Xây Nhà Trên Hòn Đá

Ma-thi-ơ 7:24 – 27

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Flower 11

(Tải xuống bản in PDF)

Ma-thi-ơ 7:21 – 27 là phần kết luận của “Bài Giảng Trên Núi” trong Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 7:21 – 23 là đoạn Kinh Thánh nói về ý muốn của Chúa Trời. Hôm nay chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp:

Ma-thi-ơ 7:24 – 27 24 “Vậy, kẻ nào nghe lời ta đây và làm theo, thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên hòn đá. 25 Mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió lay, xô động nhà ấy; nhưng không sụp đổ, vì nền tảng của nhà ấy đã được đặt trên hòn đá. 26 Kẻ nào nghe lời ta, mà không làm theo, thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. 27 Mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sụp đổ, hư hại rất lớn.” 

Chúa Giê-su răn dạy chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Người nào nghe lời Chúa và làm theo thì tựa như một người xây cất nhà mình trên hòn đá. Cho dù mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió lay, nhưng nhà ấy không sụp đổ vì nền tảng của nhà là đặt trên hòn đá. Ngược lại, người nào nghe lời Chúa Giê-su mà không làm theo, thì tựa như một người xây nhà trên cát. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió thổi thì nhà sụp đổ.

“Nhà” Tượng Trưng Cho cái gì?

Lẽ dĩ nhiên, Chúa Giê-su không phải chú trọng về việc xây nhà cửa, ấy chỉ là một thí dụ thôi. Ở đây, Chúa Giê-su muốn giảng dạy một bài học quan trọng cho chúng ta.

Đầu tiên, “nhà” tượng trưng cho cái gì?

Nguyên văn Hy Lạp của “nhà” là “οἰκία” (oikia).

2 Cô-rinh-tô 5:1 1 Vì chúng ta biết rằng nếu căn nhà tạm trú của chúng ta trên trái đất bị phá hủy, chúng ta có tòa nhà bởi Chúa Trời, không do tay loài người làm ra, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời. 

Chữ “nhà” trong “nhà tạm trú” và trong “ngôi nhà vĩnh cửu” đều là phiên dịch của chữ Hy Lạp oikia. Đoạn Kinh Thánh này là lời của sứ đồ Phao-lô, người không phải nói về căn nhà mà chúng ta ở trên trái đất này. Chữ “nhà” (oikia) được dùng để so với sự sống của chúng ta. Phao-lô nói rằng sự sống của chúng ta trên trái đất chỉ là tạm thời thôi, cho dù sự sống này bị phá hủy, tức là chết đi, chúng ta có một sự sống vĩnh cửu ở trên trời do Chúa Trời ban cho ta.

Những Người Xây Dựng Sự Sống Của Mình Trên Lời Dạy Của Chúa Giê-su

Chúa Giê-su so sánh sự sống của chúng ta như một căn nhà. Điều quan trọng nhất trong một căn nhà là cái nền tảng. Khi nền tảng của nhà là vững chắc, thì căn nhà đứng vững. Tương tự như vậy, khi chúng ta nghe lời dạy của Chúa và làm theo, ta xây dựng sự sống của mình trên lời dạy của Chúa; cho dù gian nan áp bức đến, sự sống của ta vẫn đứng vững. Tại vì khi chúng ta vâng theo lời dạy của Chúa Giê-su thì ta có mối quan hệ mật thiết với Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su, Chúa Trời sẽ ban cho ta lực lượng trong lòng để đối diện với những khó khăn gian nan trong đời, và Chúa Giê-su sẽ luôn luôn ở cùng với ta để khuyến khích và giúp đỡ ta vậy.

Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện thiệt. Vào năm 1956, có năm vị giáo sĩ trẻ tuổi người Mỹ: Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCully, Roger Younderian và Nate Saint, họ từ bỏ cuộc sống thoải mái ở nước Mỹ và dấn thân vào rừng già ở nước Ecuador của Nam Mỹ để rao truyền Tin Lành cho các sắc dân thiểu số. Nhưng rốt cuộc năm vị giáo sĩ trẻ tuổi này đã bị sắc dân Auca giết hại. Năm vị quả phụ trẻ tuổi rất mực đau thương, nhưng lòng tin của họ không sụp đổ. Họ không hề than trách hoặc tự thương hại. Họ cũng không thù oán thổ dân Auca. Về sau, bốn vị quả phụ ở lại nước Ecuador để tiếp tục công việc rao truyền Tin Lành cho các sắc dân.

Một trong bốn vị quả phụ ở lại nước Ecuador là Betty, quả phụ của giáo sĩ Jim Elliot. Bà cầu nguyện cho thổ dân Auca, bà cầu xin Chúa Trời sai thêm các đầy tớ trung tín khác để rao truyền Tin Lành cho họ. Lời cầu nguyện của bà Betty được nhận, chính bà là người được Chúa Trời lựa chọn để rao truyền Tin Lành cho dân Auca. Vào tháng 10 năm 1958, hai năm rưởi sau khi năm vị giáo sĩ bị giết, bà Betty cùng với Valerie, là con gái ba tuổi của bà, và bà Rachel là một bà giáo sĩ khác, ba người cùng nhau đi vào bộ lạc của thổ dân Auca để sống chung với họ. Bà Betty và bà Rachel ráng học tiếng nói của dân Auca. Sau nhiều nỗ lực, nhiều người thổ dân Auca tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ. Tại vì ý nghĩa của chữ “Auca” là tàn phá, các thổ dân đổi tên bộ lạc của mình thành “Waorani”.

Về sau, bà Rachel và một bà giáo sĩ khác Catherine cùng nhau tạo ra chữ viết cho dân Waorani. Họ phiên dịch những bộ phận trong Kinh Thánh thành ra ngôn ngữ Waorani. Năm 1992, tức là 36 năm sau cuộc thảm sát, bộ Tân Ước đầu tiên viết bằng ngôn ngữ Waorani đã hoàn thành. (Xin đọc 3 bài giảng “Qua Ngưỡng Cửa Vinh Hiển” để hiểu rõ toàn bộ câu chuyện)

Này là câu chuyện chân thật của những người Tín Đồ Cơ Đốc đã xây dựng sự sống của mình trên lời dạy của Chúa Giê-su, là hòn đá vững chắc. Cho dù mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió thổi, nhưng họ không rung động gì cả. Cuộc sống của họ là bài làm chứng cho lực lượng vĩ đại và tình thương vô biên của Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, và cũng là bài làm chứng cho sự trung tín của con dân của Chúa Trời.

Những Người Xây Dựng Sự Sống Của Mình Trên Cát

Chúa Giê-su nói rằng những kẻ nghe lời của Chúa mà không làm theo thì tựa như xây nhà trên cát. Cát là không chặt chẽ, yếu ớt. Nếu người ta xây nhà trên cát, thì căn nhà yếu ớt lắm, một khi mưa xuống, gió thổi thì căn nhà sụp đổ. Tương tự như vậy, những người nghe lời dạy của Chúa Giê-su mà không làm theo, họ xây dựng sự sống của mình trên cát, một khi hoạn nạn đả kích đến, thì sự sống của họ bị sụp đổ.

Tại vì họ không làm theo lời dạy của Chúa Giê-su, họ không có mối quan hệ mật thiết với Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, và họ cũng không nhận được lực lượng từ Chúa Trời. Cho nên khi tai nạn đả kích đến thì lòng tin và sự sống của họ tan vỡ luôn.

Có một người anh em từng là Tín Đồ Cơ Đốc. Người sinh trưởng trong gia đình khá sung túc, tốt nghiệp đại học, có việc làm tiền lương cao, có vợ con gia đình hạnh phúc. Người cũng đi dự lễ nhà thờ thường xuyên vào ngày Chúa Nhật, nhưng người không làm theo lời dạy của Chúa Giê-su. Rồi kinh doanh của công ty không tốt, người này bị xa thải. Người rất bực bội, bất an. Thực ra bà vợ của người cũng có việc làm tiền lương cao lắm, và chính phủ cũng cho tiền trợ cấp thất nghiệp. Cuộc sống của gia đình không chịu ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng chẳng bao lâu, người này bắt đầu than trách, các bạn biết người than trách ai không? Người than trách Chúa Trời. Mỗi đêm người ngồi trong nhà và chửa rủa Chúa Trời. Người đã mất đi lòng tin rồi.

Về sau người này tìm được một việc làm khác. Tôi không biết rõ người này có tiếp tực đi dự lễ thờ phượng ở nhà thờ hay không, nhưng mối quan hệ giữa người và Chúa Trời đã bị hủy hoại hoàn toàn, cho dù người dự lễ nhà thờ thì cũng như không thôi. Tôi mong rằng người này sẽ ăn năn hối cải, cầu khẩn Chúa Trời tha tội, nếu không thì người chỉ có chờ đợi lửa hừng vào Ngày Phán Xét thôi.

Định Nghĩa Của Khôn Ngoan Và Ngu Xuẩn Trong Kinh Thánh

Vậy làm theo lời dạy của Chúa Giê-su là cực kỳ quan trọng. Xin các bạn để ý, vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su không phải là lựa chọn câu Kinh Thánh nào mình thích thì làm theo, còn câu nào không vừa ý thì không làm. Ai mà làm như vậy là không tôn trọng lời dạy của Chúa.

Làm theo lời dạy của Chúa Giê-su là làm theo tất cả lời dạy của Chúa trong Tân Ước, và đặc biệt chú trọng về Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7, tại vì đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 7:24 – 27 là phần kết luận của Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7, hơn nữa lời dạy trong 3 chương này chính là phần căn bản trong lời dạy của Chúa.

Những người nghe lời của Chúa Giê-su và làm theo thì được so như những người khôn ngoan xây nhà mình trên hòn đá. Vậy chẳng lẽ nếu tôi không phải là người khôn ngoan thì tôi sẽ không vâng giữ lời của Chúa sao? Tôi không phải là người khôn ngoan, thật ra cô giáo lớp 2 của tôi nói rằng tôi là hơi ngu xuẩn. Nhưng tôi hết lòng, hết ý vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su, và tôi cũng đã từng trải nhiều hoạn nạn và áp bức trong đời, hôm nay sự sống và lòng tin của tôi vẫn đứng vững.

Hỡi các bạn ơi, ý nghĩa của khôn ngoan và ngu xuẩn trong Kinh Thánh thì hoàn toàn khác hẳn với ý nghĩa trong từ điển Việt Ngữ.

Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “khôn ngoan” là “φρόνιμος” (phronimos). Từ ngữ “khôn ngoan” trong những đoạn Kinh Thánh ở dưới đây chính là phronimos.

Châm Ngôn 14:16 16 Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; Nhưng kẻ ngu muội thì kiêu căng và thiếu thận trong.

Theo định nghĩa trong Kinh Thánh, một người khôn ngoan thì sợ điều ác và tránh khỏi điều ác. Còn kẻ ngu muội là kiêu căng và thiếu thận trọng, có nghĩa là họ không tránh điều ác.

Châm Ngôn 17:10 10 Một lời quở trách thấm sâu vào người khôn ngoan, hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội.

Một người khôn ngoan thì lắng nghe và nhận lấy lời quở trách, còn kẻ ngu muội thì không nhận lấy lời quở trách, cho dù là trăm roi đánh vào mình nó cũng không có tác dụng gì cả.

Ma-thi-ơ 24:45 45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai quản cả nhà để cho đồ ăn đúng giờ?

Trung tín là dính liền với khôn ngoan. Một người đầy tớ khôn ngoan là một người đầy tớ trung tín, phân phát đồ ăn cho các đầy tớ khác đúng giờ.

Bây giờ chúng ta tổng hợp 3 đoạn Kinh Thánh trên: Châm Ngôn 14:16, Châm Ngôn 17:10 và Ma-thi-ơ 24:45, chúng ta thấy rằng theo định nghĩa của Kinh Thánh, một người khôn ngoan là:

  • sợ điều ác và tránh khỏi điều ác,
  • lắng nghe và nhận lấy lời quở trách,
  • trung tín với công việc người chủ giao cho mình.

Chính là những người như vậy được gọi là khôn ngoan trong Kinh Thánh, họ chắc hăng say làm theo lời dạy của Chúa Giê-su.

Định nghĩa của “ngu xuẩn” trong Kinh Thánh cũng khác hẳn với định nghĩa trong tự điển Việt Ngữ. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ “ngu xuẩn” là:“μωρός” (moros). Từ ngữ “ngu xuẩn” hay “ngu dại” trong những đoạn Kinh Thánh ở dưới đây chính là moros:

Thi Thiên 94:7 – 8 7 Chúng nói rằng: “Gia-vê sẽ không thấy đâu, Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý vào.” 8 Hỡi người u mê trong dân, hãy xem xét; Hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ngoan? 

Những kẻ ngu dại nghĩ rằng Chúa Trời Đức Gia-vê không nhìn thấy tội lỗi họ đã phạm, Ngài không để ý vào những việc họ làm.

Ê-sai 32:6 6 Vì kẻ ngu dại sẽ nói những lời ngu dại, lòng nó xiêu về sự gian dối, để thực hành việc vô đạo, để nói những sự sai lầm nghịch cùng Gia-vê, làm cho kẻ đói trống bụng và kẻ khát hết đồ uống.

Kẻ ngu dại nói những lời ngu dại, lòng của nó tràn đầy gian dối, và nó còn nói những sự sai lầm nghịch cùng Chúa Trời Đức Gia-vê, nó không có lòng thương xót cho kẻ đối bụng khát nước.

Giê-rê-mi 5:21 – 23 21 “Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, hãy nghe điều nầy. 22 Gia-vê phán rằng: “Các ngươi chẳng kính sợ ta, chẳng run rẩy trước mặt ta sao? Ta là Ðấng đã lấy cát làm bờ cõi biển, bởi một mệnh lệnh đời đời, biển không vuợt qua được. Sóng biển dầu động, cũng không thắng được; biển dầu gầm rống, cũng không qua khỏi nó; 23 Nhưng dân nầy thì lại có lòng ương ngạnh và bội nghịch, chúng rẽ lối và đi.” 

Dân ngu muội có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, họ không kính sợ Chúa Trời Đức Gia-vê, họ có lòng ương ngạnh, họ lìa khỏi đường lối của Chúa Trời và ra đi.

Bây giờ chúng ta tổng hợp 3 đoạn Kinh Thánh trên: Thi Thiên 94:7 – 8, Ê-sai 32:6 và Giê-rê-mi 5:21 – 23, thì chúng ta thấy rằng theo định nghĩa của Kinh Thánh, những kẻ ngu xuẩn:

  • nghĩ rằng Chúa Trời không nhìn thấy tội lỗi của họ và không để ý những việc của họ;
  • nói những lời ngu dại, lòng họ đầy gian dối, họ nói những sự sai lầm nghịch cùng Chúa Trời;
  • không có lòng thương xót cho kẻ đối bụng và khát nước;
  • có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe;
  • không kính sợ Chúa Trời;
  • có lòng ương ngạnh, họ lìa khỏi đường lối của Chúa Trời và ra đi.

Những người như vậy thì gọi là ngu xuẩn trong Kinh Thánh, và họ chắc không muốn vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su.

Tại Sao Tín Đồ Cơ Đốc Không Muốn Làm Theo Lời Dạy Của Chúa Giê-su ?

Xin các bạn để ý, trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 7:24 – 27, Chúa Giê-su đang dạy bảo các môn đồ của mình. Vậy trong các môn đồ của Chúa, có người thì làm theo lời của Chúa, có người thì không làm theo. Những người không làm theo lời dạy của Chúa không phải là người đời trên thế gian. Chúng ta cần phải tìm hiểu tại sao những người này không muốn làm theo lời của Chúa. Điểm này rất là quan trọng, chúng ta không nên cứ chỉ trích họ là ngu xuẩn là xong, chúng ta phải cẩn thận. Nếu chúng ta không hiểu rõ lý do tại sao họ phản nghịch Chúa, thì biết đâu một ngày nào đó không chừng chúng ta cũng dần dần rời xa đường lối của Chúa. Ngược lại nếu chúng ta hiểu rõ tại sao họ không vâng phục Chúa, thì chúng ta có thể cẩn thận canh giữ tâm hồn của mình.

Đoạn Kinh Thánh song song của Ma-thi-ơ 7:24 – 27 là Lu-ca 6:47 – 49:

Lu-ca 6:47 – 49 47 Ta sẽ cho các ngươi biết người nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo thì giống ai. 48 Người ấy giống như một người kia xây nhà, đào sâu và xây nền tảng trên hòn đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã xây chắc chắn. 49 Nhưng người nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia xây nhà trên đất không nền tảng: dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống, và sự hư hại của nhà đó rất lớn.

Nội dung của Lu-ca 6:47 – 49 là tương tự như Ma-thi-ơ 7: 24 – 27, nhưng trong câu 48 có thêm hai chữ “đào sâu”: Lu-ca 6:48 48 Người ấy giống như một người kia xây nhà, đào sâu và xây nền tảng trên hòn đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã xây chắc chắn.

Chữ Hê-bơ-rơ của chữ “sâu” là “עָמֹק”(amoq). Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu ý nghĩa của chữ “amoq” qua những đoạn Kinh Thánh sau:

Thi Thiên 64:6 6 Chúng nó tìm kiếm những điều ác, nói rằng: “Chúng tôi đã sắp sẵn mưu hay.” Tư tưởng bề trong và lòng của một người thật là sâu.

Trong đoạn Kinh Thánh trên Thi Thiên 64:6, chữ “sâu” trong câu “Tư tưởng bề trong và lòng của một người thật là sâu” chính là “amoq”. Những kẻ này tìm kiếm điều ác, họ đã sắp sẵn mưu hay; “mưu hay” ở đây hiển nhiên là mưu kế ác, tại vì họ đang tìm kiếm điều ác. Rồi tác giả của Thi Thiên 64:6 nói rằng: tư tưởng bề trong và lòng của một người thật là sâu (amoq), vậy chữ “amoq” là tương đương với “ác”.

Ê-sai 29:15 15 Khốn thay cho những kẻ giấu kín kế hoạch mình cách thẳm sâu khỏi Gia-vê, làm việc mình trong chỗ tối, và nói rằng: “Ai thấy ta, ai biết ta?”

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ê-sai 29:15, từ ngữ “thẳm sâu” trong câu “những kẻ giấu kín kế hoạch mình cách thẳm sâu khỏi Gia-vê” chính là “amoq”. Những kẻ này giấu kế hoạch của mình một cách thẳm sâu, họ không muốn Chúa Trời Đức Gia-vê thấy. Vậy kế hoạch của họ chắc là tràn đầy tội lỗi, cho nên họ không muốn Chúa Trời thấy. Dù sao đi nữa, Chúa Trời nhìn thấy mọi sự cho dù họ làm việc trong bóng tối, họ quả thật là kẻ ngu xuẩn. Vậy chữ “amoq” là liên quan đến tội lỗi.

Qua hai đoạn Kinh Thánh trên Thi Thiên 64:6 và Ê-sai 29:15, chúng ta thấy rằng khi Kinh Thánh nói rằng lòng người là “sâu” (amoq), ấy có nghĩa là lòng người là gian ác, tràn đầy tội lỗi.

Bây giờ chúng ta trở về đoạn Kinh Thánh Lu-ca 6:47 – 48: “Ta sẽ cho các ngươi biết người nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo thì giống ai. 48 Người ấy giống như một người kia xây nhà, đào sâu và xây nền tảng trên hòn đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã xây chắc chắn.”

Chúa Giê-su nói rằng người nào nghe lời Chúa và làm theo thì tương tự như một người xây nhà, đào sâu và xây nền tảng trên hòn đá. Trước khi đặt nền tảng trên hòn đá, người này phải đào sâu. Một người muốn làm theo lời dạy của Chúa Giê-su thì trước tiên phải đào sâu.

Ở phần trên chúng ta đã thấy rằng khi Kinh Thánh nói rằng lòng người là sâu (amoq) tức là lòng người là gian ác, tràn đầy tội lỗi. Vậy “đào sâu” có nghĩa là đào ra những tội lỗi gian ác trong lòng. Nếu chúng ta giấu kín tội lỗi trong lòng mà không muốn ăn năn hối cải, thì ta không thể làm theo lời dạy của Chúa Giê-su, không chừng lòng chúng ta còn chống cự lại lời của Chúa nữa. Trong tình trạng này, chúng ta chắc không thể xây dựng sự sống trên lời dạy của Chúa, sự sống thuộc linh của ta là rất yếu ớt, không có nền tảng. Nếu chúng ta cứ một mực không ăn năn hối cải, thì dần dần ta sẽ lìa xa đường lối của Chúa. Một khi gian nan áp bức đến, lòng tin và sự sống thuộc linh của ta sẽ tan vỡ.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

2 thoughts on “Xây Nhà Trên Hòn Đá

  1. Cô ơi. Cô chưa giải nghĩa Mathiơ đoạn 8 hả cô. Cầu xin Chúa ban phước cho cô và gia đình cô để cô hoàn thành việc giải nghĩa toàn bộ câu Kinh Thánh trong Phúc âm Mathiơ. Cảm ơn cô nhiều lắm.

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.