Tích Trữ Của Cải Ở Trên Trời

 Ma-thi-ơ 6:19 – 21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

sdr

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo quyển sách Tin Lành theo Ma-thi-ơ:

Ma-thi-ơ 6:19 – 21 19 “Các ngươi đừng tích trữ của cải trên trái đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 20 Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi sâu mối, ten rét không làm hư, và kẻ trộm không đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” 

Của Cải Trên Trái Đất Sẽ Tiêu Tan 

Lời dạy của Chúa Giê-su đúng quá: “Các ngươi đừng tích trữ của cải trên trái đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.”

Ngày xưa người giàu tích trữ vàng, bạc, châu báo, nhà cửa. Ngày nay ngoài những món này, người ta tích trữ đô-la Mỹ, pao Anh, Euro, cổ phiếu v.v. Bất cứ bằng phương cách gì, khi người ta tích trữ của cải trên trái đất, sớm muộn gì của cải cũng bị sâu mối ten rét làm hư hoặc là bị kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy đi.

Các bạn chắc từng nghe thị trường chứng khoán đã sụp đổ vài lần trong hai mươi mấy năm nay. Bao nhiêu người mất đi hết thảy hoặc một phần lớn tài sản nội trong một ngày.

Ngày nay phần nhiều người không còn đem theo tiền bạc trong túi nữa, việc mua bán là nhờ thẻ tín dụng hoặc khấu trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng. Tài sản của người ta chỉ là một con số trong máy tính điện tử của ngân hàng thôi. Chẳng may có bao nhiêu cuộc hack máy tính điện tử xảy ra. Ngày xưa kẻ trộm phải đào ngạch khoét vách để lấy của cải người ta, ngày nay kẻ trộm cứ ngồi trước cái máy tính điện tử mà có thể trộm lấy tiền tài của người ta.

Bất cứ hai ngàn năm về trước hay là trong thời đại máy tính điện tử ngày nay, lời nói chân lý của Chúa Giê-su vẫn đứng vững. Nếu chúng ta tích trữ của cải ở trên trái đất bằng những phương cách của người đời là không bao giờ an toàn, sớm muộn gì tiền tài của chúng ta sẽ tiêu tan.

Mỗi một người đều phải chết, cho dù bạn là người giàu nhất thế giới hoặc là người có quyền lực lớn nhất trên đời, thân thể của bạn vẫn phải chết đi. Nếu của cải của bạn là ở trên trái đất, khi bạn chết đi, bao nhiêu tiền tài của bạn đều phải để lại, bạn không thể đem một đồng xu ra khỏi thế gian này. Bạn đi vào thế gian này tay trắng, và bạn cũng rời khỏi thế gian này tay không.

Lu-ca 12:16 – 21 16 Chúa lại phán cùng chúng một ví dụ: “Ruộng của một người giàu kia sản xuất nhiều lắm, 17 người ngẫm nghĩ rằng: ‘Ta phải làm gì đây? Vì ta không có đủ chỗ để chứa sản phẩm.’ 18 Rồi người nói: ‘Này, ta sẽ làm thế này: ta phá cả kho tàng và cất cái lớn hơn, và ta sẽ thâu trữ tất cả mùa màng và của cải ; 19 rồi ta sẽ bảo linh hồn ta rằng: ‘Linh hồn ơi, ngươi đã được nhiều của cải tích trữ cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn, uống và vui vẻ đi.’’’20 Nhưng Chúa Trời nói cùng người rằng: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? 21 Hễ ai tích trữ cho mình nhưng không giàu có nơi Chúa Trời thì sẽ như vậy.”

Ví dụ này mô tả một người giàu có tích trữ của cải thật nhiều, người nghĩ rằng mình có thể ăn, uống và vui vẻ, không cần lo âu gì nữa. Người quên rằng mình không thể nắm giữ cuộc sống của mình. Chúa Trời là Đấng cai quan mọi việc, Ngài ban cuộc sống cho chúng ta, và Ngài có thể đòi lại cuộc sống của chúng ta bất cứ lúc nào Ngài muốn. Chúa Trời nói rằng đêm nay kẻ giàu ngu dại kia sẽ chết, và bao nhiêu của cải của người sẽ thuộc về ai.

Kẻ giàu này chỉ nghĩ đến tích trữ của cải cho mình, nhưng người không giàu có nơi Chúa Trời. “Không giàu có nơi Chúa Trời” tức là người không có tích trữ của cải ở trên trời.

Tích Trữ Của Cải Ở Trên Trời

Tích trữ của cải ở trên trời có nghĩa là gì? Chúng ta phải làm gì để tích trữ của cải ở trên trời ?

Lu-ca 12:33 33 Hãy bán gia tài mình mà bố thí cho kẻ nghèo. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát.

Hãy bán gia tài mình mà bố thí cho kẻ nghèo, ấy là cách sắm sửa cho mình cái túi tiền không hư nát và của báu không hề hao kém ở trên trời.

Nếu bạn cứ giữ lấy của cải cho mình thì bạn chắc mất đi của cải đó. Ngược lại, nếu bạn bố thí cho kẻ nghèo thì tiền tài của bạn được chuyển từ ngân hàng trên trái đất sang ngân hàng trên trời. Ngân hàng trên trời thì an toàn lắm, tiền tài của bạn sẽ không bao giờ tiêu tan.

Ma-thi-ơ 19:16 – 21 16 Bấy giờ có một người đến hỏi Chúa rằng: “Thưa thầy, tôi phải làm việc lành gì để được sự sống đời đời?” 17 Chúa Giê-su đáp rằng: “Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn được vào sự sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người đó hỏi: “Những điều răn gì?” Chúa Giê-su nói rằng: “Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; 19 hãy hiếu kính cha mẹ; và hãy yêu thương người lân cận như mình.” 20 Người trẻ đó nói rằng: “Tôi đã giữ hết các điều này; tôi còn thiếu điều gì nữa?” 21 Chúa Giê-su phán rằng: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.”

Đoạn Kinh Thánh trên là cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và một người muốn được nhận lãnh sự sống đời đời. Người này hỏi Chúa Giê-su người phải làm việc lành gì để được sự sống đời đời. Chúa bảo người này hãy vâng giữ những điều răn trong Kinh Thánh. Người đáp rằng người đã giữ các điều răn, nhưng người vẫn chưa có sự sống đời đời, người muốn biết người còn phải vâng giữ thêm điều răn gì. Chúa nói rằng: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.”

Vậy bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn là điều kiện để được sự sống đời đời.

Nếu chúng ta bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo thì chúng ta sẽ được sự sống đời đời ở vương quốc Thiên Đàng trong tương lai. Ngược lại, nếu chúng ta cứ tích trữ của cải cho mình, khi thân thể chúng ta chết đi thì hết thảy gia tài tiêu tan, và chúng ta sẽ không được sự sống đời đời.

Lòng Tôn Kính Chúa Trời Và Sự Thỏa Lòng

Có người sẽ nói rằng: “Tôi cũng phải lo cho cuộc sống hiện giờ trên thế gian chứ, nếu tôi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo, thì tôi lấy cái gì mà sống?”

Lời dạy trong Kinh Thánh là rất thực tế, chứ không phải chỉ là những lý thuyết trừu tượng. Nếu bạn tin rằng Chúa Trời nắm giữ mọi việc trong vũ trụ này, thì bạn cứ phó thác mọi việc trong đời bạn cho Ngài và vâng theo mọi điều Ngài dạy bảo. Còn cuộc sống của bạn thì bạn không cần phải lo, nếu Chúa Trời có thể cai quản vũ trụ vạn vật mà Ngài lại không thể cung cấp những điều cần thiết cho bạn sao?

Khi bạn bố thí cho kẻ nghèo, bạn phải vâng theo lời chỉ dẫn của Thánh Linh, chứ không phải làm theo ý muốn của mình. Bạn không cần phải vội vàng bán nhà bán cửa, Chúa Trời sẽ ban chỉ thị cho bạn biết nên sử dụng tiền tài bằng cách nào. Nếu Chúa Trời chưa ban chỉ thị cho bạn thì bạn cứ tạm giữ lấy của cải của mình, nhưng bạn phải nhớ rằng bạn chỉ là người cai quản tiền tài tạm thời, tiền tài đó thuộc về Chúa Trời. Một khi Chúa Trời ban chỉ thị cho bạn thì bạn phải làm theo đúng chỉ thị của Ngài. (Xin đọc bài giảng “Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình (2)” để hiểu rõ phương cách để phân phát gia tài cho kẻ nghèo).

Ga-la-ti 6:10 10 Vậy, đang khi có cơ hội, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho những người trong cùng gia đình của đức tin.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng chúng ta nên làm việc lành cho mọi người, và nhất là cho những người trong cùng gia đình của đức tin, tức là những anh chị em Tín Đồ trong hội thánh.

1 Ti-mô-thê 6:17 – 19 17 Hãy răn bảo những kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hy vọng vào Chúa Trời, là Đấng cung cấp dồi dào mọi vật cho chúng ta được hưởng. 18 Hãy răn bảo họ phải làm điều lành, phải giàu có trong việc lành, phải rộng rãi và sẵn sàng chia sẻ, 19 tích trữ cho mình kho báu của một nền tảng bền vững cho tương tai, để được nắm chặt sự sống thật.

Vào năm 1989, Chồng tôi và tôi từ bỏ địa vị tiền tài trên thế gian để đi rao truyền Tin Lành. Trong hai mươi mấy năm nay Chúa Trời cung cấp mọi điều cần thiết cho chúng tôi. Chúng tôi ăn ngon mặc ấm, sức khỏe tốt lành, chúng tôi có tiền mua những món cần dùng và còn có dư tiền để giúp đỡ kẻ nghèo khổ nữa.

1 Ti-mô-thê 6:6 – 8 6 Nhưng lòng tôn kính Chúa Trời kèm theo sự thỏa lòng là một lợi lớn. 7 Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. 8 Nếu chúng ta có đồ ăn và áo quần thì phải thỏa lòng.

Của Cải Chúng Ta Ở Trên Trời, Lòng Chúng Ta Cũng Ở Trên Trời

Chúa Giê-su nói rằng: “Vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (Ma-thi-ơ 6:21 ở trên). Nếu của cải chúng ta ở trên trái đất, thì lòng chúng ta cũng ở trên trái đất, có nghĩa là tâm hồn tư tương của chúng ta là lo về những việc trên trái đất. Ngược lại, nếu của cải chúng ta ở trên trời thì lòng chúng ta cũng ở trên trời.

Chúng ta phải tập trung tâm hồn tư tưởng về những việc ở trên trời, ấy là nơi Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su ở, tương lai và hy vọng của chúng ta là ở trên trời, chứ không phải trên trái đất này. Nếu lòng của chúng ta một phần ở trên trái đất, một phần ở trên trời, thì chúng ta sẽ sa vào cạm bẫy của ma quỉ.

1 Ti-mô-thê 6:9 – 10 9 Còn những kẻ muốn được nên giàu có thì sa vào cám dỗ và cạm bẫy và nhiều dục vọng dại dột và thiệt hại, và những dục vọng này đẩy người ta vào hủy hoại và diệt vong. 10 Lòng ham mê tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác; có người vì đeo đuổi tiền bạc mà lìa bỏ đức tin, và bản thân họ bị nhiều nỗi đau khổ xâu xé. 

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

2 thoughts on “Tích Trữ Của Cải Ở Trên Trời

  1. Tôi tièm đến đây vì tôi nhớ lại đoạn đối thoại của Chúa với một người chưa có đức tin, việc cất giữ của cải ở trên trời, nơi mà không thể bị trộm cắp câu mọt làm hại.

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.