Qui Tắc Vàng Và Sự Đổi Mới Của Tâm Trí

Phó Thác Hoàn Toàn (15)

Dựa Trên Tài Liệu Trong Quyển Sách “Totally Committed” của Mục Sự Trương Hy Hòa

Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền Phiên Dịch và Biên Soạn

(Tải xuống bản in PDF)

Chúng ta bắt đầu bài giảng này bằng một đoạn Kinh Thánh ở Ma-thi-ơ 7:12 (và Lu-ca 6:31).

Ma-thi-ơ 7:12 12 Vậy tất cả những gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là Luật pháp và lời tiên tri.

Lời dạy này của Chúa Giê-su được gọi là Qui Tắc Vàng. Các triết gia Tây Phương và Trung Quốc cũng có lời răn dạy tương tự như Qui Tắc Vàng nhưng trong hình thức tiêu cực: “Tất cả những gì mà các ngươi không muốn người ta làm cho mình, thì đừng làm điều đó cho họ.”

đọc tiếp

Dẫn Dắt Bởi Thánh Linh

Phó Thác Hoàn Toàn (14)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Lake Simcoe 04

(Tải xuống bản in PDF)

Việc Làm Của Thánh Linh Trong Cuộc Sống Của Tín Đồ Cơ Đốc

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc làm của Thánh Linh trong cuộc sống của Tín Đồ Cơ Đốc. Khi chúng ta trở thành Tín Đồ Cơ Đốc, ta nhận lãnh Thánh Linh. Nếu không có Thánh Linh, chúng ta không làm được việc gì cả, tại vì khả năng của loài người không thể làm tròn lời dạy dỗ của Chúa Giê-su, chúng ta không thể sống một cuộc sống của Tín Đồ Cơ Đốc. Bởi vậy chúng ta phải nhờ cậy hoàn toàn vào Thánh Linh mới có thể làm môn đồ của Chúa Giê-su Christ trong kế hoạch cứu chuộc của Chúa Trời Đức Gia-vê.

đọc tiếp

Ai Là Người Lân Cận Của Tôi?

Phó Thác Hoàn Toàn (13)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Jean Talon 1

(Tải xuống bản in PDF)

Lời Dạy Của Chúa Giê-su Sẽ Xét Đoán Chúng Ta Vào Ngày Sau Cùng

Giăng 12:48 48 Người nào khước từ ta và không tiếp nhận lời ta thì đã có kẻ xét đoán rồi; Chính lời ta đã rao giảng sẽ xét đoán người vào ngày sau cùng.

Chúa Giê-su nói rằng chính lời giảng dạy của Chúa sẽ xét đoán chúng ta vào ngày sau cùng. Khi chúng ta đã được nghe lời dạy của Chúa rồi, thì căn cứ theo tiêu chuẩn của lời dạy ấy mà chúng ta sẽ bị xét đoán; Hay nói một cách khác, chúng ta sẽ được thưởng hay bị trừng phạt tùy thuộc vào ta đã vâng giữ những lời dạy ấy hay không.

Nhưng một mặt khác, nếu lời dạy của Chúa khiến lòng ta hăng say, chúng ta đặt toàn bộ tâm trí sức lực để thực hành lời của Chúa, thì chúng ta không cần sợ hãi sẽ bị trừng phạt hay không.

đọc tiếp

Như Mình

Phó Thác Hoàn Toàn (12)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Tamsui

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tra khảo điều răn “yêu thương người lân cận như mình.”

Điều Răn “Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình” Xuất Hiện Bảy Lần Trong Tân Ước

Điều răn này xuất hiện lần đầu tiên ở Lê-vi Ký 19:18 của Cựu Ước: “18 Đừng tìm cách báo thù, đừng mang oán hận những con cháu của người dân mình; nhưng hãy yêu thương người lân cận ngươi như mình; Ta là Gia-vê.”

Sau đó điều răn này được trích dẫn 7 lần trong Tân Ước. Điều này chỉ ra tầm quan trọng của điều răn này.

đọc tiếp

Yêu Thương Người Lân Cận

Phó Thác Hoàn Toàn (11)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Quebec City 2

(Tải xuống bản in PDF)

Nước Chúa Trời Và Luật Pháp

“Nước Chúa Trời” là trung tâm của lời dạy của Chúa Giê-su. Chữ “nước” ở đây không phải là một quốc gia,  mà là nói về quyền hành cai trị. Nước Chúa Trời có nghĩa là quyền hành cai trị của Chúa Trời trong con dân của Ngài. Mà tất cả con dân chân chính của Chúa Trời hợp lại thì chính là Hội Thánh. Bởi vậy trong thế hệ hiện bây giờ, quyền hành cai trị của Chúa Trời trên thế gian là trong Hội Thánh, hay nói một cách khác, Hội Thánh là nước Chúa Trời trên thế gian này.

đọc tiếp

Kinh Lịch Sự Chân Thật Của Chúa Trời

Phó Thác Hoàn Toàn (10)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Cameron Highlands 02

(Tải xuống bản in PDF)

Phó Thác Là Niềm Tin Cứu Vớt

Đầu tiên tôi muốn nói rõ lý do chính tại sao tôi dùng từ ngữ “phó thác”. Tại vì Tín Đồ Cơ Đốc ngày nay đã giảm bớt ý nghĩa của từ ngữ “đức tin” hay “tin cậy”, khiến “đức tin” thành ra một sự tin tưởng trong đầu óc thôi; và đó thì hẳn không phải là ý nghĩa chân chính của “đức tin” trong Kinh Thánh. Bởi vậy tôi mới dùng từ ngữ “phó thác” để phù hợp với ý nghĩa nguyên thủy trong lời dạy của Chúa Trời.

đọc tiếp

Lấy Điều Thiện Thắng Điều Ác

Phó Thác Hoàn Toàn (9)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

sdr

(Tải xuống bản in PDF)

Phó Thác Hoàn Toàn cho Chúa Trời là Đi vào Mối Quan Hệ Thân Mật cùng với Ngài

Lu-ca 11:52 52 Khốn cho các ngươi là thầy dạy Luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự nhận biết, chính các ngươi không vào đó, mà người khác muốn vào, các ngươi lại ngăn chặn!

Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-su khiển trách những ông thầy dạy Luật. Luật này là Luật Pháp của Cựu Ước Kinh Thánh, chứ không phải là luật pháp của chính phủ La-mã. Trong Luật Pháp của Cựu Ước có những điều lệ liên quan đến hầu hết mọi hoạt động hàng ngày của cuộc sống của người Do Thái, thí dụ: đồ ăn nào họ được phép ăn và đồ ăn nào họ không được phép ăn; nghi lễ của đám cưới và đám táng, của lễ hiến dâng; ngày Sa-bát, và những công chuyện họ không được phép làm vào ngày Sa-bát; ngoài ra còn có việc mua nhà mua đất hay bán nhà bán đất v.v. Hầu hết mọi công việc hoạt động hàng ngày đều phải theo đúng những điều lệ trong Luật Pháp của Kinh Thánh. Khi người dân có chuyện gì không biết nên làm như thế nào mới là phải lễ, thì họ phải đi hỏi những thầy dạy Luật này.

đọc tiếp

Sự Tốt Lành Của Chúa Trời

Phó Thác Hoàn Toàn (8)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Lachine Canal 2

(Tải xuống bản in PDF)

Chúng Ta Phải Lựa Chọn giữa Thiện và Ác

Hàng ngày chúng ta đều phải lựa chọn rất nhiều chuyện, ta phải lựa điều này hay điều kia, đường lối này hay đường lối kia, đồ ăn này hay đồ ăn kia, chỗ này hay chỗ kia v.v. Kinh Thánh cũng dạy bảo chúng ta phải lựa chọn, ấy là lựa chọn những chuyện thuộc linh, và sự lựa chọn này là quan trọng hơn những chuyện hàng ngày.

Trong những lựa chọn hàng ngày, có một số là quan trọng, nếu chúng ta lựa chọn sai lầm thì sẽ đưa đến hậu quả xấu; nhưng có một số lựa chọn thì không quan trọng gì cả, lựa cái này hay cái khác cũng chẳng sao. Khi Chúa Trời dặn bảo chúng ta lựa chọn những chuyện thuộc linh thì lựa chọn ấy là quan trọng vô cùng. Nếu chúng ta lựa chọn sai lầm thì sẽ gây tai hại cho cuộc đời này và cả đời sau nữa, có nghĩa là cả ơn cứu chuộc của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn, và còn có thể gây tai hại cho người khác nữa.

Có người nói rằng họ không muốn lựa chọn cái gì hết, họ chỉ muốn giữ trung lập thôi; họ nói rằng tại vì họ không biết chắc đường nào là đường phải và đường nào là đường trái, bởi vậy an toàn nhất là không lựa chọn gì hết, cứ đứng ở chính giữa là xong. Nhưng trong Kinh Thánh thì không có sự trung lập, nếu bạn không lựa chọn điều thiện, thì bạn đã lựa chọn gian ác rồi, bởi vì không thiện thì là gian ác. Trong lời dạy của Chúa Trời thì không có sự trung lập giữa thiện và ác.

Tiếp tục đọc

Lựa Chọn Giữa Thiện Và Ác

Phó Thác Hoàn Toàn (7)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Tiny church

(Tải xuống bản in PDF)

Bài giảng này tập trung vào một điểm chính, đó là sự phó thác hoàn toàn của Chúa Giê-su. Khi chúng ta hiểu rõ Chúa đã phó thác hoàn toàn cho chúng ta, thì chúng ta có thể rút ra những bài học quý giá từ sự phó thác của Chúa.

Tại Sao Chúng Ta phải Vâng Giữ Hoàn Toàn Lời Dạy của Chúa Giê-su?

Ma-thi-ơ 5:38 – 42 38 “Các ngươi có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39 Nhưng ta bảo các ngươi, đừng chống cự lại kẻ ác. Nếu ai vả má bên hữu ngươi, thì hãy đưa má bên kia cho họ luôn. 40 Nếu ai muốn kiện ngươi để lấy chiếc áo trong của ngươi, thì hãy để họ lấy luôn chiếc áo ngoài nữa.  41 Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, thì hãy đi hai dặm với họ. 42 Ai xin của ngươi thì hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng ngoảnh mặt quay đi.” 
Tiếp tục đọc

Cuộc Sống Thuộc Linh Dư Dật

Phó Thác Hoàn Toàn (6)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

McGill BnB 1

(Tải xuống bản in PDF)

Các bạn có từng kinh lịch một cuộc sống thuộc linh đầy dẫy dư dật và yên vui chưa? Có lẽ các bạn không biết rõ một cuộc sống thuộc linh dư dật là như thế nào, nhưng các bạn có thể tưởng tượng rằng nếu chúng ta sống theo đúng lời dạy trong Kinh Thánh thì cuộc sống chắc yên vui ngọt bùi lắm, phải không? Khi chúng ta đi cùng với Chúa Trời Đức Gia-vê, Thánh Linh dắt dẫn chúng ta sống mỗi một ngày theo đúng ý chỉ của Ngài, chúng ta có thể tương giao với Ngài thường xuyên, và Ngài khải thị cho ta những chuyện uyên thâm sâu xa của Ngài. Chúng ta đã đọc qua những câu chuyện của các sứ đồ trong quyển sách “Công Vụ Các Sứ Đồ”, hoặc là những câu chuyện mà các đầy tớ trung tín của Chúa Trời đã kinh lịch, nếu chúng ta cũng có thể kinh lịch những chuyện như vậy thì kỳ diệu biết bao! Cuộc sống của một người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính là hấp dẫn hăng say đến dường nào! Các bạn có muốn một cuộc sống như vậy không?

Chúng ta học tập về sự phó thác hoàn toàn tại vì chúng ta muốn đi vào một cuộc sống thuộc linh đi cùng với Chúa Trời, tương giao với Ngài. Nhưng chẳng may trên thế gian này chỉ có rất ít người kinh lịch một cuộc sống đắc thắng hùng mạnh như thế! Chính Chúa Giê-su đã dạy rằng chỉ có rất ít người được đặc ơn này.

Tiếp tục đọc

Thực Hành Sự Phó Thác

Phó Thác Hoàn Toàn (5)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Montreal 02

(Tải xuống bản in PDF)

Sự Khác Biệt Giữa Thỏa Lòng Và Tham Lam

1 Ti-mô-thê 6:9 – 10 9 Còn những kẻ muốn được nên giàu có thì sa vào sự cám dỗ và cạm bẫy và nhiều dục vọng dại dột và thiệt hại, và những dục vọng này đẩy người ta vào hủy hoại và diệt vong. 10 Lòng ham mê tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác; có người vì đeo đuổi tiền bạc mà lìa bỏ đức tin, và bản thân họ bị nhiều nỗi đau khổ xâu xé.

Những kẻ muốn được nên giàu có thì sa vào sự cám dỗ và cạm bẫy, ngã gục trong nhiều dục vọng dại dột và thiệt hại, chính những dục vọng này khiến người ta chìm đắm trong hủy hoại và diệt vong. Tại sao vậy? Tại vì lòng ham mê tiền bạc là cọi rễ của mọi điều ác, hết thảy mọi điều ác đều do lòng ham tiền mà ra. Nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc vì ham tiền đã đi lầm đường lìa bỏ đức tin, và họ phải chịu nhiều nỗi đau khổ.

Tiếp tục đọc

Sự Nghèo Nàn, Tính Thuộc Linh Và Quyền Hành Của Chúa

Phó Thác Hoàn Toàn (4)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Trương Hy Hòa

Montreal 15

(Tải xuống bản in PDF)

“Chúng ta không thể trở thành một người công nghĩa hay thuộc linh trừ phi chúng ta là một người nghèo.”

Nếu bạn thật sự muốn phó thác cuộc đời cho Chúa Trời thì câu nói trên chắc khiến bạn khó chịu lắm. Vậy câu này có phải căn cứ vào lời dạy trong Kinh Thánh không?

Trước khi giải đáp vấn đề này, bây giờ chúng ta đọc tiếp lời dạy của Chúa Giê-su về tiền tài giàu sang.

Tiếp tục đọc

Giàu Sang Là Căn Nguyên Của Sự Đần Độn Thuộc Linh

Phó Thác Hoàn Toàn (3)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy HòaArchitecture 35

(Tải xuống bản in PDF)

Sự Mù Mịt Và Sự Điếc Lác Thuộc Linh

Chúa Giê-su nhiều lần nói về tình trạng của những người có mắt nhưng không thấy, có tai nhưng không nghe. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta hãy suy ngẫm về vấn đề này để sửa soạn cho bài giảng này. Tại sao những người này có mắt nhưng không thấy được chuyện thuộc linh, có tai nhưng không nghe gì hết khi họ đọc lời của Chúa Trời? Đối với những người này thì học tập Kinh Thánh là uổng phí thì giờ. Ấy là tựa như đưa một người mù đến rạp hát, cho dù biểu diễn trên sân khấu là tuyệt vời, nhưng nó không thấy gì hết; hoặc là tựa như dắt một người không biết thưởng thức âm nhạc đi dự buổi hòa nhạc.

Y-sơ-ra-ên là người dân của Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-su nói rằng họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe.

Tiếp tục đọc

Phó Thác Phát Xuất Từ Trong Lòng

Phó Thác Hoàn Toàn (2)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Miscellaneous 14

(Tải xuống bản in PDF)

Nếu bạn thấy trong cuộc sống Tín Đồ Cơ Đốc có nhiều khó khăn trong việc cầu nguyện hay là không kinh lịch được sự chân thật của Chúa Trời, bạn hãy tự xem xét coi bạn có phải coi tội lỗi là một chuyện bình thường không đáng kể chăng? Chúa Giê-su nói rằng nếu chúng ta muốn nhận biết Chúa Trời thì ta phải quyết tâm thực hành những điều tốt lành, chân thật, thánh sạch và công nghĩa.

Nếu bạn cứ bám chặt vào tội lỗi, cho dù bạn thấy rằng chỉ là một tội lỗi nhè nhẹ, nhưng tội lỗi ấy sẽ cản trở bạn không thể tương giao với Chúa Trời. Bạn đừng có phí thì giờ mà cầu nguyện với Chúa Trời tại vì bạn không cách nào đến với Ngài được. Thi Thiên 66:18 nói rằng: “18 Nếu tôi giữ điều ác trong lòng, Ắt Chúa chẳng nghe tôi”.  Nếu chúng ta bám vào tội lỗi trong lòng ta, ta không kinh lịch được Chúa Trời vì đường lối của Ngài là thánh sạch.

Sự chọn lựa là rõ ràng lắm. Sự phó thác cho Chúa Trời không thể tách rời với sự phó thác cho công nghĩa. Bạn phải lựa bên này hay bên kia – nóng hay là lạnh – nhưng nếu hâm hẩm thì bạn sẽ không đi đến đâu cả. 

Tiếp tục đọc

Ý Nghĩa Của Phó Thác Trong Kinh Thánh

Phó Thác Hoàn Toàn (1)

Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền biên soạn

Dựa trên tài liệu trong quyển sách “Totally Committed” của Mục Sư Trương Hy Hòa

Architecture 19

(Tải xuống bản in PDF)

Chúng ta phải làm gì mới được hưởng sự sống đời đời? Chúng ta phải làm gì mới có thể nhận biết Chúa Trời hằng sống? Theo lời dạy trong Kinh Thánh, câu trả lời của hai câu hỏi này là dính liền với sự phó thác cho Chúa Trời.

Phó thác là hành động của chúng ta để đáp ứng với Chúa Trời. Trừ phi chúng ta muốn phó thác cho Chúa Trời, bằng không thì thảo luận về sự phó thác là vô ích. Mục đích của những bài giảng này là kêu gọi sự đáp ứng tích cực với Chúa Trời, chứ không phải để gia tăng kiến thức trong đầu óc. Những bài giảng này là hoàn toàn căn cứ vào Kinh Thánh, lời của Chúa Trời, chứ không phải dựa trên ý tưởng hay ý kiến của loài người. Mục đích của chúng ta là để dựng nên sự tiến triển mới trong mối quan hệ với Chúa Trời. Còn những người nghĩ rằng mình đã phó thác cho Chúa Trời, tôi mong rằng tất cả sự trở ngại giữa các bạn và Chúa Trời đều được tẩy trừ.

Chỉ Phó Thác Một Phần Thì Không Phải Là Phó Thác

Có nhiều Tín Đồ Cơ Đốc chỉ phó thác một phần cho Chúa Trời, và họ cứ kéo dài lề mề như vậy từ năm này qua năm khác. Nhưng trong Kinh Thánh, chỉ phó thác một phần thì không phải là phó thác gì cả. Chúa Giê-su nói rằng: “…Ta ước gì ngươi nóng hoặc lạnh thì hơn” (Khải Huyền 3:15). “Lạnh” có nghĩa là cứ ngoảnh mặt quay đi lìa bỏ Chúa Trời. Chúa nghĩ rằng chẳng thà như vậy còn hơn là hâm hẩm – không lạnh, cũng chẳng nóng. Không chừng bạn phó thác 80% cho Chúa Trời và 20% dành cho đời này, nhưng thật ra cho dù 95% vẫn không đủ. Chúa Trời yêu cầu bạn phải phó thác hoàn toàn.

Cuộc sống thuộc linh của nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc bị hư hỏng vì tấm lòng của họ chỉ phó thác một phần thôi. Họ không kinh lịch được sự vui mừng bình yên trong cuộc sống của Tín Đồ Cơ Đốc. Họ không thể tương giao với Chúa Trời, và Ngài không muốn lắng nghe lời cầu nguyện của họ. Lý do là tại vì họ không có phó thác hoàn toàn cho Chúa Trời.

Tiếp tục đọc