Sự Sống Đời Đời Là Gì?

Sự Sống Đời Đời (1)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnJean Drapeau 06

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Các Bạn Có Muốn Sự Sống Đời Đời Không?

Trên thế giới này, hầu như người nào cũng muốn sống lâu. Người giàu có thì tìm thuốc này thuốc nọ mà ăn hầu cho được sống lâu hơn. Ở nước Mỹ, có một ca sĩ rất nổi tiếng, ông này rất giàu có. Ông có thể dùng tiền bạc để mua hầu hết tất cả mọi điều ông thích, nhưng điều mà ông ham muốn nhất là trường thọ, ông chỉ mong được sống càng lâu thì càng tốt.

Ông biết rằng cho dù ngày nay khoa học rất tân tiến, nhưng vẫn có nhiều chứng bịnh chữa không được. Ông sợ rằng một hôm nếu ông mắc phải chứng bịnh gì chữa không được thì ông sẽ chết đi, mà không chừng mười hay hai mươi năm sau, nhà khoa học mới tìm ra phương pháp để chữa trị bịnh đó, nhưng lúc đó ông đã chết từ lâu rồi, vậy thì trễ quá rồi!

Ông nghe nói rằng nếu ướp lạnh cái thân thể của con người, thì tất cả các bộ phận của thân thể sẽ được giữ lại hoàn hảo, không bị phân hủy; nếu sau này đem cái thân thể ướp lạnh này đi giải băng, thì bắp thịt sẽ mềm lại, và các cơ quan của thân thể vẫn còn trọn vẹn, rồi cả thân thể sẽ hoạt động lại, và con người sẽ được sống lại.

Ông ca sĩ này nghe nói như vậy thì mừng quá, ông bèn lập bản di chúc rằng nếu một hôm ông mắc phải chứng bịnh gì chữa không được, thì trước khi ông chết các nhà bác sĩ phải ướp lạnh cái thân thể của ông liền. Rồi chờ đến một ngày nào đó trong tương lai, khi nhà khoa học tìm ra phương pháp chữa trị bịnh đó, lúc đó mới giải băng cái thân thể của ông, rồi dùng phương pháp mới để chữa bịnh cho ông. Và một khi bịnh được chữa lành, thì ông sẽ được phục hồi lại sức khỏe.

Các bạn thấy phương pháp này có tốt không? Phương pháp này mắc tiền lắm, chỉ có những người thiệt giàu có như vị ca sĩ kia mới đủ tiền mà dùng phương pháp này thôi, người thường dân như mình thì không có đủ tiền mà dùng phương pháp này đâu! Nhưng nói thiệt, tôi thấy phương pháp này ghê tởm quá, tôi không muốn dùng phương pháp này để được sống lâu hơn, cho dù miễn phí tôi cũng không chịu.

Hơn nữa, cho dù thân thể của một người được ướp lạnh, người ấy không có chết; không chừng bốn, năm mươi năm sau hoặc là cả trăm năm sau, rồi nhà khoa học mới tìm ra phương pháp để chữa trị bịnh của người đó. Lúc đó người ta giải băng cái thân thể của người,  rồi dùng phương pháp mới để chữa lành bịnh tật của người, và người được phục hồi lại sức khỏe. Nhưng hãy ngẫm nghĩ coi, lúc đó phần đông người thân và bạn bè đều đã chết rồi, cả thế giới và xã hội đều thay đổi hẳn, người đó đâu có hòa mình vào cái xã hội của thế hệ trẻ tuổi được, không chừng những người trẻ tuổi còn chê bai người lạc hậu không biết gì hết. Người đó cho dù được sống lại nhưng chắc cũng cô đơn khổ tâm lắm!

Trong lịch sử thế giới có nhiều ông vua muốn được sống mãi mãi không chết. Tần Thủy Hoàng là một vị hoàng đế của Trung Quốc vào khoảng hai ngàn hai trăm năm về trước. Vua xây dựng Vạn Lý Trường Thành, một thành lũy dài mười ngàn dặm để bảo vệ biên giới phía bắc của Trung Quốc. Rất nhiều người dân bị chết đi trong công trình xây dựng đó. Vua không thích những người học sinh, vì họ biết suy nghĩ và đặt kế hoạch. Vua sợ rằng họ sẽ lập mưu chống lại vua, cho nên vua ra lệnh giết đi rất nhiều Nho sĩ, tức là những người theo học sách nho của Khổng Tử, và đốt đi rất nhiều sách Nho.

Tần Thủy Hoàng rất tàn nhẫn, vua giết đi biết bao nhiêu người, nhưng vua lại sợ chết, vua muốn tìm được một phương pháp để được sống mãi mãi. Một ông quan của vua tên là Từ Phước tâu cho vua rằng ở Đông Hải xa thiệt xa có một hồn đảo, trên hồn đảo đó có một vị thần tiên, vị thần tiên này có thuốc trường sinh, vua có thể sai người đi cầu xin vị thần tiên này ban thuốc trường sinh. Vua nghe rồi rất vui mừng, vua bèn sai ông Từ Phước đem nhiều vàng, bạc, đồ vật quý giá và một bọn đầy tớ gồm có 72 con trai trẻ tuổi và 72 con gái trẻ tuổi để làm lễ vật dâng lên cho vị thần tiên đó.

Nhưng thật ra Từ Phước chỉ muốn đánh lừa Tần Thủy Hoàng thôi. Vì Từ Phước thấy ông vua này tàn nhẫn quá, và ông sợ rằng một hôm nếu ông làm một điều gì lầm lẫn hay là nói một điều gì không vừa ý ông vua, thì vua sẽ giết ông đi. Cho nên Từ Phước muốn trốn đi một nơi xa, ông mới bịa đặt ra một câu chuyện giả để đánh lừa ông vua. Từ Phước dắt theo 72 con trai và 72 con gái đi ra Đông Hải, họ đến một hồn đảo, tức là Nhật Bổn ngày nay. Rồi ông cùng đám con trai con gái này ở lại hồn đảo đó, không trở về Trung Quốc nữa. Cuối cùng Tần Thủy Hoàng không tìm được thuốc trường sinh, và vua cũng chết đi giống y như số mạng của một người thường dân vậy.

Trên đời này có nhiều người muốn được sống mãi mãi không chết, hoặc là ít nhất cũng mong được sống lâu hơn. Nhưng ngược lại cũng có một số người không muốn sống quá lâu. Tôi quen biết một người chị, chị này thân thể yếu ớt lắm, chị mắc bịnh rất thường. Chị nói rằng tại vì cái thân thể bịnh hoạn như vậy, sống càng lâu thì càng khổ, tuổi càng già thì bịnh càng nhiều. Chị nói rằng sống vừa vừa là được rồi, chị không muốn sống đến quá già, tại vì bịnh hoạn khổ lắm.

Cũng có người nói rằng cho dù họ được sống mãi mãi không chết, nhưng trong khi các người thân trong gia đình và các bạn bè đều chết đi rồi, thì một mình sống trên thế gian này làm chi? Những người trẻ tuổi đâu có chịu làm quen với người già cả của thế hệ trước. Sống như vậy thì rất cô đơn, một cuộc sống mãi mãi như vậy thì càng đau khổ hơn nữa. Mà chưa kể có nhiều người còn muốn tự tử nữa, họ muốn chết đi cho xong cuộc đời này thì thôi.

Các bạn thì muốn gì? Bạn có muốn sống lâu không? Hay là bạn muốn sống mãi mãi không chết?

Bạn có biết Chúa Trời Đức Gia-vê muốn ban sự sống đời đời cho chúng ta không? Bạn có từng nghe nói về sự sống đời đời chưa? Sự sống đời đời là gì? Sự sống đời đời có phải chỉ là sống mãi mãi không chết chăng?

Nếu sự sống đời đời chỉ là sống mãi mãi không chết, thì người chị thân thể yếu ớt mà tôi vừa kể ở trên chắc không muốn một cuộc sống đời đời như vậy đâu! Bởi vì chị đã nói tuổi càng già thì bịnh càng nhiều, chị không muốn sống đến quá già, vậy thì chị đâu có muốn sống mãi mãi không chết, điều đó chỉ làm cho chị này càng khổ hơn thôi! Và những người không muốn sống cô đơn trong tuổi già chắc cũng không muốn một cuộc sống mãi mãi không chết như vậy!

Hỡi các bạn ơi! Kinh Thánh có giảng dạy rất tường tận về sự sống đời đời, và sự sống đời đời trong Kinh Thánh không phải chỉ là sống mãi mãi không chết. Trong Kinh Thánh, lời dạy về sự sống đời đời thì rất sâu xa uyên thâm. Bây giờ để chúng ta học tập về sự sống đời đời trong Kinh Thánh.

Chúa Trời Đức Gia-vê Muốn Ban Sự Sống Đời Đời Cho Chúng Ta

Chúa Giê-su là Con của Chúa Trời Đức Gia-vê. Chúa Giê-su tình nguyện chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho chúng ta, hầu cho chúng ta không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Giăng 3:16 16Vì Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Đoạn Kinh Thánh này nói rằng Chúa Trời Đức Gia-vê yêu thương loài người ở thế gian này, Ngài không muốn chúng ta bị “hư mất”.

Mỗi một người trên thế gian này đều phải chết, cho dù là Tần Thủy Hoàng, cho dù là người giàu nhất thế giới, ai cũng phải chết. Nhưng cái chết đó chỉ là thân thể chết đi thôi. Cái chết của thân thể không phải là chấm dứt của mọi việc; sau khi thân thể ta chết đi rồi, trong tương lai còn có sự phán xét nữa. Vào Ngày Phán Xét, mỗi một người đã từng sống trên thế gian này đều phải đứng trước cái Ngôi Phán Xét của Chúa Giê-su, và mỗi một người sẽ bị phán xét căn cứ vào những việc người ấy đã làm trong đời này. Những người đã từng sống một cuộc đời công nghĩa thì sẽ được ban cho sự sống đời đời ở vương quốc Thiên Đàng. Còn những người đã phạm tội lỗi thì sẽ bị hư mất. Hư mất là cái chết của linh hồn, Kinh Thánh gọi ấy là cái chết thứ hai. Cái chết thứ nhất là cái chết của thân thể, cái chết thứ hai là cái chết của linh hồn.

Loài người chúng ta đều đã phạm tội, hết thảy đều là tội nhân, trước mặt của Chúa Trời không có một người nào là công nghĩa cả. Nhưng vào Ngày Phán Xét chỉ có những người công nghĩa mới được ban cho sự sống đời đời, còn những người tội ác sẽ bị hư mất. Vậy thì chúng ta đều sẽ bị hư mất, bởi vì chúng ta đều là tội nhân, chúng ta đều đã phạm tội.

Chúa Trời là công nghĩa thánh sạch, và đồng thời cũng nhân từ thương xót. Ngài đã sáng tạo ra loài người, Ngài không muốn chúng ta bị hư mất. Cho nên Ngài ban cho chúng ta Con một của Ngài là Chúa Giê-su để cứu vớt chúng ta.

Ba má nào cũng yêu thương con cái của mình, có nhiều người cha mẹ yêu thương con cái còn hơn sinh mạng của chính mình, họ bằng lòng chịu chết để cho con cái được sống. Mà Chúa Trời lại vui lòng cho Con một của Ngài chịu chết để cứu chuộc chúng ta, ta thấy Ngài đã yêu thương chúng ta đến dường nào!

Chúa Giê-su Sống Trên Thế Gian Này

Bây giờ để chúng ta học tập về cuộc sống của Chúa Giê-su. Ở xứ Y-sơ-ra-ên (tức là xứ Do Thái) một cô trinh nữ Ma-ri đã hứa gả cho một người tên là Giô-sép, nhưng còn chưa làm hôn lễ, thì cô Ma-ri đã chịu thai rồi. Giô-sép là một người có nghĩa, ông không muốn cho nàng mang xấu, ông định ly dị nàng một cách kín đáo. Khi ông đang ngẫm nghĩ về việc này, thì thiên sứ của Chúa Trời Đức Gia-vê hiện đến cùng Giô-sép trong một giấc mơ và nói với ông rằng: “Hỡi Giô-sép, ngươi đừng có ngần ngại, ngươi cứ lấy Ma-ri về làm vợ, vì con mà nàng chịu thai đó là bởi Thánh Linh của Chúa Trời Đức Gia-vê, chứ nàng không có phạm tội tà dâm. Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi nên đặt tên con ấy là Giê-su.”  Khi Giô-sép thức dậy rồi, ông làm y như lời thiên sứ đã dặn, ông cưới Ma-ri về làm vợ. Nhưng Giô-sép không hề ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai, và ông đặt tên con trai ấy là Giê-su.

Tại vì Ma-ri chịu thai bởi Thánh Linh của Chúa Trời, quyền năng của Đấng Tối Cao che phủ nàng, cho nên con trẻ Giê-su sinh ra được xưng là Con của Chúa Trời. Ý nghĩa của tên “Giê-su” là “Gia-vê cứu vớt” hay “Gia-vê là sự cứu chuộc”, vì chính con trai ấy sẽ cứu vớt người dân của Chúa Trời Đức Gia-vê ra khỏi tội lỗi.

Gia đình của Giô-sép là một gia đình nghèo khổ, cho nên Chúa Giê-su lớn lên trong một hoàn cảnh nghèo khổ thấp hèn, Chúa bị người giàu sang khinh thường.

Tại sao Con của Chúa Trời lại trở thành một người thấp hèn vậy? Cho dù Chúa Trời muốn ban Con một của Ngài để cứu vớt loài người, nhưng Ngài có thể cho Chúa Giê-su sinh vào một gia đình giàu sang, hay là sinh vào hoàng cung trở thành một vị hoàng tử, tại sao Chúa Giê-su lại phải trở thành một người nghèo nàn thấp hèn vậy? Ấy là tại vì Chúa Giê-su phải từng trải mọi sự gian nan khó khăn của người đời hầu cho Chúa có thể cảm thông với sự đau khổ của chúng ta, Chúa hiểu rõ tâm trạng của ta,  cho nên Chúa có thể giúp đỡ yên ủi chúng ta.

Khi Chúa Giê-su trưởng thành rồi, Chúa đi khắp nhiều nơi trong xứ Do Thái truyền giảng Tin Lành. Tin lành có nghĩa là cái tin tức tốt lành cho người đời. Chúa kêu gọi người đời phải ăn năn hối cải tội lỗi của mình và tin vào Chúa. Chúa có quyền năng làm nhiều phép lạ, Chúa có thể chữa lành bất cứ bịnh tật gì và trừ ma quỉ. Khi Chúa giảng dạy cho dân chúng, Chúa luôn luôn chỉ ra những tội lỗi xấu xa của người đời, Chúa truyền giảng những điều răn về công nghĩa và yêu thương. Những người có tấm lòng ham mộ lẽ thật thì rất ưa thích đến cùng Chúa, ngược lại những người gian ác không muốn từ bỏ tội lỗi của mình, nhất là những người giữ quyền lực địa vị cao sang trong đạo Do Thái thì thù ghét Chúa lắm, bởi vì Chúa chỉ ra những việc làm xấu xa của họ. Rốt cuộc những người cầm quyền trong đạo Do Thái bắt giam Chúa, rồi giao Chúa cho chính quyền La mã. Họ yêu cầu ông quan tổng đốc của xứ Do Thái đóng đinh Chúa trên cây thập tự để giết Chúa đi.

Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây thập tự mà chết đi. Đến ngày thứ ba, Chúa Trời Đức Gia-vê cho Chúa Giê-su sống lại. Thật ra tất cả những chuyện này đều do Chúa Trời sắp đặt trước, ấy chính là kế hoạch cứu chuộc cho người đời. Bởi vì người đời đều đã phạm tội, mà trừng phạt cho tội lỗi là chết, chẳng những là cái chết của thân thể, mà còn là cái chết của linh hồn nữa (tức là sự hư mất). Tội lỗi mà ta đã phạm không cách nào xóa bỏ được, cho dù ta có làm một số điều lành đi nữa cũng không xóa bỏ hay giảm bớt được tội lỗi của mình. Vào Ngày Phán Xét chúng ta phải chịu hình phạt và bị hư mất.

Trong cả vũ trụ này chỉ có một phương pháp duy nhất có thể rửa sạch tội lỗi của ta, ấy là huyết báu của Chúa Giê-su chảy ra trên cây thập tự. Nếu chúng ta tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su, ta ăn năn hối cải tội lỗi của mình, ta phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn vào trong tay của Chúa Trời để Ngài cai quan đời ta, rồi chịu phép báp-tem (tức là phép rửa tội) thì huyết báu của Chúa Giê-su sẽ rửa sạch hết thảy tội lỗi của ta. Chúa Trời cho ta chết về cuộc sống tội lỗi cũ, Ngài ban cho ta một cuộc sống mới, Ngài còn ban Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng ta, rồi ta trở thành con người mới trong sạch công nghĩa.

Sau phép báp-tem ta bắt đầu một cuộc sống mới, từ đó trở đi ta không còn sống cho riêng mình nữa, ta sống hoàn toàn cho Chúa Trời Đức Gia-vê, ta hết lòng hết sức kính mến Chúa Trời và tuân theo mọi lời dạy của Ngài. Như vậy vào Ngày Phán Xét, chẳng những ta không bị hư mất, mà ta còn được ban cho sự sống đời đời ở vương quốc Thiên Đàng nữa.

Sự Sống Đời Đời Ở Vương Quốc Thiên Đàng Và Sự Sống Đời Đời Hiện Bây Giờ Trên Thế Gian Này

Các bạn có muốn được sự sống đời đời không? Sự sống đời đời trong Kinh Thánh không phải chỉ là sống mãi mãi không chết, mà ấy là một cuộc sống vui vẻ bình yên cùng với Chúa Trời Đức Gia-vê. Cuộc sống mới mà Chúa Trời ban cho ta chính là một cuộc sống vui vẻ bình yên cùng với Ngài. Ấy là sự sống đời đời trên thế gian này. Các bạn đừng có ngạc nhiên, ta có thể kinh lịch được sự sống đời đời trên thế gian này ngay bây giờ! Hơn nữa trong tương lai vào Ngày Phán Xét, ta còn được ban cho sự sống đời đời ở vương quốc Thiên Đàng nữa.

Sự sống đời đời ở vương quốc Thiên Đàng thì tốt đẹp đến dường nào? Nếu sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này đã tốt lắm rồi, thì sự sống đời đời trong tương lai ở vương quốc Thiên Đàng càng tốt đẹp hơn nhiều nữa! Mắt ta chưa hề thấy, tai ta chưa hề nghe, trí ta không hề tưởng tượng nổi những điều tốt lành mà Chúa Trời đã dành cho người dân của Ngài.

Khải Huyền 21:3-4 3Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: “Nầy, Đền thờ của Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân của Ngài; chính Chúa Trời sẽ ở với chúng. 4Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không còn sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng trong tương lai ở vương quốc Thiên Đàng, Chúa Trời Đức Gia-vê sẽ ở cùng với chúng ta. Ngài sẽ lau sạch nước mắt của ta, lúc đó sẽ không còn chết chóc, than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa, tất cả những chuyện này đã tiêu tan qua đi rồi! Nhiều năm về trước khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh này lần đầu tiên, tôi xúc động quá mà chảy nước mắt ra. Đấng sáng tạo vũ trụ vạn vật sẽ ở cùng với chúng ta, Ngài còn đích thân lau sạch nước mắt của ta nữa, Ngài thương yêu chúng ta biết bao!

Giăng 1:12 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng để trở thành con cái của Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin vào danh Ngài,

Chữ “Ngài” ở đây chỉ về Chúa Trời Đức Gia-vê. Căn cứ theo câu Kinh Thánh này, “hễ ai đã nhận Ngài” chính là “kẻ tin vào danh Ngài”. Vậy những người nhận Chúa Trời Đức Gia-vê tức là những người tin vào danh của Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng để trở thành con cái của Ngài. Ngài là Đức Cha của ta ở trên trời.

Hết thảy các Tín Đồ chân chính của Chúa Giê-su đều là anh chị em của cùng một Đức Cha ở trên trời. Những kẻ đã từng trải đau thương khổ nạn trong đời này hãy đến cùng Chúa Giê-su, ở trong tình thương yêu của Chúa bạn không còn cô đơn đau khổ nữa. Hiện bây giờ trên thế gian này bạn có thể kinh lịch được sự yên ủi quan tâm của Đức Cha và Chúa Giê-su và tình thương yêu của các anh chị em, trong tương lai bạn còn được hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Cha ở ở vương quốc Thiên Đàng nữa!

Bài giảng này chỉ là lời mở đầu của đề tài “Sự sống đời đời”. Kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục học tập về các phương diện của sự sống đời đời. Bạn chắc có nhiều thắc mắc lắm, tôi sẽ lần lượt giải thích những thắc mắc của bạn trong những bài giảng kế tiếp.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

6 thoughts on “Sự Sống Đời Đời Là Gì?

 1. Xin lỗi, chúa Jesus thì cũng chỉ là một vị đã lập ra đao Ki tô giáo mà thôi, có quyền gì mà phán xét tất cả mọi người trên thế gian này và họ thuộc những tôn giáo khác? Thế ngài có quyền phán xét những người theo đạo Hồi không? Người theo đạo Ấn độ giáo hay bất đạo nào khác không thuộc về đạo Chúa?
  Tôi lấy ví dụ nước Mỹ chỉ có thể xét xử những ai phạm tội trên nước Mỹ chớ nước Mỹ sao có quyền xét xử cả những ai phạm tội ở nước khác nữa? Hoặc là tiểu bang nào ở Mỹ chỉ có thể xét xử những ai phạm tội trong tiểu bang ấy, chớ làm sao họ có thể xét xử những vụ phạm tội ở tiểu bang khác?
  Mục sư chắc rất hiểu ý tôi chứ?

  • Kính thưa Gian Le, cám ơn ông đã đặt câu hỏi cho tôi. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông trực tiếp.
   1. Đức Chúa Trời là Đấng đã sáng tạo ra cả vũ trụ trời đất, và Chúa Giê-su là Con một của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là một người lập ra Ki tô giáo má thôi. Tại vì Đức Chúa Trời sáng tạo cả vũ trụ trời đất, lẽ dĩ nhiên Ngài cai quản hết thảy loài người và sinh vật trong vũ trụ này. Chúa Giê-su đã tự nguyện chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho hết thảy loài người, cho nên Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giê-su có quyền hành phán xét hết thảy loài người.
   2. Những người theo Đạo Hối cũng tôn Chúa Giê-su là Masiah (có nghỉa là Chúa Cứu Thế), Chính Đạo Hồi cũng tin rằng trong tương lai Chúa Giê-su sẽ phán xét cả thế gian. Ông có thể đọc tất cả những điều này trong Kinh Quran của Đạo Hối. NHững người theo Đạo Hồi chỉ thù ghét người Tây Phuong, nhưng họ không thù ghét Chúa Giê-su, thực ra họ không dám nói một lời phạm thượng nghịch với Chúa Giê-su, tại vì Kinh Quran tôn Chúa là đấng tiên tri.
   3. Sự sống đời đời có hai phương diện: sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian và sự sống đời đời trong tương lai trên thiên đáng. Những người tin vào Chúa Giê-su thì được hưởng sự sống đời đời ngay bây giờ trên thế gian, và trong tương lai còn được ban cho sự sống đời đời trên thiên đàng nữa. Tôi đã giải thích tất cả những điểm này trong các bài giảng “Sự Sống Đời Đời”, nếu ông chịu khó đọc các bài giảng đó thì ông sẽ hiểu rõ.

   Cám ơn câu hỏi của ông. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho ông

   Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

   • Thế thưa bà, bà đã tin vào chúa Jesus rồi chứ ạ? Thế bà tin bà đã và đang có một sự sống đời đời phải không? Sống đời đời có phải là sống mãi không bà? Xin bà cứ việc giảng, cứ nói rõ.

   • Cám ơn lá mail của bạn và câu hỏi của bạn. Thực ra câu hỏi của bạn đã được giải đáp trong các bài giảng của chuyện mục “Sự Sống Đời Đời”, xin bạn tiếp tục đóc các bài giảng kế tiếp.

    Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

 2. Hay thật, bà cũng tin là có thể ướp đông lạnh con người để chờ khi nào có phương pháp chữa hết bệnh nan y rồi lại rã đá người ta ra sống lại ah?

  • Tôi là Tín Đồ Cơ Đốc, tôi chờ đợi Chúa Giê-su trở về thế gian, lúc đó Chúa sẽ cho tôi sống lại và ban cho tôi một thân thể mới không hư nát. Tôi không cần phải ướp lạnh cái thân thể của tôi. Hơn nữa, tôi không tin rằng người ta có thể dùng phương pháp này để sống mãi mãi. Tại vì con người không phải chỉ là cái thân thể này mà thôi, mà còn linh hồn nữa. Cho dù nhà khoa học ướp lạnh cái thân thể, còn cái linh hồn của con người sẽ đi về đầu?

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.