Tiếp Tục Công Việc Rao Truyền Tin Lành Cho Người Auca

Qua Ngưỡng Cửa Vinh Hiển (3) Qua Ngưỡng Cửa Vinh Hiển

(Bài PDF)

Cầu Nguyện Cho Người Auca

Thư từ ở khắp nơi gửi về cho 5 vị quả phụ. Một bức thư từ một trường trung học bên Nhật Bổn nói rằng: “Chúng tôi đang cầu nguyện cho các vị”; có bức thư từ một nhóm các em trường Chúa Nhật người Eskimo ở Alaska; từ một Hội Thánh người Hoa ở Houston; từ một người truyền giáo ở vùng sông Nile của nước Ai-cập. bấm vào đây để đọc tiếp

Năm Vị Giáo Sĩ Bị Thảm Sát Bởi Thổ Dân Auca

Qua Ngưỡng Cửa Vinh Hiền (2) Qua Ngưỡng Cửa Vinh Hiển

(Bài PDF)

Công Việc Rao Truyền Tin Lành Cho Người Auca

Ecuador là một nước ở Nam Mỹ, theo chánh thể cộng hòa. Thủ Đô Quito nằm sát dưới Xích Đạo. Năm vị giáo sĩ đều từng sống ở Quito một khoảng thời gian. Họ tiến về khu rừng phía đông, vượt qua những ngọn núi thuộc dãy Andes cao ngắt, rồi lại lặn lội xuống khu “rừng mưa”. bấm vào đây để đọc tiếp

Tiểu Sử Của Năm Vị Giáo Sĩ Trẻ Tuổi

 Qua Ngưỡng Cửa Vinh Hiền (1) Qua Ngưỡng Cửa Vinh Hiển

(Bài PDF)

Đây là câu chuyện về năm vị giáo sĩ trẻ tuổi đã làm chấn động dư luận cả thế giới vào năm 1956. Năm vị giáo sĩ này là người Mỹ, tên của họ là Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCully, Roger Younderian và Nate Saint. Họ đã dấn thân vào tận rừng già Nam Mỹ để tiếp xúc và chia sẻ tình yêu của Chúa Trời cho các sắc dân thiểu số. bấm vào đây để đọc tiếp