2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 12,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Em-ma-nu-ên – Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (3)

Ma-thi-ơ 1:23

Emmanuel

Em-ma-nu-ên – Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

(Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm Con của Chúa Trời Chúa Giê-su Christ sinh vào thế gian này (Xin đọc bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi” để hiểu rõ tất cả những sự việc liên quan đến sự ra đời của Chúa Giê-su).

Vào khoảng bảy trăm năm trước khi Chúa Giê-su ra đời, Chúa Trời đã nhờ miệng của tiên tri Ê-sai để báo trước sự ra đời của con Ngài:

Ê-sai 7:14 14 Bởi vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai, và đặt tên cho con trai đó là Em-ma-nu-ên. 

Trong quyển sách Ma-thi-ơ, tác giả Ma-thi-ơ trích dẫn đoạn Kinh Thánh trên Ê-sai 7:14 khi thuật lại sự kiện cô trinh nữ Ma-ri chịu thai:

Ma-thi-ơ 1:22 – 23 22 “Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: 23 ‘Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên, có nghĩa là: Chúa Trời ở cùng chúng ta.’”

Nguyên văn Hê-bơ-rơ của “Em-ma-nu-ên” là “עִמָּנוּאֵל” (Immanuel). Hê-bơ-rơ là ngôn ngữ của người Y-sơ-ra-ên. Chúa Giê-su được xưng là “Em-ma-nu-ên” – Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của danh hiệu này. đọc tiếp

Người Quản Lý

Danh Hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc (18)

1 Phi-e-rơ 4:10 – 11Miscellaneous 20

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Câu Chuyện Thiệt Của Một Bà Quản Lý Trung Tín 

Có một phim xi-nê nói về câu chuyện thiệt của một bà quản lý trung tín. Chừng vài chục năm về trước, ở thành phố Quảng Châu của Trung Quốc, có một gia đình khá sung túc, họ có mướn một vài người đầy tớ giúp việc và một bà quản lý trông coi các công việc trong gia đình. Hai vợ chồng của gia đình đó có một vài con cái, nhưng người con gái út bị mù từ hồi nhỏ. Bà quản lý rất cưng con gái mù này, mỗi ngày bà đều dắt con gái mù ra ngoài dạo phố. Bà cho cô này ăn mặc đẹp đẽ, thông thường những người không quen thì không biết cô là mù. bấm vào đây để đọc tiếp

Người Nông Dân

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (17)

2 Ti-mô-thê 2:6cof

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Hôm nay chúng ta tra khảo một danh hiệu khác của Tín Đồ Cơ Đốc. 

2 Ti-mô-thê 2:6  6 Người nông dân làm ruộng khó nhọc đáng phải là kẻ đầu tiên được thâu hoa lợi. 

 Trong đoạn Kinh Thánh trên, sứ đồ Phao-lô so sánh Tín Đồ Cơ Đốc với người nông dân. bấm vào đây để đọc tiếp

Ngươi Chớ Phạm Tội Tà Dâm

Ma-thi-ơ 5:27 – 30

Ta sẽ ban một tấm lòng mới cho các ngươi , ta sẽ đặt Linh của ta trong các ngươi

Ta sẽ ban một tấm lòng mới cho các ngươi , ta sẽ đặt Linh của ta trong các ngươi

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:21 – 26, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:27 – 30 27 Các ngươi đã nghe lời nói rằng: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm.” 28 Nhưng ta nói cho các ngươi biết: “Hễ ai nhìn một người đàn bà với lòng tham muốn đàn bà ấy, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người đàn bà ấy rồi. 29 Vậy nếu con mắt bên hữu gây cho ngươi phạm tội, thì hãy móc nó ra và quăng nó cho xa ngươi đi; vì chẳng thà chịu một phần thân thể ngươi bị hủy hoại còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. 30 Lại nếu tay hữu gây cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt nó ra mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì chẳng thà chịu một phần thân thể ngươi bị hủy hoại còn hơn là cả thân thể ngươi đi vào địa ngục.” đọc tiếp

Cùng Sống Với Chúa

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (2)

Chúa đã phục sinh rồi

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Sự Chết Của Chúa Chiến Thắng Chết Chóc – Sự Phục Sinh Của Chúa Đem Lại Hy Vọng Cho Loài Người

Nhiều người nghĩ rằng Lễ Phục Sinh chỉ là một ngày lễ của Đạo Tin Lành và Công Giáo, tương tự như một ngày lễ nào đó của Đạo Phật hay Đạo Hồi hay Đạo Bà-la-môn vậy. Hỡi các bạn ơi! Lễ Phục Sinh là kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su, mà sự phục sinh của Chúa đã thay đổi số phận của toàn thể loài người từ ngày xưa đến hiện giờ và cho đến tương lai.

Chết chóc là số phận chung của loài người, không ai có thể thoát khỏi số phận này, ai cũng phải chết, cho dù người giàu nhất thế giới, hoặc là người có quyền lực cao nhất trên thế giới cũng phải chết. Tiền bạc quyền lực không mua được sự sống. Những người giàu sang có thể dùng tiền bạc để chữa trị bịnh nọ tật kia, nhưng sau cùng họ cũng phải chết đi. Chúng ta suốt đời gắng công làm việc để kiếm tiền tài đạt được địa vị thành công, nhưng rốt cuộc sự chết sẽ phá tan tất cả những gì ta kiếm được trong đời này, ấy là số phận chung của loài người.

Tiếp tục đọc

Cùng Chết Với Chúa

Bài Giảng Luận Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (2)

Cùng Chết Với Chúa

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Chúng ta đều rất quen thuộc về lời dạy rằng Chúa Giê-su chịu chết để chuộc tội cho loài người, nhưng chúng ta ít có nói đến Tín Đồ Cơ Đốc phải cùng chết với Chúa. Chúa Giê-su đã chịu chết vì chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải chết. Trong bài giảng này tôi sẽ nói về sự chết của Chúa Giê-su trên thập giá và sự chết của Tín Đồ Cơ Đốc. đọc tiếp

Ví Dụ Của Hột Giống

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (4)

Mác 4:26-29Ví Dụ Của Hột Cải

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Trong mấy kỳ vừa rồi, chúng ta đã tra khảo hai ví dụ trong Ma-thi-ơ: “Ví dụ của người gieo giống” và “Ví dụ của cỏ lồng vực”.  Hôm nay chúng ta tra khảo một ví dụ trong Mác.

Mác 4:26-29 26 Chúa lại nói rằng: “Nước Chúa Trời tựa như một người gieo giống xuống đất; 27 người ngủ hay thức, đêm và ngày, hột giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết nó mọc lên thể nào. 28 Vì đất tự sinh ra quả: ban đầu là cây, kế đến bông, rồi bông kết thành hột. 29 Khi quả đã chín, người liền tra liềm lưỡi vào, vì mùa gặt đã đến.”

Trong ví dụ này Chúa Giê-su giảng dạy về một khía cạnh khác của nước Chúa Trời. bấm vào đây để đọc tiếp

Đấu Thủ Chạy Đua

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (16)

1 Cô-rinh-tô 9:24 – 27Climate march 05

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Tín Đồ Cơ Đốc Là Đấu Thủ Chạy Đua 

Có một phim xi-nê rất nổi tiếng nhan đề “Chariots of fire” (dịch ra tiếng Việt là “Xe chiến ngọn lửa”). Nội dung của phim này là một câu chuyện thiệt nói về thời sinh viên của một thầy truyền đạo người Anh vào đầu thế kỷ 20, Eric Liddell. Eric sinh trong một gia đình Tín Đồ Cơ Đốc ở xứ Ê-cốt của nước Anh, người cha của Eric là một thầy truyền đạo. Từ thuở nhỏ, Eric đã sốt sắng phụng sự Chúa Trời. Người chị của Eric thường khuyến khích Eric nên đi truyền giảng Tin Lành tại những nước nghèo nàn lạc hậu.  Bấm vào đây để đọc tiếp

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 7,600 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 13 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

Tức Giận Và Giết Người – Bình Yên Và Nên Thánh

Ma-thi-ơ 5:21 – 26

Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người

Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:17 – 20, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:21 – 26 21 Các ngươi có nghe lời nói cho người xưa rằng: “Chớ giết người. Hễ ai giết người thì sẽ bị xét xử.” 22 Nhưng ta nói cùng các ngươi: “Hễ ai tức giận anh em mình thì đáng bị xét xử. Ai mắng nhiếc anh em mình là ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xét xử; ai mắng anh em mình là ngu dại thì đáng bị ném vào lửa địa ngục. 23 Bởi vậy nếu khi ngươi đem dâng của lễ trên bàn thờ, mà nhớ đến anh em mình có điều gì bất hòa với mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, và đi hòa giải với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. 25 Hãy mau mau hòa thuận với kẻ thù nghịch với mình khi còn đi trên đường với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan tòa, quan tòa giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. 26 Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi không ra khỏi tù được cho đến khi ngươi trả hết đồng tiền cuối cùng.  đọc tiếp

Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (3)

Ma-thi-ơ 13: 24 – 30, 36 – 43Ví Dụ Của Cỏ Lồng Vực

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Trong hai kỳ vừa rồi chúng ta đã tra khảo “Ví dụ của người gieo giống (1) & (2)”, hôm nay chúng ta tra khảo một ví dụ khác: “Ví dụ của cỏ lồng vực” bấm vào đây để đọc tiếp

Người Lính Tốt Của Chúa Giê-su Christ

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (15)

2 Ti-mô-thê 2:3 – 4Montreal 12

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Nhiều năm về trước tôi đọc cuốn tiểu sứ của một thầy truyền đạo tên là Jonathan Goforth. Thầy Goforth là người Canada sống vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Cuốn tiểu sứ đó là viết bởi bà vợ của thầy. Bà Goforth mô tả cuộc đời truyền đạo của thầy như một trận chiến dài. Thầy và bà vợ đi từ nơi này qua nơi khác để đánh các trận chiến cho Chúa Giê-su Christ. Chính thầy cũng nói rằng mình là con ngựa chiến của Chúa Giê-su. Một con ngựa chiến thì chết tại chiến trường chứ không có chết ở hậu phương. Cuộc đời của thầy Goforth đúng là như vậy.  bấm vào đây để đọc tiếp

Chúa Giê-su Đến Để Làm Trọn Vẹn Luật Pháp Và Lời Tiên Tri

Ma-thi-ơ 5:17 – 20

Chúa Giê-su giảng dạy dân chúng

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Tám Đức Tính Trong Ma-thi-ơ 5:3 – 12 Là Điều Kiện Để Trở Thành “Muối Của Đất” Và “Sự Sáng Của Thế Gian”

Kỳ trước chúng ta đã học xong tám phước lành trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:3 – 12.

Xin các bạn để ý, Chúa Giê-su không phải dạy rằng tám hạng người này có tám đức tính khác nhau thì được hưởng tám phước lành khác nhau, người này có đức tính A thì được ban cho phước lành A, người kia có đức tính B thì được ban cho phước lành B. Không phải như vậy đâu, hỡi các bạn ơi. Tám phước lành này là dính liền với nhau và đều được bao gồm trong ơn cứu chuộc, khi ta được cứu chuộc thì ta được cả tám phước lành. Đồng thời tám đức tính này cũng tương đương với nhau, chứ không phải là tám hạng người có tám đức tính khác nhau. Hết thảy tám đức tính đó đều nằm trong trong một đức tính chung là trung tín vâng phục. Những người trung tín vâng phục Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ thì được ban cho ơn cứu chuộc, trong ơn cứu chuộc thì gồm cả tám phước lành. Ngược lại những kẻ không trung tín vâng phục Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ thì không được ơn cứu chuộc, và họ cũng không được phước lành nào cả. đọc tiếp

Ví Dụ Của Người Gieo Giống (2)

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (2)

Ma-thi-ơ 13:3 – 9, 18 – 23

(Mác 4:1 – 8, 13 – 20; Lu-ca 8:5 – 8, 11 – 15)

Người gieo giống

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1).

Ma-thi-ơ 13:3 – 9. 3 Chúa dùng ví dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Chúa nói rằng: “Một người gieo giống đi ra để gieo. 4 Khi đang gieo, một số giống rơi dọc đường đi, chim bay xuống và ăn đi. 5 Một số khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, không có nhiều đất, giống mọc lên liền vì đất không sâu. 6 Nhưng khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ nên chết khô. 7 Một số khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc lên và giống bị chết nghẹt. 8 Một số khác rơi vào chỗ đất tốt thì sinh trái, hột ra được một trăm, hột ra sáu chục, hột ra ba chục. 9 Ai có tai, hãy lắng nghe!” bấm vào đây để đọc tiếp

Sứ Giả Của Đấng Christ

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (14)

2 Cô-rinh-tô 5:20Hong Kong 08

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Trung Quốc bị chia ra thành nhiều nước nhỏ, trong mỗi một nước đều có ông vua, có chính phủ riêng và quân đội riêng. Những nước này một mặt thì tranh giành đất đai mà đánh nhau, nhưng mặt khác thì các ông vua lại sai nhiều sứ giả đi các nước khác viếng thăm lẫn nhau. Nhiều khi cho dù hai nước đang đánh nhau, nhưng sứ giả vẫn đi lại giữa hai nước đó. Có khi những sứ giả với tài hùng biện có thể thuyết phục các ông vua ngưng chiến và đạt được hòa bình. Những sứ giả này cũng được giao cho nhiệm vụ đi tìm kiếm nhân tài cho nhà nước. Họ đi khắp mọi nơi, vượt qua biên giới đi sang nước khác để tìm kiếm những người tài giỏi và thuyết phục những người này đi làm việc cho chính phủ nước mình. Có một vị sứ giả rất nổi tiếng tên là Tô Tần, ông này đi viếng thăm sáu nước và thuyết phục sáu ông vua của sáu nước này liên hiệp với nhau để chống lại nước Tần. Về sau ông Tô Tần được sáu nước này phong chức thủ tướng của cả sáu nước.

Câu chuyện lý thú này chỉ là lời mở đầu của cái danh hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc mà chúng ta tra khảo hôm nay. bấm vào đây để đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Nghĩa

Ma-thi-ơ 5:10 – 12

Phước cho những kẻ chịu bắt bớ

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:9: “Phước cho những kẻ tạo nên bình yên vì sẽ được gọi là con Chúa Trời.” Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:10 – 12 10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa, vì vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ của ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ vu cáo các ngươi, thì các ngươi được phước. 12 Hãy vui vẻ, và hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời thì lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.

Trong đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-su dạy rằng những kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa thì có phước lắm, bởi vì vương quốc Thiên Đàng là của họ. Xin các bạn để ý vào những chữ này, “vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy,” ở đây Chúa đang nói về chuyện xảy ra hiện bây giờ, chứ không phải là chuyện trong tương lai. Hiện bây giờ vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy, tức là vương quốc Thiên Đàng là ở trong lòng của những kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa.

Hơn nữa khi nào vì cớ của Chúa Giê-su mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ vu cáo chúng ta thì ta được phước. Ấy là “vì cớ của Chúa Giê-su”, chứ không phải vì tội lỗi của mình. Giả tỉ chúng ta phạm tội lỗi mà bị người khác mắng nhiếc, thì điều đó chẳng có gì đáng mừng rỡ cả. Ngược lại nếu chúng ta bị bắt bớ vì cớ của Chúa thì ta hãy hân hoan mừng rỡ, tại vì phần thưởng của ta ở trên trời thì lớn lắm, ấy là phần thưởng ở trong tương lai. Những đấng tiên tri cũng từng bị người đời bắt bớ như vậy. đọc tiếp

Ví Dụ Của Người Gieo Giống (1)

Những Ví Dụ Trong Kinh Thánh (1)

Ma-thi-ơ 13:3 – 9, 18 – 23

(Mác 4:1 – 8, 13 – 20; Lu-ca 8:5 – 8, 11 – 15)

Người gieo giống

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Hôm nay chúng ta bắt đầu học tập những ví dụ trong Kinh Thánh. Trong Tân Ước có rất nhiều ví dụ. Khi Chúa Giê-su giảng dạy cho dân chúng, Chúa thường dùng những chuyện trong đời sống hàng ngày để làm ví dụ, rồi từ những ví dụ đó mà rút ra những bài học thuộc linh. Những ví dụ này đều mang ý nghĩa rất sâu rộng uyên thâm. Nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa bao hàm trong đó, chúng ta chỉ thấy đó là những câu chuyện lý thú. Thực ra những ví dụ này là những lời dạy quan trọng liên quan đến ơn cứu chuộc của chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa của những ví dụ này tức là không hiểu rõ lời dạy của Chúa về ơn cứu chuộc vậy. bấm vào đây để đọc tiếp

Con Cái Của Chúa Trời

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (13)

Giăng 1:12Sainte Anne 1

 (Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Người ta thường nói rằng một người nào đó thì giống y hệt cha của nó. Từ lúc còn nhỏ, thì bộ mặt của đứa trẻ đã giống như cha nó. Khi đứa trẻ dần dần lớn lên, càng lớn thì càng giống như người cha, chẳng những là bộ mặt của nó giống như người cha, mà cả tính tình, cử chỉ, tiếng nói cũng giống như người cha nữa. Có khi người ta so sánh bộ mặt của chàng trẻ tuổi với bức hình của cha nó chụp vào khoảng hai, ba chục năm về trước, thì thấy bộ mặt của hai cha con giống y hệt nhau, ngoại trừ áo quần và kiểu tóc thì khác nhau thôi, tại vì trong bức hình thì người cha mặc áo quần và để tóc theo kiểu xưa, còn người con trẻ tuổi thì mặc áo quần và để tóc theo kiểu đương thời. bấm vào đây để đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Tạo Nên Bình Yên

Ma-thi-ơ 5:9

Bình yên từ trên trời giáng xuống

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:8, hôm nay chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp. 

Ma-thi-ơ 5:9 9 “Phước cho những kẻ tạo nên bình yên, vì sẽ được gọi là con Chúa Trời!”

Những chữ “sẽ được gọi là con Chúa Trời” chỉ ra rằng Chúa Giê-su đang nói về phước lành trong tương lai. Trong tương lai vào ngày Phán Xét, ai được gọi là con Chúa Trời thì người ấy sẽ được nhận vào vương quốc Thiên Đàng để hưởng sự sống đời đời.

Bây giờ để tôi giải thích cho quí vị ý nghĩa của từ ngữ “kẻ tạo nên bình yên” từng bước một. Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của “bình yên” trong Kinh Thánh. đọc tiếp

Người Làm Chứng Cho Chúa Giê-su

Danh Hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc (12)

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8Birds 03

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Trong những phim xi-nê hay tiểu thuyết trinh thám thường có một cốt truyện như vậy: Một người bị tố cáo là kẻ sát nhân, rồi người ấy phải tìm cách chứng tỏ rằng mình không có giết hại ai hết; sau cùng có một vài người khác đứng ra làm chứng rằng họ đã ở cùng với người ấy trong khi cuộc mưu sát xảy ra tại một nơi khác, vậy thì chứng tỏ rằng người ấy không có phạm tội này, tại vì một người không thể hiện diện ở hai chỗ khác nhau cùng một lúc. Không chừng những người làm chứng còn chứng thực rằng người ấy là một người rất tốt, bởi vì họ đã chứng kiến người ấy làm nhiều điều lành.

Người làm chứng thì rất quan trọng, và chúng ta chỉ có thể làm chứng về một điều gì khi ta thấy điều đó bằng chính mắt của mình. Nếu chúng ta chỉ là nghe người khác nói về điều đó, nhưng ta không có thấy bằng chính mắt của mình, thì lời làm chứng của ta là vô giá trị. bấm vào đây để đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Có Lòng Trong Sạch

Ma-thi-ơ 5:8

Một tấm lòng trong sạch!

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo Tin Lành theo Ma-thi-ơ. Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:7, hôm nay ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:8 8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ được thấy Chúa Trời!

Chúa Giê-su dạy rằng những người có lòng trong sạch thì có phước lắm, tại vì họ sẽ được thấy Chúa Trời.

Xin các bạn để ý vào những chữ “sẽ được thấy Chúa Trời”, ở đây Chúa Giê-su đang nói về chuyện trong tương lai, chứ không phải là chuyện bây giờ. Trong tương lai khi chúng ta được nhận vào vương quốc Thiên Đàng thì ta sẽ được thấy Chúa Trời. Ngược lại nếu chúng ta không được thấy Chúa Trời trong tương lai thì có nghĩa là ta không được vào vương quốc Thiên Đàng, ta không được hưởng sự sống đời đời, chúng ta sẽ bị hư mất! Ấy là một điều rất nghiêm trọng.

Nếu chúng ta muốn được được thấy Chúa Trời trong tương lai ở vương quốc Thiên Đàng thì hiện bây giờ ta phải có một tấm lòng trong sạch. đọc tiếp

Tầm Quan Trọng Của Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-su

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (1)

Tất cả quyền năng ở trên trời và trên trái đất đều đã giao cho ta

Tất cả quyền năng ở trên trời và trên trái đất đều đã giao cho ta

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Ngày lễ Phục Sinh là ngày kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su. Hai ngàn năm về trước Chúa Giê-su chịu chết trên cây thập tự vào ngày thứ sáu của tuần lễ, rồi vào ngày thứ nhất của tuần lễ kế tiếp thì Chúa được sống lại y như lời Chúa đã nói trước.

Phục sinh là một việc cực kỳ quan trọng và đặc biệt. Hôm nay tôi muốn nói về sự phục sinh của Chúa, tầm quan trọng của sự phục sinh và liên hệ giữa sự phục sinh của Chúa và cuộc sống của chúng ta. đọc tiếp

Chúa Đã Chịu Chết Vì Tội Lỗi Của Ta

Bài Giảng Luận Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (1) 

Mọi việc đã được trọn

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Hôm nay tôi muốn nói về sự chết của Chúa Giê-su. Hai ngàn năm về trước, Chúa Giê-su, Con của Chúa Trời Gia-vê, tự nguyện chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc loài người ta. Chúa bị đóng đinh vào ngày thứ sáu, rồi Chúa được sống lại vào ngày Chúa Nhật, cho nên ngày Chúa Nhật là ngày lễ Phục Sinh, ngày kỷ niệm sự sống lại của Chúa. Còn ngày thứ sáu là ngày kỷ niệm Chúa bị đóng đinh trên thập giá. 

Các bạn có thấy rằng sự chết của Chúa Giê-su là quan trọng không? Hoặc là các bạn thấy sự chết của Chúa không có ý nghĩa gì cả và không có liên quan gì đến các bạn chăng?  bấm vào đây để đọc tiếp

Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình (2)

Sự Sống Đời Đời (14)Geese 07

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo phần (1) của điều răn “yêu thương người lân cận như mình”. Yêu thương người lân cận như mình có nghĩa là những gì mà ta muốn người khác làm cho mình, thì ta hãy đi làm những điều đó cho người lân cận. Người lân cận không những chỉ là các anh chị em Tín Đồ trong Hội Thánh, hay bạn bè thân thuộc, hay là những người hàng xóm. Chúa Giê-su dạy rằng hàng ngày khi ta gặp những kẻ bị lâm vào nguy hiểm gian nan, thì ta nên giúp đỡ họ và yêu thương họ như mình bất cứ họ có phải là bạn bè thân thuộc hay không. Hôm nay chúng ta học tiếp phần (2) của điều răn này. bấm vào đây để đọc tiếp

Kẻ Được Chọn Lựa (2)

Danh Hiệu của Tín-Đồ Cơ Đốc (11)

Cô-lô-se 3:12St Paul 1

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Kỳ trước chúng ta đã học tập “Kẻ Được Chọn Lựa (1)”.  Chúa Trời chọn lựa chúng ta bởi ân điển và căn cứ vào sự công nghĩa. Khi chúng ta tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, ta ăn năn hối cải tội lỗi của mình, phó thác cuộc đời của mình cho Chúa Trời và chịu phép báp-tem, thì tội lỗi của ta được rửa sạch tha thứ và ta được ban cho sự công nghĩa. Đó là sự chọn lựa đầu tiên. 

Trong tương lai còn có một sự chọn lựa sau cùng. Chỉ có những người công nghĩa mới được nhận vào nước Thiên Đàng, còn những người không công nghĩa sẽ bị quăng ra ngoài. Bởi vậy hiện bây giờ trong đời này ta phải ráng gìn giữ sự công nghĩa đã ban cho ta. Khi ta không cẩn thận lại phạm tội lỗi thì ta phải ăn năn hối cải liền, đừng có chậm trễ, thì huyết báu của Chúa Giê-su lại tẩy sạch tội lỗi của ta. 

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo “Kẻ Được Chọn Lựa (2)”.  bấm vào đây để đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Hay Thương Xót

Ma-thi-ơ 5:7

Yêu thương người lân cận như mình là làm trọn Luật Pháp

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:6: “Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa, vì sẽ được thỏa mãn !” hôm nay chúng ta học tiếp Ma-thi-ơ 5:7.

Ma-thi-ơ 5:7 7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót !

Chúa Giê-su dạy rằng những kẻ hay thương xót người khác thì có phước lắm, tại vì họ sẽ được Chúa Trời Đức Gia-vê thương xót lại. Xin các bạn để ý, ở đây Chúa không phải nói rằng những kẻ có lòng thương xót thì sẽ được người khác thương xót lại, nhưng ấy là chính Chúa Trời sẽ thương xót họ. đọc tiếp

Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình (1)

Sự Sống Đời Đời (13)Peggy's Cove 09

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

 Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Lu-ca 10:25 – 28. 25 Bấy giờ một thầy dạy Luật đứng lên để thử Chúa rằng: “Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 26 Chúa nói rằng: “Trong Luật Pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?” 27 Ông thầy dạy Luật trả lời rằng: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Gia-vê Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như mình.” 28 Chúa  nói rằng: “Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó thì sẽ được sống.” 

Trong đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-su nói rằng nếu ta muốn được hưởng sự sống đời đời, thì ta phải làm theo hai điều răn này. Kỳ trước chúng ta đã tra khảo điều răn quan trọng nhất trong Kinh Thánh: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Gia-vê Chúa Trời Ngươi.” Hôm nay chúng ta học tiếp điều răn thứ hai: “Yêu thương người lân cận như mình.” bấm vào đây để đọc tiếp

Kẻ Được Chọn Lựa (1)

Danh Hiệu của Tín-Đồ Cơ Đốc (10)

Cô-lô-se 3:12St Paul 1

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

 Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Nhiều năm về trước ở Việt Nam, khi học sinh học xong lớp 12 rồi, họ phải đi dự kỳ thi Bằng Tú Tài. Kỳ thi này thì rất quan trọng, tại vì nó liên quan đến tương lai của một người học sinh. Ai thi rớt thì phải học lại lớp 12, mà ngay trong những người thi đậu cũng được chia làm nhiều hạng khác nhau tùy theo số điểm trong kỳ thi. Khi học sinh xin vô đại học, họ được nhận vô trường đại học nào là hoàn toàn tùy thuộc vào số điểm trong kỳ thi tú tài. Cho nên học sinh nào cũng phải ráng học, chỉ thi đậu là chưa đủ, mà còn phải được điểm cao nữa, điểm càng cao thì càng tốt. 

Tín-Đồ Cơ Đốc cũng phải trải qua một cuộc chọn lựa, và một danh hiệu của Tín-Đồ Cơ Đốc chính là “Kẻ được chọn lựa”. bấm vào đây để đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Đói Khát Sự Công Nghĩa

Ma-thi-ơ 5:6

Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa!

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:5, hôm nay chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:6 6 Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa, vì sẽ được thỏa mãn !

Chúa Giê-su dạy rằng những kẻ đói khát sự công nghĩa thì có phước lắm, tại vì họ sẽ được thỏa mãn. Bây giờ tôi sẽ giải thích ý nghĩa của câu Kinh Thánh này từng bước một.  đọc tiếp

Hết Lòng, Hết Linh Hồn, Hết Sức, Hết Trí Mà Kính Mến Gia-vê Chúa Trời Ngươi

Sự Sống Đời Đời (12)Peggy's Cove 02

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)   

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Điều Kiện Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời

Trong những bài giảng trước chúng ta đã tra khảo về các phương diện của sự sống đời đời hiện bây giờ trên đời này và sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Hôm nay chúng ta sẽ học tập về điều kiện để được hưởng sự sống đời đời. bấm vào đây để đọc tiếp

Nô Lệ Của Công Nghĩa (2)

 Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (9)

Rô-ma 6:13Architecture 34

(Bài PDF)   (Bài audio MP3) 

 Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo phần thứ nhất của danh hiệu “Nô lệ của công nghĩa”. Nô lệ của công nghĩa tức là nô lệ của Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ. Một người nô lệ thì phải hoàn toàn vâng phục người chủ. Chính là khi ta trở thành nô lệ của công nghĩa thì ta mới thoát ra khỏi ràng buộc của tội lỗi, nếu chúng ta không phải là nô lệ của công nghĩa thì chúng ta vẫn là nô lệ của tội lỗi. Chúa Giê-su nói rằng nếu ta vâng giữ lời dạy của Chúa, thì Chúa không coi ta là nô lệ, Chúa coi ta là bạn hữu vậy, và Chúa sẽ cho chúng ta biết mọi điều Chúa đã nghe từ Đức Cha. 

Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần thứ hai của danh hiệu “Nô lệ của công nghĩa”, chúng ta muốn tìm hiểu về chức vụ của ta. bấm vào đây để đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Nhu Mì

Ma-thi-ơ 5:5

Hãy yên tịnh trước mặt Đức Gia-vê và chờ đợi Ngài.

Hãy yên tịnh trước mặt Đức Gia-vê và chờ đợi Ngài.

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Một Câu Chuyện Tranh Giành Gia Tài

Nhiều năm về trước ở Hong Kong có một chuyện tranh giành gia tài xảy ra trong một gia đình giàu có. Khi người cha đang bịnh nặng, thì trong gia đình xảy ra cuộc tranh giành gia tài. Các bạn có biết những người nào tranh giành gia tài không? Ấy là người mẹ tranh giành với bốn đứa con cái của mình! Trong khi người cha bịnh nặng, nhưng còn chưa chết, thì họ đã tranh giành với nhau rồi; họ đưa ra tòa mà thưa kiện, mỗi bên đều mướn luật sư để biện hộ cho mình. Người cha đang bịnh nặng mà nhìn thấy họ tranh giành như vậy thì hẳn là càng buồn khổ thêm nữa. Sự kiện này khuấy động dư luận ở Hong Kong, ngày nào ngày nấy các tờ báo đều có bài tường thuật dài về cuộc tranh giành này. Hồi đó chồng tôi và tôi đang phụng sự tại một hội thánh ở Úc-đại-lợi, tin tức của sự kiện này lan truyền qua bên Úc luôn. Tôi không có thì giờ theo dõi từng chi tiết của sự kiện này, tôi chỉ là nghe người khác kể lại thôi. Tôi nghe nói rằng sau khi người cha qua đời rồi, tòa án xét xử mỗi bên đều được một phần của gia tài. đọc tiếp

Cửa Hẹp Và Đường Chật

Sự Sống Đời Đời (11)Transmitter site road 06

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Ta Phải Vào Cửa Hẹp Và Đi Trên Đường Chật

Trong hai bài giảng trước tôi đã giải đáp hai thắc mắc rất quan trọng, ấy là: Những Tín Đồ Cơ Đốc vẫn sống trong tội lỗi có được hưởng sự sống đời đời không? Tại sao chỉ làm điều lành vẫn không được hưởng sự sống đời đời? Hôm nay chúng ta học tập về một khía cạnh khác. Sau khi ta trở thành Tín-Đồ Cơ Đốc rồi, ta bắt đầu cuộc sống mới cùng với Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, ấy chính là sự sống đời đời trên thế gian này. Trong cuộc sống mới này có một điều ta cần phải để ý.

Ma-thi-ơ 7:13 – 14. 13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. đọc tiếp

Ta Đến Để Cho Bày Chiên Được Sự Sống Dư Dật

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (2)

Giăng 10:10

Ta đến để cho bày chiên được sự sống dư dật

Ta đến để cho bày chiên được sự sống dư dật

 (Bài PDF)  (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Bạn Có Từng Suy Ngẫm Về Ý Nghĩa Của Sự Ra Đời Của Chúa Giê-su Không? 

Hồi nhỏ khi tôi học tiểu học ở Việt Nam, nhà trường có nhiều ngày nghỉ, nào là Lễ Giáng Sinh, Lễ Thăng Thiên, Lễ Đức Phật v.v. Hồi đó tôi còn chưa tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su, gia đình tôi theo Đạo Phật và thờ cúng ông bà tổ tiên. Tôi không hiểu biết gì về lời dạy của Chúa Giê-su, tôi chỉ biết Lễ Giáng Sinh là ngày kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giê-su, Lễ Đức Phật là ngày kỷ niệm Đức Phật, còn Lễ Thăng Thiên lại kỷ niệm chuyện gì thì tôi hoàn toàn không hiểu. đọc tiếp

Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (1)

Ma-thi-ơ 1:21

Con trẻ Giê-su và người chăn chiên

Con trẻ Giê-su và người chăn chiên

 (Bài PDF) (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Bất cứ bạn có phải là Tín-Đồ Cơ Đốc hay không, nhưng bạn chắc biết rằng Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su, Con của Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-su đến thế gian để làm gì? bấm vào đây để đọc tiếp

Nô Lệ Của Công Nghĩa (1)

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (8)

 Rô-ma 6:18Architecture 34

(Bài PDF)   (Bài audio MP3) 

 Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Tín Đồ Cơ Đốc Là Nô Lệ Của Công Nghĩa

Trong mấy kỳ trước chúng ta đã tra khảo một vài danh hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc: Tay đánh lưới người, muối của đất, sự sáng của thế gian, môn đồ, con chiên, nhánh của cây nho. Hôm nay chúng ta tra khảo một danh hiệu mới

Rô-ma 6:18. 18 Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên nô lệ của sự công nghĩa rồi.

Câu Kinh Thánh này dạy rằng sau khi chúng ta được buông tha khỏi tội lỗi thì ta trở nên nô lệ của công nghĩa. Xin các bạn nhớ rằng chỉ khi chúng ta ăn năn hối cải, phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Chúa Trời, rồi chịu phép báp-tem, thì chúng ta mới được buông tha khỏi tội lỗi. Như vậy có nghĩa là khi chúng ta trở thành Tín Đồ Cơ Đốc thì chúng ta trở nên nô lệ của công nghĩa. bấm vào đây để đọc tiếp

Phước Cho Những Kẻ Than Khóc

Ma-thi-ơ 5:4

Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi !

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:3, hôm nay chúng ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:4 4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! đọc tiếp

Tại Sao Chỉ Làm Điều Lành Vẫn Không Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?

Sự Sống Đời Đời (10)Mui Wo 01

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Câu Chuyện Của Một Người Bác Gái Hiền Lành

Tôi bắt đầu bài giảng hôm nay bằng một câu chuyện thiệt. Có một bác gái là con người rất hiền lành, bác suốt đời hết lòng hết sức trông nom người chồng và các con cái trong gia đình. Hồi đó bác không tin ở Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, bác theo truyền thống gia đình thờ cúng ông bà tổ tiên. Bác có ba đứa con gái và một đứa con trai út. Cả gia đình thương yêu nhau rất hạnh phúc. Con gái trưởng của bác thi vào đại học, sau khi ra trường cô này trở thành một giáo sư trung học. Nhờ bạn bè giúp đỡ hướng dẫn cô này nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su, cô trở thành một Tín Đồ Cơ Đốc. Cô mong rằng ba má và mấy đứa em của mình cũng tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su. Cô thường kể cho họ nghe về ơn cứu chuộc của Chúa Trời. Nhưng cả gia đình không ai chịu tin cả. Một hôm bác gái cảm thấy thân thể không lành, bèn đi coi bác sĩ, thì bác sĩ cho biết là bác đã mắc bịnh ung thư. bấm vào đây để đọc tiếp

Nhánh Của Cây Nho

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (7)

Giăng 15:5 Miscellaneous 02

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền 

Tín Đồ Cơ Đốc Là Nhánh Của Cây Nho 

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo một danh hiệu khác của Tín Đồ Cơ Đốc. 

Giăng 15:5. 5 Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai ở trong ta và ta ở trong người thì người ấy kết được nhiều quả; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. 

Trong đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-su so sánh chính mình với cây nho và các môn đồ của Chúa là nhánh nho. Nếu ta ở trong Chúa và Chúa cũng ở trong ta, tựa như nhánh nho dính liền với cây nho vậy, thì ta sẽ kết được nhiều quả. Nếu ta rời xa Chúa thì tựa như nhánh nho tách rời cây nho, chúng ta không làm chi được. 

Chúa Giê-su muốn giảng dạy ta điều gì ? Chúng ta phải làm gì mới xứng đáng được gọi là nhánh của cây nho? bấm vào đây để trở về Trang Chủ

Phước Cho Những Kẻ Nghèo Khổ Trong Tâm Linh

Ma-thi-ơ 5:1 – 3

Phước cho những kẻ nghèo khổ trong tâm linh!

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Đại Ý Sơ Lược Của Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 4:12 – 25

Kỳ Trước chúng ta đã tra khảo sự kiện ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-su, hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp. Khi Chúa Giê-su nghe tin rằng Giăng Báp-tít đã bị bỏ tù rồi, thì Chúa rời đến thành phố Ca-bê-na-um của xứ Ga-li-lê. Ở đó Chúa Giê-su khởi sự truyền giảng Tin Lành, Chúa dạy rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc Thiên Đàng đã đến gần.” (Xin đọc bài giảng “Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su” để hiểu rõ ý nghĩa của ăn năn hối cải). Một hôm Chúa Giê-su đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, Chúa thấy Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, cùng với em là Anh-rê, họ đang thả lưới dưới biển. Chúa kêu gọi hai anh em này: “Các ngươi hay theo ta, ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” (Xin đọc bài giảng “Tay Đánh Lưới Người” để hiểu rõ ý nghĩa của “Tay Đánh Lưới Người”). Chúa Giê-su đi khắp xứ Ga-li-lê, Chúa đi vào các nhà hội để rao truyền Tin Lành của vương quốc Chúa Trời, và Chúa còn chữa lành mọi thứ bịnh tật trong dân chúng.

Tám Phước Lành Trong Bài Giảng Trên Núi

Bây giờ chúng ta bắt đầu tra khảo Ma-thi-ơ 5. Lời dạy của Chúa Giê-su trong Tin Lành theo Ma-thi-ơ có thể chia làm 5 bộ phận, mà chương 5, 6 và 7 chính là phần thứ nhất trong nguyên bộ lời dạy của Chúa.  Ba chương này được gọi là “Bài giảng trên núi”.

Trong 3 chương này Chúa Giê-su giảng dạy về những đức tính của người dân của vương quốc Chúa Trời. Các nhà học giả Kinh Thánh cho rằng Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7 là Hiến Pháp của vương quốc Chúa Trời. Trong Tân Ước, Tín Đồ Cơ Đốc là người dân của vương quốc Chúa Trời, cho nên chúng ta phải hiểu rõ lời dạy trong 3 chương này, rồi chúng ta mới có thể sống một cuộc sống xứng đáng là người dân của vương quốc Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 5:1 – 12  1 Khi Chúa Giê-su thấy đoàn dân đông, Chúa đi lên núi. Khi Chúa ngồi xuống, các môn đồ đến gần Chúa. 2 Chúa mở miệng mà truyền dạy rằng:

3 “Phước cho những kẻ nghèo khổ trong tâm linh, vì vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy!

4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ được thừa hưởng đất đai!

6 Phước cho những kẻ đói khát sự công nghĩa, vì sẽ được thỏa mãn!

7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ được thấy Chúa Trời!

9 Phước cho những kẻ tạo nên bình yên, vì sẽ được gọi là con Chúa Trời!

10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa, vì vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ của ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ vu cáo các ngươi, thì các ngươi được phước. 12 Hãy vui vẻ, và hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời thì lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su giảng dạy về 8 phước lành Chúa Trời ban cho chúng ta. Các bạn hẳn muốn được hưởng phước lành do Chúa Trời ban cho chứ, phải không? Nếu bạn muốn được hưởng 8 phước lành này, thì bạn phải trở thành loại người mà Chúa mô tả trong đoạn Kinh Thánh trên, nào là kẻ nghèo khổ trong tâm linh, nào là kẻ than khóc, nào là kẻ nhu mì, nào là kẻ bị người ta mắng nhiếc, bắt bớ v.v. Khi chúng ta trở thành loại người này, thì chúng ta mới phù hợp điều kiện để được hưởng phước lành.

Không chừng bạn sẽ nói rằng: “Cái gì đây? Hạng người như vậy mới được Chúa Trời ban phước ư? Cái gì mà kỳ lạ ghê!” Hỡi các bạn ơi, đây là lời dạy của Chúa Giê-su, chứ không phải là lời của tôi, tôi chỉ là thuật lại lời của Chúa thôi. Lời dạy của Chúa Giê-su thì rất sâu xa uyên thâm; tại vì chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa trong lời dạy của Chúa, cho nên ta thấy lời của Chúa thiệt là kỳ lạ. Bây giờ để chúng ta đi tìm hiểu ý nghĩa của từng phước lành kể trên.

Nghèo Khổ Trong Tâm Linh Có Nghĩa Là Gì?

Ma-thi-ơ 5:3 3 Phước cho những kẻ nghèo khổ trong tâm linh, vì vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy!

Nghèo khổ trong tâm linh có nghĩa là gì? Chúng ta đều biết rõ nghèo khổ về tiền tài vật chất là cái gì, phải không? Vậy để tìm hiểu ý nghĩa của nghèo khổ trong tâm linh, chúng ta có thể so sánh một người nghèo khổ trong tâm linh với một người nghèo khổ về tiền tài vật chất.

Một người nghèo khổ về tiền tài vật chất thì không có tiền, nhiều khi còn mắc nợ nữa, một người càng nghèo thì mắc nợ càng nhiều. Còn một người nghèo khổ trong tâm linh thì mắc nợ Chúa Trời! Các bạn đừng có ngạc nhiên, Kinh Thánh mô tả tội lỗi như một món nợ, khi ta phạm tội lỗi thì ta mắc nợ Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 6:12 – 15 12 “Xin tha nợ cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ mắc nợ cùng chúng tôi. 13 Xin chớ để chúng tôi sa vào cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!” 14 Nếu các ngươi tha tội cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Nhưng nếu các ngươi không tha tội cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ các ngươi. 

Trong đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-su nói về tha nợ trong câu 12, rồi Chúa nói về tha tội cho người ta trong câu 14 và 15. Chúa so sánh tội lỗi như một món nợ. Khi ta phạm tội nghịch với Chúa Trời thì ta mắc nợ Ngài. Tương tự như vậy khi người khác phạm tội nghịch với ta thì họ mắc nợ ta. Khi chúng ta tha kẻ mắc nợ ta có nghĩa là ta tha tội cho người đó. Nếu ta tha tội cho người ta thì Chúa Trời cũng sẽ tha thứ chúng ta, nếu chúng ta không tha tội cho người ta thì Chúa Trời cũng sẽ không tha thứ chúng ta.

Ma-thi-ơ 18:21 – 27 21 Lúc ấy, Phi-e-rơ bèn đến gần Chúa Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, tôi sẽ tha cho người mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” 22 Chúa Giê-su đáp rằng: “Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. 23 Vì thế, vương quốc Thiên Đàng ví như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. 24 Khi vua bắt đầu soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua mười ngàn ta-lâng. 25 Nhưng vì người không có gì để trả nợ, thì chủ ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. 26 Tên đầy tớ nầy quỳ xuống van lạy: “Xin chủ hoãn lại cho con, con sẽ trả hết!” 27 Chủ của tên đầy tớ kia bèn động lòng thương xót, thả người ra và tha nợ của người.”

Trong đoạn Kinh Thánh này, Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-su rằng người phải tha cho anh em bao nhiêu lần, Chúa đáp rằng phải đến bảy mươi lần bảy; rồi Chúa giảng dạy về sự tha tội bằng câu chuyện của một người đầy tớ được ông vua tha nợ. Ở đây Chúa Giê-su lại so sánh tội lỗi như một món nợ.

Tên đầy tớ này mắc nợ ông vua mười ngàn (10.000) ta-lâng bạc. Các bạn có biết mười ngàn ta-lâng bạc là bao nhiêu không? Trong thời của Chúa Giê-su, tiền công một ngày của người công nhân lao động là 1 đơ-ni-ê; 1 ta-lâng bạc là tương đương với 10 ngàn (10.000) đơ-ni-ê, có nghĩa là người công nhân phải làm việc 10.000 ngày mới kiếm được 1 ta-lâng bạc, mà 10.000 ngày tức là 27 năm. Một người công nhân phải làm việc 27 năm trời mới kiếm được 1 ta-lâng bạc. Tên đầy tớ kia mắc nợ ông vua mười ngàn (10.000) ta-lâng, người phải làm việc 270.000 (2 trăm 70 ngàn) năm mới trả được món nợ!! Người sẽ không bao giờ trả được món nợ!

Chúa Giê-su muốn cho ta thấy rằng tội lỗi của ta là nghiêm trọng đến dường nào, chúng ta không bao giờ trả được món nợ, chúng ta tuyệt đối không cách nào tẩy sạch tội lỗi của mình. Chỉ có một lối thoát duy nhất cho chúng ta là cầu xin Chúa Trời ban ơn điển tha tội cho ta!

Một người nghèo khổ trong tâm linh là một người biết rằng mình đã mắc nợ Chúa Trời một món tiền khổng lồ, có nghĩa là mình đã phạm tội lỗi trầm trọng; người biết rằng mình không cách nào trả nổi món nợ này bằng khả năng của mình. Cho nên người tự hạ mình xuống cầu xin Chúa Trời ban ơn điển tha tội cho mình, người vui lòng phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài để Ngài cải quản sử dụng.

Căn cứ theo câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:3 thì vương quốc Thiên Đàng là của những người như vậy. Những người nghèo khổ trong tâm linh thì được nhận vào vương quốc Chúa Trời, họ là người dân của vương quốc Chúa Trời.

Hết thảy người đời đều đã phạm tội, nhưng rất ít người nhận thấy mình là tội nhận. Có nhiều người còn kiêu ngạo khinh thường ơn điển của Chúa Trời nữa. Ngược lại những đầy tớ rất trung tín của Chúa Trời lại thấy rằng mình đã phạm tội trầm trọng. Sứ đồ Phao-lô hết lòng hết sức rao truyền Tin Lành suốt đời, mà người nói rằng mình là người nặng tội nhất.

1 Ti-mô-thê 1:15 15 Đây là lời đáng tin cậy và đáng được đón nhận hoàn toàn: Chúa Giê-su Christ đã đến vào thế gian để cứu vớt những người tội lỗi, mà tôi là người nặng tội nhất.

Sự Liên Hệ Giữa Nghèo Khổ Trong Tâm Linh Và Nghèo Khổ Về Tiền Tài Vật Chất

Các bạn nghĩ rằng giữa nghèo khổ trong tâm linh và nghèo khổ về tiền tài vật chất có sự liên hệ hay không?

Lu-ca 6:20 20 Chúa ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: “Phước cho các ngươi nghèo khổ, vì vương quốc Chúa Trời thuộc về các ngươi!” 

Đây là câu Kinh Thánh tương đương với Ma-thi-ơ 5:3. Trong câu này Chúa không phải nói về nghèo khổ trong tâm linh nữa, mà là nghèo khổ túng thiếu về tiền tài vật chất. Căn cứ theo câu Kinh Thánh này thì những người nghèo khổ về tiền tài vật chất là có phước lắm, tại vì vương quốc Chúa Trời thuộc về họ, họ là người dân của vương quốc Chúa Trời.

Các bạn chắc ngạc nhiên lắm, phải không? Tại sao chỉ vì những người này là nghèo khổ thì họ được làm người dân của vương quốc Chúa Trời? Điểm này thì khó hiểu quá! Bây giờ để tôi giải thích cho các bạn từng bước một.

Câu Kinh Thánh Lu-ca 6:20 dạy rằng vương quốc Chúa Trời thuộc về những người nghèo khổ về tiền tài vật chất; còn câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 5:3 thì dạy rằng vương quốc Thiên Đàng thuộc về những kẻ nghèo khổ trong tâm linh. Khi chúng ta so sánh hai câu Kinh Thánh này với nhau, ta thấy rằng giữa nghèo khổ trong tâm linh và nghèo khổ về tiền tài vật chất hẳn có một sự liên hệ rất quan trọng. Sự liên hệ đó là cái gì?

Khi chúng ta thiếu thốn vật chất tiền tài thì ta biết rõ lắm, lẽ dĩ nhiên ta biết mình là nghèo hay không. Nhưng về phương diện tâm linh thì phần đông người đời không biết mình đang mắc nợ Chúa Trời, chỉ có một số ít người nhận thấy được tội lỗi trầm trọng của mình. Tại sao có người thì nhận thấy được tội lỗi của mình mà có người thì không nhận thấy được?

Thông thường những người giàu sang thì khó mà nhận thấy được tội lỗi của mình. Chẳng những thế, Kinh Thánh ghi rằng khi người dân của Chúa Trời trở nên giàu sang sung túc thì họ sẽ phản nghịch lại Ngài. 

Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:20 20 Vì ta sẽ đưa dân nầy vào xứ tràn trề sữa và mật ong, là xứ ta đã hứa ban cho các tổ tiên của họ, và họ sẽ ăn no nê và béo mập, rồi họ sẽ hướng về các thần khác và thờ phượng chúng, họ sẽ khinh dể ta và phá vỡ giao ước của ta. 

Chúa Trời Gia-vê phán rằng sau khi người dân Y-sơ-ra-ên ăn no nê và béo mập thì họ sẽ thờ phượng các thần khác và khinh dể Ngài!

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:15 15 Giê-su-run đã mập mạp và tung chân đá, người trở nên mập, lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Chúa Trời, là Ðấng dựng nên người, và khinh dể Hòn Ðá của sự cứu chuộc của người.

Giê-su-run tức là Y-sơ-ra-ên. Khi Y-sơ-ra-ên trở nên mập mạp, béo tròn thì người sẽ lìa bỏ Chúa Trời và còn khinh dể Ngài nữa!

Hai đoạn Kinh Thánh trên cho ta thấy rằng ngay cả người dân của Chúa Trời cũng sẽ phản nghịch lại Ngài khi họ trở nên giàu sang béo mập. Tiền tài có tác dụng khiến cho người ta không thấy được quyền năng vĩ đại của Chúa Trời và khiến họ trở nên phản nghịch với Ngài.

Khi những người giàu sang gặp điều gì khó khăn, họ có thể dùng tiền bạc để giải quyết hầu hết nan đề của họ. Xin các bạn để ý, tôi nói là hầu hết nan đề của họ, chứ không phải là hết thảy nan đề. Thông thường những người giàu sang không cần phải cầu xin Chúa Trời giúp đỡ họ, vì vậy họ không kinh lịch được quyền năng và ơn điển của Ngài. Nhưng chính là khi ta kinh lịch quyền năng và ơn điển của Chúa Trời thì đôi mắt tâm linh của ta mới được sáng tỏ, rồi ta mới thấy được tội lỗi của mình và nhân từ thương xót của Ngài. Mà những người giàu sang không kinh lịch được quyền năng và ơn điển của Chúa Trời, cho nên đôi mắt tâm linh của họ là mù lòa, họ không thấy được tội lỗi của mình.

Ngược lại những người nghèo khổ túng thiếu thường gặp khó khăn về mọi phương diện, không ai giúp đỡ họ, không ai thương xót cho họ, họ chỉ có cầu xin Chúa Trời, bởi vậy mà họ kinh lịch được quyền năng ơn điển của Ngài thường xuyên, cho nên đôi mắt tâm linh của họ được sáng tỏ, họ thấy rõ tội lỗi của mình và nhân từ thương xót của Ngài, họ cầu xin Ngài tha tội và họ vui lòng phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài. Rốt cuộc họ được nhận vào vương quốc Chúa Trời!

Khi tôi còn ở Việt Nam, gia đình tôi tuy nghèo, nhưng có ba má trông nom che chở tôi, tôi không cần phải lo nghĩ đến bao nhiêu nan đề trên đời này, tôi chỉ ráng học là được rồi. Hồi đó tôi không nhận thấy tội lỗi trầm trọng của mình, tôi nghĩ rằng cho dù tôi có phạm một số tội lỗi, nhưng tôi vẫn tốt hơn rất nhiều người. Mãi đến khi tôi đi qua Canada, tôi sống một mình, không ai trông nom che chở tôi nữa, lúc đó tôi phải đối diện với bao nhiêu gian nan nguy hiểm, không ai giúp đỡ tôi, tôi chỉ có kêu cầu Chúa Trời cứu tôi. Sau khi tôi kinh lịch quyền năng và ơn điển của Chúa Trời thì đôi mắt tâm linh của tôi được sáng tỏ, tôi nhận thấy tội lỗi của mình, tôi cầu xin Ngài tha tội và tôi phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài để Ngài cai quan đời tôi. (Xin đọc 5 bài giảng “Bài Làm Chứng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền (1), (2), (3), (4), (5)” để biết rõ về những kinh lịch kỳ diệu của tôi)

Nói tóm lại thông thường những người nghèo khổ về tiền tài vật chất có thể thấy được tội lỗi của mình một cách dễ dàng hơn, cho nên họ là kẻ có phước. Nghèo khổ về tiền tài vật chất có thể dẫn đến nghèo khổ trong tâm linh.

Lẽ dĩ nhiên nếu một người chỉ là nghèo khổ túng thiếu nhưng lại không muốn tìm cầu Chúa Trời, thì người ấy hẳn không phải là người có phước. Thật ra có nhiều người vì nghèo khổ mà rất ham tiền, họ đi làm những chuyện phi pháp để kiếm tiền, rồi dần dần họ bị lạc vào tội lỗi ngày càng nghiêm trọng. Cũng có những người nghèo khổ cầu xin Chúa Trời giúp đỡ họ, nhưng sau khi Ngài giúp họ rồi, thì họ không chịu vâng phục Ngài, họ chỉ muốn sự giúp đỡ của Ngài nhưng họ không muốn chịu sự cai quản của Ngài; những người này chỉ là lợi dụng lòng thương xót của Chúa Trời thôi, như vậy thì hẳn không có phước lành gì cả.

Ngược lại cũng có những người giàu sang lại rất ham mộ lẽ thật, họ thấy rõ tội lỗi của mình, họ tự hạ mình xuống cầu xin Chúa Trời tha tội, họ phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài để Ngài tùy ý sử dụng. Những người giàu sang về tiền tài vật chất nhưng lại có thái độ nghèo khổ trong tâm linh thì là những kẻ có phước, họ được nhận vào vương quốc Chúa Trời. Thật ra có nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc vốn là giàu sang sung túc, rồi họ từ bỏ tiền tài địa vị mà đi truyền giảng Tin Lành của Chúa Trời; họ vui lòng sống một cuộc đời nghèo khổ túng thiếu vì cớ của vương quốc Chúa Trời, cho nên vương quốc Chúa Trời hẳn thuộc về những kẻ ấy!

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:3, “Phước cho những kẻ nghèo khổ trong tâm linh, vì vương quốc Thiên Đàng là của những kẻ ấy!” Những người nghèo khổ trong tâm linh là những người thấy rõ tội lỗi trầm trọng của mình, cho nên họ tự hạ mình xuống cầu xin Chúa Trời ban ơn điển tha tội, họ vui lòng phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài. Vương quốc Chúa Trời là thuộc về những kẻ này!

Thông thường những người nghèo khổ về tiền tài có thể thấy rõ tội lỗi của mình, ngược lại những người giàu sang thường không thấy được tội lỗi của mình. Cho nên những người nghèo khổ túng thiều là có phước hơn những người giàu sang sung túc, tại vì nghèo khổ về tiền tài vật chất có thể dẫn đến thái độ nghèo khổ trong tâm linh. Bạn có vui lòng sống trong nghèo khổ túng thiếu để có thái độ nghèo khổ trong tâm linh không? (Bài giảng kế tiếp)

Trở về Trang Chủ

Những Tín Đồ Cơ Đốc Vẫn Sống Trong Tội Lỗi Có Được Hưởng Sự Sống Đời Đời Không?

Sự Sống Đời Đời (9)Hong Kong 06

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Một Điểm Thắc Mắc Rất Quan Trọng

Trong mấy kỳ trước chúng ta đã tra khảo về các khía cạnh của sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này:

  • Liên hệ giữa sự sống đời đời hiện bây giờ và sự sống đời đời trong tương lai.
  • Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Trời chân thật duy nhất cùng Chúa Giê-su Christ.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống tự do.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống công nghĩa.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống bình yên.
  • Sông nước hằng sống chảy ra từ trong lòng.

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo về một điểm thắc mắc rất quan trọng, đó là sau khi chúng ta trở thành Tín Đồ Cơ Đốc rồi, nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi, thì chúng ta có được hưởng sự sống đời đời không? bấm vào đây để đọc tiếp

Con Chiên

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (6)

Giăng 10:27 Cedar Lodge 08

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Tín Đồ Cơ Đốc Là Con Chiên Của Chúa Trời

Giăng 10:27.27Chiên ta nghe tiếng ta, ta nhận biết chúng, và chúng theo ta.” 

Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-su so sánh những người Tín-Đồ của Chúa với con chiên (tức là con cừu). “Chiên ta” tức là “Tín-Đồ của ta”. Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo cái danh hiệu “con chiên”. 

Trong Cựu Ước của Kinh Thánh, người dân của Chúa Trời Gia-vê được gọi là con chiên của Chúa Trời, và Chúa Trời chính là kẻ chăn chiên. Chúa Giê-su là Con của Chúa Trời, tất cả sự trọn vẹn toàn hảo của Chúa Trời Gia-vê là ở trong Chúa Giê-su. Chúa Trời Gia-vê ở trong Chúa Giê-su và phán truyền qua Chúa Giê-su. Khi chúng ta đi theo Chúa Giê-su tức là đi theo Chúa Trời Gia-vê. Bởi vậy trong Tân Ước, Tín Đồ của Chúa Giê-su là con chiên của Chúa Trời, và Chúa Giê-su là người chăn chiên. bấm vào đây để đọc tiếp

Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (2)

Ma-thi-ơ 4: 5 – 11

Chúa Giê-su chiến thắng sự cám dỗ của ma quỉ bằng lời hằng sống của Chúa Trời

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 4:1 – 4, ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-su hãy dùng quyền năng kỳ diệu của mình để trông nom cho lợi ích của bản thân mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tra khảocuộc cám dỗ này về hai phương diện còn lại. 

Gieo Mình Xuống Từ Nóc Của Đền Thờ Là Trái Nghịch Với Ý Chỉ Của Chúa Trời 

Ma-thi-ơ 4:5 – 7. 5 Rồi ma quỉ đem Chúa vào thành phố thánh, và đặt Chúa trên nóc của Đền Thờ, 6 và nói rằng: “Nếu ngươi là Con của Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: ‘Chúa sẽ sai các thiên sứ gìn giữ ngươi, và các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp phải hòn đá’”. 7 Chúa Giê-su phán rằng: “Cũng có lời chép rằng: ‘Ngươi đừng thử thách Chúa là Chúa Trời ngươi.’”  bấm vào đây để đọc tiếp

Sông Nước Hằng Sống Chảy Ra Từ Trong Lòng

Sự Sống Đời Đời (8) Niagara 10

(Tải xuống ban in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Trong mấy kỳ vừa rồi, chúng ta đã thấy rằng: 

  • Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Trời chân thật duy nhất cùng Chúa Giê-su Christ;
  • Sự sống đời đời là cuộc sống tự do;
  • Sự sống đời đời là cuộc sống công nghĩa;
  • Sự sống đời đời là cuộc sống bình yên.     

Hôm nay chúng ta tra khảo về một khía cạnh khác của sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này.  bấm vào đây để đọc tiếp

Môn Đồ (2)

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (5)

Giăng 8:31Jesus and moth 3

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo phần thứ nhất của danh hiệu “Môn đồ”. Trong thời kỳ ban đầu của Hội Thánh, tất cả những người tin vào Chúa Giê-su đều được gọi là “môn đồ” của Chúa, mãi về sau dần dần người ta mới dùng danh hiệu “Tín Đồ Cơ Đốc”. 

Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần thứ hai của danh hiệu “môn đồ.” bấm vào đây để đọc tiếp

Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (1)

Ma-thi-ơ 4: 1 – 4

Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Chúa Trời

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về phép báp-tem của Chúa Giê-su. Hôm nay chúng ta bắt đầu tra khảo Ma-thi-ơ 4.

Ma-thi-ơ 4:1 – 4  1 Sau đó Thánh Linh hướng dẫn Chúa Giê-su đến đồng vắng (tức là vùng sa mạc) để chịu ma quỉ cám dỗ. 2 Sau khi Chúa đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm rồi, thì Chúa đói. 3 Quỉ cám dỗ đến gần Chúa và nói rằng: “Nếu ngươi là Con của Chúa Trời, thì hãy khiến những hòn đá nầy biến thành bánh đi.” 4 Chúa Giê-su đáp rằng: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Chúa Trời.’” bấm vào đây để đọc tiếp

Sự Sống Đời Đời Là Cuộc Sống Bình Yên

Sự Sống Đời Đời (7)McDonald College 07

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Thế Giới Này Tràn Đầy Thù Oán, Đau Khổ, Lo Âu 

Ngày nay chiến tranh bùng nổ tại nhiều nơi trên thế giới, có khi là chiến tranh giữa hai hay vài quốc gia khác nhau, có khi là cuộc nội chiến trong một nước giữa chủng tộc này và chủng tộc kia. Những cuộc chiến tranh này thường kéo dài hàng chục năm.   

Có một nước ở Phi Châu, cuộc nội chiến trong nước đã kéo dài hơn mười năm rồi. Các bạn có biết đó là vì lý do gì không? Cuộc nội chiến đó không phải vì nguyên nhân chính trị hay chủng tộc, mà chỉ vì hột xoàn kim cương. Quân đội phản bội muốn tranh giành mãnd đất sản xuất rất nhiều kim cương, họ đã đánh trận với quân đội chính phủ trong nhiều năm qua, bao nhiêu người bị giết hại, bao nhiêu người dân bị què tay què chân. Tất cả những đau khổ tàn sát đó đều gây nên bởi lòng tham lam. bấm vào đây để đọc tiếp

Môn Đồ (1)

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (4)

Giăng 8:31Jesus and moth 3

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Hôm nay chúng ta tra khảo ý nghĩa của một danh hiệu khác của Tín Đồ Cơ Đốc, ấy là “môn đồ”. 

Giăng 8:31 – 32 31 Vậy Chúa Giê-su nói cùng những người Giu-đa đã tin vào Chúa rằng: “Nếu các ngươi ở trong lời của ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta; 32 các ngươi sẽ nhận biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

Sau khi chúng ta tin vào Chúa Giê-su, chúng ta phải sống trong lời của Chúa, thì chúng ta thật là môn đồ của Chúa. bấm vào đây để đọc tiếp

Chúa Giê-su Chịu Phép Báp-tem

Ma-thi-ơ 3: 13 – 17 

Đây là Con yêu dấu của ta, ta rất hài lòng về người

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Trong bài giảng trước chúng ta đã thấy rằng Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng, người kêu gọi dân chúng phải ăn năn hối cải, vì vương quốc Thiên Đàng đã đến gần! Nhiều người đến cùng Giăng, họ xưng tội mình và chịu người làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh.

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp Ma-thi-ơ 3:13 – 17.

Ma-thi-ơ 3:13 – 17 13 Thế rồi Chúa Giê-su từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, để chịu Giăng làm phép báp-tem. 14 Nhưng Giăng ngăn cản Chúa rằng: “Chính tôi cần phải chịu ngươi làm phép báp-tem, mà sao ngươi lại đến cùng tôi?” Chúa Giê-su đáp rằng: 15 “Bây giờ cứ làm như vậy đi, vì chúng ta làm trọn vẹn mọi sự công nghĩa như thế là hợp lễ.”  Giăng bèn vâng lời người. 16 Vừa khi chịu phép báp-tem xong, Chúa Giê-su liền ra khỏi nước. Kìa, bầu trời mở ra, Chúa thấy Thánh Linh của Chúa Trời giáng xuống như chim bồ câu và đậu trên Chúa. 17 Kìa, có tiếng nói từ trên trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của ta, ta rất hài lòng về người.” bấm vào đây để đọc tiếp