Vương Quốc Cha Đến, Ý Cha Được Nên

Ma-thi-ơ 6:10

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnNotre Dame 1

(Tải xuống bản in PDF) 

Bạn có hè nghĩ rằng nước của Chúa Trời đến trên trái đất không? Bạn có muốn sống trong nước của Chúa Trời không? Hôm nay tôi sẽ nói về cầu nguyện cho vương quốc của Chúa Trời đến vào thế gian.

Ma-thi-ơ 6:10 10 Vương quốc Cha đến, ý Cha được nên, ở đất như trời! 

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải cầu nguyện cho vương quốc của Cha đến vào thế gian và ý chỉ của Cha được thành tựu ở trên trái đất, cũng như ở trời vậy.

Vương Quốc Của Chúa Trời

Từ ngữ “vương quốc” khiến chúng ta nghĩ đến lãnh thổ của một nước cai trị bởi một nhà vua, thí dụ: Vương Quốc Anh tức là lãnh thổ của nước Anh cai trị bởi Nữ Hoàng Anh Elizabeth. Nhưng trong nguyên văn Hy Lạp thì từ ngữ “vương quốc” mang một ý nghĩa hơi khác.

Nguyên văn Hy Lạp của “vương quốc” là: “βασιλεία” (basileia) (đọc là: ba-si-lê-a). Ý nghĩa căn bản và quan trọng nhất của chữ basileia là quyền hành cai trị của nhà vua; còn ý nghĩa thứ hai mới là lãnh thổ của một nước. Trong Tân Ước, đại đa số của chữ basileia mang ý nghĩa thứ nhất tức là quyền hành cai trị của nhà vua, chỉ có một thiểu số của chữ basileia mang ý nghĩa thứ hai là lãnh thổ của một nước. Bởi vậy vương quốc (basileia) của Chúa Trời tức là quyền hành cai trị của Chúa Trời. Đó là ý nghĩa căn bản của vương quốc của Chúa Trời trong Tân Ước.

Cả Thế Gian Đều Nằm Dưới Quyền Hành Cai Trị Của Kẻ Ác

Không chừng các bạn thắc mắc rằng: “Chúa Trời là Đấng sáng tạo cả vũ trụ vạn vật, thì lẽ dĩ nhiên Ngài cai quản vũ trụ này, tại sao chúng ta lại phải cầu nguyện cho vương quốc của Ngài đến trên trái đất?”

Tại vì hiện bây giờ thế gian này là nằm dưới quyền hành cai trị của ma quỉ.

1 Giăng 5:19 19 Chúng ta biết mình thuộc về Chúa Trời, còn cả thế gian đều nằm dưới quyền hành của Kẻ Ác.

Câu Kinh Thánh này chỉ ra rằng ngoài những người thuộc về Chúa Trời ra, còn tất cả người đời của thế gian đều nằm dưới quyền hành của Kẻ Ác, tức là ma quỉ. Nếu bạn không thuộc về Chúa Trời thì bạn bị ma quỉ nắm giữ.

Tại sao tất cả người đời trên thế gian đều nằm dưới quyền hành của ma quỉ ?

Giăng 8:34 34 Chúa Giê-su đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là nô lệ của tội lỗi.”

Tại vì tất cả người đời đều đã phạm tội và trở nên nô lệ của tội lỗi. Nô lệ của tội lỗi thì lẽ dĩ nhiên là bị ma quỉ nắm giữ. Cho nên tất cả người đời trên thế gian đều nằm dưới quyền hành của ma quỉ.

Giăng 14:30 30 Ta sẽ không nói nhiều với các ngươi nữa, vì vua chúa của thế gian này sắp đến, và nó chẳng có gì ở nơi ta cả. 

Câu Kinh Thánh Giăng 14:30 là lời dặn dò của Chúa Giê-su cho các môn đồ trước khi Chúa bị bắt. “Vua chúa của thế gian này” chính là ma quỉ, những tay sai của nó sắp đến để bắt lấy Chúa. Nhưng ma quỉ chẳng có quyền hành gì trên Chúa cả, sở dĩ Chúa bị nó bắt giữ là tại vì Chúa tình nguyện hy sinh chính mình để cứu vớt loài người chúng ta.

Ba đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng tại vì người đời đều là nô lệ của tội lỗi, cho nên thế gian này là nằm dưới quyền hành của ma quỉ, nó là vua chúa của thế gian.

Vương Quốc Của Chúa Trời Là Công Nghĩa, Bình Yên Và Vui Vẻ

Đoạn Kinh Thánh 1 Giăng 5:19 ở trên chỉ ra rằng chỉ có những người thuộc về Chúa Trời là không nằm dưới quyền hành của ma quỉ. Nếu bạn không muốn bị ma quỉ nắm giữ thì bạn phải trở thành người dân của Chúa Trời.

Mác 1:14 – 15 14 Sau khi Giăng bị tù, Chúa Giê-su đến xứ Ga-li-lê, truyền giảng Tin Lành của Chúa Trời, 15 Chúa nói rằng: “Giờ đã trọn, vương quốc của Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn hối cải và tin vào Tin Lành.”

Khi Chúa Giê-su bắt đầu truyền giảng Tin Lành, Chúa dạy rằng vương quốc của Chúa Trời đã đến gần, mọi người phải ăn năn hối cải tội lỗi của mình và tin vào Tin Lành, rồi sẽ được nhận vào vương quốc của Ngài.

Khi chúng ta tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Con của Ngài là Chúa Giê-su Christ, ta phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Chúa Trời, thì ta được thoát khỏi kiềm chế của ma quỉ, và được nhận vào vương quốc của Chúa Trời.

Ê-phê-sô 5:8 8 Vì trước kia anh em là tối tăm, nhưng bây giờ là ánh sáng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của ánh sáng;

Trước kia chúng ta bị ma quỉ nắm giữ, chúng ta là tối tăm. Bây giờ chúng ta sống trong vương quốc của Chúa Trời, ta là ánh sáng trong Chúa.

Rô-ma 14:17 17 Vì vương quốc của Chúa Trời chẳng phải là sự ăn uống, nhưng là sự công nghĩa, bình yên và vui vẻ trong Thánh Linh.

Khi chúng ta sống trong vương quốc của Chúa Trời, ta hoàn toàn vâng phục quyền hành cai trị của Ngài, và kết quả là ta có sự công nghĩa, bình yên và vui vẻ.

Lu-ca 17:20 – 21 20 Những người Pha-ri-si hỏi Chúa Giê-su vương quốc của Chúa Trời chừng nào đến, Chúa đáp rằng: “Vương quốc của Chúa Trời không đến bằng các dấu hiệu có thể quan sát được; 21 người ta không nói: ‘Kìa ở đây,’ hay là: ‘Ở đó’; Vì nầy, vương quốc của Chúa Trời là ở trong các ngươi.” 

Chúa Giê-su dạy rằng vương quốc của Chúa Trời là ở trong chúng ta. Khi chúng ta hoàn toàn vâng phục quyền hành của Chúa Trời thì vương quốc của Ngài là ở trong lòng ta. Hội thánh là tất cả Tín Đồ Cơ Đốc tụ hợp lại, tất cả Tín Đồ Cơ Đốc đều phải hoàn toàn vâng phục quyền hành của Chúa Trời, bởi vậy hiện bây giờ vương quốc của Ngài là ở trong hội thánh.

Vương Quốc Của Thế Gian Sẽ Trở Thành Vương Quốc Của Chúa Trời Và Của Christ

Không chừng bạn thắc mắc rằng: “Nếu vương quốc của Chúa Trời là ở trong hội thánh, thì vương quốc của Ngài đã đến vào thế gian này rồi, vậy tại sao Chúa Giê-su lại dặn bảo chúng ta phải cầu nguyện cho vương quốc của Chúa Trời đến?”

Hỡi các bạn ơi, quả thật vương quốc của Chúa Trời là ở trong hội thánh, nhưng cả thế gian vẫn còn nằm dưới quyền hành của ma quỉ (căn cứ theo 1 Giăng 5:19 ở trên), đa số người đời vẫn bị ma quỉ nắm giữ điều khiển. Hậu quả của sự điều khiển của ma quỉ là cả thế giới đều sống trong khốn khổ và thù hận: Quốc gia này gây chiến với quốc gia kia, dân tộc này chém giết dân tộc nọ; người ta thù ghét lẫn nhau, kẻ trên đàn áp kẻ dưới, kẻ dưới phản bội kẻ trên, kẻ này ghen ghét kẻ nọ; tâm hồn của người đời tràn đầy tham lam, người này ham muốn địa vị tài sản của người kia v.v.

Chẳng những loài người bị khốn khổ, mà cả cây cối muôn vật cũng bị thiệt hại. Tại vì người đời là ích kỷ tham lam, họ tha hồ làm ô nhiễm hủy hoại môi sinh. Từ ô nhiễm của môi sinh dẫn đến sự thay đổi của khí hậu; trong khi nước này bị nạn lụt, thì nước kia bị hạn hán; nạn đói kém xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới v.v.

Tuy rằng nhiều quốc gia ráng tìm giải pháp để chấm dứt những cuộc chiến tranh, nhưng nỗ lực của họ chẳng đạt được kết quả bao nhiêu; cho dù đôi khi cuộc chiến được tạm ngưng, nhưng chẳng bao lâu cuộc chiến khác lại bùng nổ. Tuy rằng có nhiều cơ quan từ thiện ráng quyên tặng tiền bạc, lương thực và thuốc men để trợ giúp nhân dân nghèo đói trong các nước, nhưng số người thiếu thốn thì quá nhiều, mỗi một ngày đều có vô số người chết đi vì đói kém hay thiếu thuốc men. Tuy rằng có nhiều cuộc hội nghị quốc tế bàn thảo về việc bảo vệ môi sinh, nhưng lòng tham lam ích kỷ khiến loài người chỉ nghĩ đến lợi ích của mình hiện bây giờ, họ không quan tâm đến sự sống còn của người khác và thế hệ tương lai, rốt cuộc là sự ô nhiễm của môi sinh ngày càng nghiêm trọng v.v.

Không một người nào, không một cơ quan nào hay một quốc gia nào có thể giải cứu loài người, tại vì chính những người ấy cũng là nô lệ của tội lỗi và bị ma quỉ điều khiển. Lối thoát duy nhất cho loài người là Chúa Trời cai trị thế gian này. Chỉ khi quyền hành của Chúa Trời cai trị khắp thế gian thì loài người mới được sống trong công nghĩa, bình yên và vui vẻ.

Hỡi các bạn ơi, này không phải là một ảo tưởng. Trong một tương lai rất gần, vương quốc của Chúa Trời sẽ đến.

Khải Huyền 11:15 15 Vị thiên sứ thứ bảy thổi kèn, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: “Vương quốc của thế gian đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.” 

Vương quốc của thế gian là vương quốc của ma quỉ, mà vương quốc của nó sẽ trở thành vương quốc của Chúa Trời và của đấng Christ. Việc này chừng nào mới xảy ra?

1. Đầu tiên, khi Tin Lành truyền khắp thế giới thì Chúa Giê-su Christ sẽ trở về

Ma-thi-ơ 24:14 14 Tin Lành này của vương quốc của Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, rồi bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. 

Trong Ma-thi-ơ chương 24, “sự cuối cùng” là chỉ về những tại nạn lớn xảy ra trên khắp thế giới. Sau những tại nạn lớn đó thì Chúa Giê-su sẽ trở về thế gian (Xin đọc bài giảng “Liên Hệ Giữa Sự Sống Đời Đời Hiện Bây Giờ Và Sự Sống Đời Đời Trong Tương Lai” để hiểu rõ về sự trở về của Chúa Giê-su).

Ma-thi-ơ 24:29 – 31 29 Tai nạn của những ngày đó vừa mới qua đi, thì mặt trời trở nên tối tăm liền, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và lực lượng của các tầng trời rúng động. 30 Khi ấy, dấu hiệu của Con của loài người sẽ hiện ra trên tầng trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ than khóc, và nhìn thấy Con của loài người có đại quyền năng và đại vinh diệu ngự trên mây trời giáng xuống. 31 Người sẽ sai thiên sứ dùng tiếng kèn lớn để nhóm lại từ khắp bốn phương những kẻ đã được chọn lựa của người, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia. 

Những tai nạn ấy lớn đến nỗi mặt trời trở nên tối tăm, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và lực lượng của các tầng trời rúng động. Sau cùng, dấu hiệu của Con của loài người, tức là Chúa Giê-su Christ hiện ra trên tầng trời. Chúa sẽ sai các thiên sứ dùng tiếng kèn lớn để nhóm lại những người dân của Chúa, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia.

2. Sau khi Chúa đã quét sạch tất cả gian ác tội lỗi, thì Chúa sẽ giao thế gian này cho Chúa Trời 

Khi Chúa Giê-su trở về, Chúa sẽ tiêu diệt mọi cai trị, mọi quyền hành và mọi thế lực chống nghịch lại Chúa Trời.

1 Cô-rinh-tô 15:24 – 25 24 Kế đó là cuối cùng, khi Chúa giao vương quốc cho Chúa Trời là Đức Cha, sau khi Chúa đã tiêu diệt tất cả mọi cai trị, mọi quyền hành và mọi thế lực; 25 Vì Chúa phải cai trị cho đến khi Chúa đặt mọi kẻ thù dưới chân mình, 

Sau khi Chúa đặt mọi kẻ thù dưới chân mình, thế gian này trở thành vương quốc của Chúa Trời. Rồi Chúa sẽ giao vương quốc cho Chúa Trời. Vương quyền của Chúa Trời cai trị khắp thế gian này! Các bạn có hăng say không?

Mỗi khi tôi nghĩ đến sự khốn khổ trên khắp thế giới, tôi rất đau lòng. Nhưng khi tôi nghĩ đến vương quốc của Chúa Trời đến trên khắp thế gian thì tôi rất hăng say. Tôi hằng cầu nguyên cho vương quốc của Ngài đến, càng sớm càng tốt.

Chúng Ta  Phải Vâng Phục Quyền Hành Và Ý Chỉ Của Chúa Trời

Khi chúng ta cầu nguyện cho vương quốc của Chúa Trời đến và ý chỉ của Ngài được nên ở trên trái đất, thì trước hết chúng ta phải hoàn toàn vâng phục quyền hành và ý chỉ của Ngài. Vương quốc của Chúa Trời phải ngự trong lòng ta và ý chỉ của Ngài phải được thành tựu trong cuộc đời của ta.

Nếu chúng ta không vâng phục quyền hành và ý chỉ của Chúa Trời, thì Ngài không nghe lời cầu nguyện của ta.

Châm Ngôn 28:9 9 Người nào ngoảnh tai không nghe theo Luật Pháp, lời cầu nguyện của người ấy cũng là một sự gớm ghiếc. 

Nếu chúng ta không muốn nghe Luật Pháp của Chúa Trời, thì đừng có cầu nguyện là hơn, vì lời cầu nguyện của ta là một sự gớm ghiếc trong tai của Ngài.

Thi Thiên 66:18 18 Nếu tôi giữ điều ác trong lòng, chắc Chúa chẳng nghe tôi.

Thi nhân nói rằng nếu người có giữ điều ác trong lòng thì Chúa Trời chắc không lắng nghe lời của người.

Ê-sai 1:15 – 16 15 Vậy khi các ngươi giơ tay lên cầu nguyện, ta che mắt ta khỏi các ngươi. Cho dù các ngươi cầu nguyện nhiều, ta sẽ chẳng nghe. Tay các ngươi đầy máu. 16 Hãy tắm rửa, hãy làm cho mình sạch! Hãy loại bỏ những việc ác khỏi trước mắt ta. Ðừng làm ác nữa. 

khi chúng ta làm việc ác, thì cho dù ta giơ tay lên cầu nguyện, Chúa Trời sẽ che mắt chẳng nhìn ta và chẳng nghe ta. Khi chúng ta có tội lỗi trong lòng, thì ta phải ăn năn hối cải liền.

Nếu bạn là Tín Đồ Cơ Đốc mà vẫn sống trong tội lỗi và không chịu ăn năn hối cải, chẳng những Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của bạn, mà chính bạn cũng không được nhận vào vương quốc của Ngài.

Ga-la-ti 5:19 – 21 19 Các hành động của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là: gian dâm, ô uế, phóng đãng, 20thờ thần giả, phù phép, thù oán, xung đột, ghen ghét, tức giận, tham vọng ích kỷ, chia rẽ, bè phái, 21ganh tị, say sưa, ăn chơi sa đọa, cùng những chuyện tương tự như vậy. Tôi cảnh cáo anh em cũng như tôi đã từng nói trước rồi: Những người làm những việc ấy thì không được thừa hưởng vương quốc của Chúa Trời. 

Nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc tưởng rằng đoạn Kinh Thánh trên là khiển trách những kẻ không tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ. Nhưng các bạn hay ngẫm nghĩ coi, quyển sách Ga-la-ti là một lá thư của sứ đồ Phao-lô viết cho những Tín Đồ Cơ Đốc của Hội Thánh Ga-la-ti, chứ không phải chỉ là viết cho những kẻ không tin vào Chúa Trời. Bởi vậy lời khiển trách trong đoạn Kinh Thánh trên là áp dụng cho cả Tín Đồ Cơ Đốc lẫn những kẻ không tin vào Chúa Trời.

Ê-phê-sô 5:5 5 Vì anh em phải biết rõ điều này: mọi kẻ gian dâm, kẻ ô uế, kẻ tham lam tức là kẻ thờ hình tượng, đều không được thừa hưởng kế nghiệp của vương quốc của đấng Christ và của Chúa Trời. 

Một lần nữa sứ đồ Phao-lô cảnh cáo những Tín Đồ Cơ Đốc trong Hội Thánh Ê-phê-sô rằng mọi kẻ gian dâm, ô uế, tham lam đều không được thừa hưởng vương quốc của đấng Christ và của Chúa Trời.

Ngược lại, Chúa Trời rất hài lòng về những người công nghĩa, Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ.

Gia-cơ 5:16 16 Vậy, hãy xưng tội với nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh. Lời cầu nguyện sốt sắng của người công nghĩa thì rất mạnh mẽ.
1 Phi-e-rơ 3:12 12 Vì mắt của Chúa đoái trông những người công nghĩa, và tai của Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ, nhưng mặt Chúa chống lại những kẻ làm ác.

Nếu bạn muốn Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của bạn thì bạn phải vâng phục hoàn toàn vương quyền của Ngài và làm theo ý chỉ của Ngài.

Vướng Quốc Cha Đến, Ý Cha Được Nên

Khi vương quốc của Chúa Trời đến trên khắp thế gian thì hết thảy loài nguòi sẽ sống dưới quyền cai trị của Ngài. Bạn có vui lòng vâng phục hoàn toàn vương quyền của Ngài không? Có nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc không thích cuộc sống dưới quyền cai trị của Chúa Trời, họ chỉ muốn được nhận lãnh sự sống đời đời thôi. Hỡi các anh chị em Tín Đồ, chỉ khi bạn sống trong vương quốc của Chúa Trời thì bạn mới được hưởng sự sống đời đời. Nếu bạn không sống trong vương quốc của Ngài thì bạn sẽ không được hưởng sự sống đời đời (Xin đọc các bài giảng về “Sự Sống Đời Đời”).

Nếu bạn ước ao vương quốc của Chúa Trời đến và ý chỉ của Ngài được nên, thì bạn phải cầu nguyện. Hơn nữa, chỉ cầu nguyện là chưa đủ, chúng ta còn phải tham gia vào việc rao truyền Tin Lành nữa, tại vì Chúa Giê-su nói rằng khi Tin Lành của vương quốc của Chúa Trời được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, thì sự cuối cùng sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:14 ở trên). Bởi vậy tôi hằng cầu nguyện cho vương quốc của Chúa Trời đến, và tôi cũng cố gắng hết sức rao truyền Tin Lành của Chúa Trời. Một khi Tin Lành truyền khắp thế giới thì Chúa Giê-su sẽ trở về, vương quốc của thế gian sẽ trở thành vương quốc của Chúa Trời và của Chúa Giê-su Christ.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.