo Ma-thi-ơ 11:12 – 13.

Ma-thi-ơ 11:12 – 13 12 Từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và kẻ mãnh liệt choán lấy. 13 Vì hết thảy các đấng tiên tri và Luật Pháp đã báo trước cho đến Giăng.

Nước Thiên Đàng bị hãm ép có nghĩa là gì? Tại sao từ ngày Giăng Báp-tít đến nay thì nước Thiên Đàng bị hãm áp và kẻ mãnh liệt choán lấy? Và kẻ mãnh liệt là ai?

Tiếp tục đọc

Một Vị Còn Hơn Đấng Tiên Tri

Ma-thi-ơ 11:1 – 11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:40-42, ấy là phần cuối cùng của lời dặn bảo của Chúa Giê-su trước khi các môn đồ đi rao truyền Tin Lành. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 11:1 – 11. 

Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một. 

đọc tiếp

Tìm Cầu Phần Thưởng Của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 10:40 – 42

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:34 – 39, Chúa Giê-su dạy rằng Chúa đến không phải đem sự bình yên, mà là đem gươm dáo tức là lời sống của Chúa Trời. Khi lời sống của Chúa Trời rao truyền một cách trung thành thì sẽ phân chia người đời ra thành 3 hạng người khác nhau. Hạng người thứ nhất vâng phục lời của Chúa và trở thành môn đồ của Chúa, hạng người thứ hai thù ghét lời của Chúa và các môn đồ của Chúa, và hạng người thứ ba tuy không tin lời của Chúa nhưng cũng không thù ghét Chúa. Hậu quả của sự phân chia này là những người thù ghét lời của Chúa sẽ thù ghét Tín Đồ Cơ Đốc luôn, thậm chí kẻ thù của Tín Đồ Cơ Đốc là người nhà trong gia đình. Mỗi một người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính đều phải lựa chọn giữa con đường của Chúa Giê-su hoặc là cuộc sống vinh hoa phú quí trên thế gian.

Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 10:40 – 42.

đọc tiếp

Chúa Giê-su Đến Để Đem Gươm Dáo

Ma-thi-ơ 10:34 – 39

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:24-33, Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta đừng sợ bắt bớ đàn áp của người đời, và chúng ta nên rao truyền tất cả lời dạy của Chúa một cách dũng cảm. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 10:34-39. 

Chúa Giê-su Đến Để Không Phải Đem Bình Yên Mà Là Đem Gươm Dáo 

Bây giờ tôi sẽ giải thích đoạn Kinh Thánh trên từng bước một. Đầu tiên chúng ta tra khảo Ma-thi-ơ 10:34 – 36:

Ma-thi-ơ 10:34 – 36 34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình yên cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình yên, mà là đem gươm dáo. 35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; 36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình.

1. Những người vui lòng trở thành tôi mọi của Chúa Trời và Chúa Giê-su mới được ban cho sự bình yên

Tại sao Chúa Giê-su đến không phải đem sự bình yên? Chính Kinh Thánh ghi rằng khi Chúa Giê-su ra đời, bọn thiên sứ ca rằng: “Bình yên trên đất cho những người Chúa Trời vừa lòng”:

Tiếp tục đọc

Rao Truyền Tin Lành Một Cách Dũng Cảm

Ma-thi-ơ 10:24 – 33

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã học tập đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:16 – 23, Chúa Giê-su dạy rằng thế gian sẽ đàn áp bắt bớ môn đồ của Chúa. Hôm nay chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 10:24 – 33. 

Bây giờ chúng ta sẽ tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một.

đọc tiếp

Cả Thế Gian Sẽ Đàn Áp Bắt Bớ Các Sứ Đồ

Ma-thi-ơ 10:16 – 23

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:1 – 15 nói về sự kiện Chúa Giê-su lựa chọn mười hai sứ đồ, rồi Chúa sai họ đi rao truyền Tin Lành trong các thành và các làng. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 10:16 – 23 16 Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn ngoan như rắn, vô tội như chim bồ câu. 17 Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội; 18 lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. 19 Nhưng khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. 20 Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, nhưng là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. 21 Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. 22 Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; nhưng ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi. 23 Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi. 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 10:16-23 Chúa Giê-su tiếp tục dặn bảo các sứ đồ về những điểm quan trọng trước khi chúng đi rao truyền Tin Lành. Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh trên từng bước một để hiểu rõ lời dạy của Chúa.

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Sai Mười Hai Sứ Đồ Đi Rao Truyền Tin Lành

Ma-thi-ơ 10:1 – 15

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:35-38 mô tả Chúa Giê-su rao truyền Tin Lành trong các thành, các làng và đồng thời chữa lành các thứ bịnh tật của người dân. Khi Chúa thấy dân chúng khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn, Chúa động lòng thương xót cho họ. Chúa cầu xin Chúa Trời Đức Gia-vê sai thêm người đi rao truyền Tin Lành. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 10:1 – 15 1 Chúa Giê-su gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh. 2 Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ; 3 Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi-ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê; 4 Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Chúa Giê-su. 5 Ấy đó là mười hai sứ đồ Chúa Giê-su sai đi, và có truyền rằng: “Ðừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; 6 nhưng thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: “Vương quốc thiên đàng gần rồi.” 8 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến kẻ chết sống lại, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. 9 Ðừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi; 10 cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn. 11 Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người xứng đáng, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. 12 Và khi vào nhà nào, hãy chào bình an cho nhà ấy; 13 nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho; bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. 14 Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. 15 Quả thật, ta nói cùng các người, đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.”

Chúa Giê-su Chọn Mười Hai Sứ Đồ 

Ma-thi-ơ 10:1 1 Chúa Giê-su gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.
Lu-ca 6:13 13 Ðến sáng ngày, Chúa đòi môn đồ đến, chọn mười hai người, gọi là sứ đồ 

Chúa Giê-su muốn sai người đi rao truyền Tin Lành cho dân chúng, cho nên Chúa gọi mười hai môn đồ đến, ban cho họ quyền phép trừ tà ma, và chữa lành các thứ tật bịnh. Và trong đoạn Kinh Thánh trên Lu-ca 6:13 chỉ ra rằng Chúa gọi mười hai môn đồ này là “sứ đồ”.

“Sứ đồ” có nghĩa là gì? 

Tiếp tục đọc

Truyền Giảng Tin Lành Và Chữa Bịnh

Ma-thi-ơ 9:35 – 38

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:27-34, Chúa Giê-su mở mắt của hai người mù, và Chúa dặn bảo chúng đừng cho ai biết. Nhưng chúng lại đi đồn ra chuyện này. Sau đó người dân đem đến một người bị quỉ ám, Chúa đuổi quỉ ra, khiến mọi người đều kinh ngạc và mừng rỡ. Nhưng bọn Pha-ri-si nói rằng: “Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ.” Khi bọn Pha-ri-si đồn ra những lời này, thì khiến việc rao truyền Tin Lành trở nên cực kỳ khó khăn. Ấy là hậu quả của hai người mù không vâng theo lời dặn dò của Chúa. Rốt cuộc Chúa Giê-su đi sang các thành khác để truyền giảng Tin Lành và chữa lành các thứ bịnh tật.

Bây giờ chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

đọc tiếp

Chúa Giê-su Đến Để Hầu Hạ Người Ta Và Hiến Dâng Sự Sống Của Mình Để Làm Giá Chuộc Cho Nhiều Người

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (9)

Ma-thi-ơ 20:28

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnAutumn 09

(Tải xuống bản in PDF)

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su. Ngày nay chính những người không tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su cũng chúc mừng Lễ Giáng Sinh, nhưng chính nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc cũng không hiểu rõ mục đích của Chúa Giê-su đến vào thế gian để làm gì! Nếu chúng ta không biết mục đích của Chúa Giê-su đến vào thế gian thì sự chúc mừng Lễ Giáng Sinh trở nên vô ý nghĩa.

Trong bài giảng này, tôi sẽ nói về mục đích của Chúa Giê-su đến vào thế gian, và Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta nên kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa bằng cách nào.

Tiếp tục đọc

Sự Nhận Thức Thuộc Linh Của Hai Người Mù

Ma-thi-ơ 9:27 – 34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh song song của Ma-thi-ơ 9:18 – 26 là Mác 5:22 – 43, hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp là Ma-thi-ơ 9:27 – 34:

Ma-thi-ơ 9:27 – 34 27 Chúa Giê-su ở đó ra đi, có hai người mù theo Chúa mà kêu rằng: “Hỡi con của vua Ða-vít, xin thương chúng tôi cùng!” 28 Khi Chúa đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Chúa bèn phán rằng: “Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao?” Họ thưa rằng: “Lạy Chúa được.” 29 Chúa bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” 30 Mắt hai người liền mở. Chúa Giê-su lấy giọng nghiêm phán rằng: “Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện nầy.” 31 Nhưng lúc hai người ra khỏi nhà, thì đồn danh tiếng Chúa khắp cả xứ. 32 Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Chúa một người câm bị quỉ ám. 33 Quỉ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Ðoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: “Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên.” 34 Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: “Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ.” 
đọc tiếp

Đức Tin Của Đàn Bà Bị Bịnh Huyết Lậu và Đức Tin Của Người Cai Nhà Hội

Mác 5:22 – 43 (Ma-thi-ơ 9:18 – 26; Lu-ca 8:41 – 56)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay thay vì tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:18 – 26,  chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh song song của Ma-thi-ơ 9:18 – 26 là Mác 5:22 – 43, tại vì Mác 5:22 – 43 mô tả nhiều chi tiết một cách tường tận hơn Ma-thi-ơ 9:18 – 26.

Đoạn Kinh Thánh Mác 5:22 – 43 thuật lại hai sự kiện, sự kiện đầu tiên là Chúa Giê-su chữa lành một người đàn bà bị bịnh huyết lậu, sự kiện thứ hai là Chúa khiến một con gái chết sống lại. Bây giờ chúng ta tra khảo sự kiện đầu tiên.

Tiếp tục đọc

Đổ Rượu Mới Vào Bầu Da Mới

Ma-thi-ơ 9:14 – 17

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Cherry blossom 4

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:9 – 13, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 9:14 – 17 14 Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Chúa Giê-su, mà thưa rằng: “Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn?” 15 Chúa Giê-su đáp rằng: “Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. 16 Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại làm rách áo và chỗ rách sẽ tệ hơn. 17 Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm như thế, bầu da sẽ nứt, rượu chảy hết mà bầu cũng hư; nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới, thế là giữ được cả hai.”   
đọc tiếp

Chúa Giê-su Kêu Gọi Ma-thi-ơ

Ma-thi-ơ 9:9 – 13

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Kingston 05

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:1 – 8, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 9:9 –13 9 Chúa Giê-su đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn nói cùng người rằng: “Hãy theo ta.” Người liền đứng dậy, mà theo Chúa. 10 Vả, khi Chúa Giê-su ngồi tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng tội nhân đến ngồi ăn với Chúa và môn đồ Chúa. 11 Những người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Chúa rằng: “Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và tội nhân vậy?” 12 Chúa Giê-su nghe điều đó, bèn nói rằng: “Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, nhưng là người có bịnh. 13 Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: “Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ.” Vì ta đến đây không phải để kêu gọi kẻ công nghĩa, nhưng kẻ có tội.” 

Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại sự kiện Chúa Giê-su kêu gọi Ma-thi-ơ đi theo Chúa. Bây giờ chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh này từng bước một và rút ra các bài học thuộc linh.

Trong Xã Hội Người Do Thái Thời Đó Người Thâu Thuế Bị Coi Là Tội Nhân

Đầu tiên, Ma-thi-ơ làm nghề gì trước khi người đi theo Chúa Giê-su?

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Chữa Lành Một Người Đau Bại

Ma-thi-ơ 9:1 – 8

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kingston 07

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:28 – 34, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 9:1 – 8 1 Chúa Giê-su xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình. 2 Nầy, các người đem lại cho Chúa một người đau bại nằm trên giường. Chúa Giê-su thấy đức tin của các ngươi đó, thì nói cùng người bại rằng: “Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.” 3 Khi ấy, có một vài thầy dạy Luật đều nghĩ thầm rằng: “Người nầy nói phạm thượng.” 4  Nhưng Chúa Giê-su biết ý tưởng mấy thầy đó, thì nói rằng: “Tại sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? 5 Trong hai lời nầy: “một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn” 6 Vả, hầu cho các ngươi biết Con của loài người ở thế gian có quyền tha tội,” thì Chúa nói cùng người bại rằng: “Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi.” 7 Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. 8 Ðoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Ðức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy. 

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 9:1 – 8 thuật lại sự kiện Chúa Giê-su chữa lành một người đau bại. Bây giờ chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh trên và tìm hiểu về những bài học thuộc linh rút ra từ sự kiện này

Thành Của Chúa Giê-su Là Thành Gì?

Câu 1 của đoạn Kinh Thánh trên nói rằng: “Chúa Giê-su xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình.” “Thành mình” tức là thành của Chúa Giê-su, mà thành đó là thành gì?

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Đuổi Các Quỉ Ra Khỏi Hai Người Bị Quỉ Ám 

 Ma-thi-ơ 8:28 – 34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Malaysia 03

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:23 – 27, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:28 – 34 28 Khi Chúa Giê-su qua bờ bên kia vào xứ dân Ga-đa-ra, hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra gặp Chúa. Họ rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. 29 Họ la lên rằng: “Con của Chúa Trời, chúng tôi với Chúa có can hệ gì chăng? Có phải Chúa đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ hạn định sao?” 30 Ở xa xa có một bầy heo rất đông đương ăn. 31 Các quỉ xin Chúa Giê-su rằng: “Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó.” 32 Chúa bảo các quỉ rằng: “Hãy đi đi!” Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, hết thảy đều chết chìm dưới nước. 33 Những người chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật lại mọi sự, và việc đã xảy ra cho hai người bị quỉ ám. 34 Cả thành liền ra đón Chúa Giê-su; khi họ thấy Chúa, thì họ xin Chúa rời khỏi xứ của họ.
Đọc tiếp

Sợ Hãi Và Ít Đức Tin

Ma-thi-ơ 8:23 – 27

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Malaysia 06

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 8:18 – 22, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 8:23 – 27 23 Kế đó, Chúa Giê-su xuống thuyền, các môn đồ theo Chúa. 24 Bổng nhiên biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng che phủ thuyền; nhưng Chúa đang ngủ. 25 Các môn đồ đến gần, đánh thức Chúa, mà thưa rằng: “Chúa ơi, xin cứu chúng tôi, chúng tôi sắp chết!” 26 Chúa nói rằng: “Tại sao các ngươi sợ, hỡi kẻ ít đức tin?” Chúa bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ. 27 Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: “Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lệnh người?” 

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 8:23 – 27 mô tả sự kiện Chúa Giê-su làm lặng gió bão khi Chúa và các môn đồ gặp bão ở giữa biển. Các môn đồ thấy gió bão mà hoãn sợ, bèn đánh thức Chúa và xin Chúa cứu họ, thì Chúa nói rằng: “Tại sao các ngươi sợ, hỡi kẻ ít đức tin?”

Tiếp tục đọc