Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa (6)

Tôi Nhận Biết Chúa Trời Như Thế Nào 

Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa

(Bài PDF)

Hội Thánh Bị Đả Kích – Người Thủ Quỹ Ăn Cắp Tiền Tài Của Hội Thánh

Rồi Hội Thánh bị đả kích hung dữ. Khi số người dự Hội Thánh tăng lên, chúng tôi có đến 120, rồi 150, rồi đến gần 200 người. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, số người dự Hội Thánh gia tăng rất nhanh. Hỡi anh chị em, đó là điều không tốt. Tại sao vậy? Tôi sẽ kể cho quí vị biết tại sao. Bởi vì phần đông những người mới đến dự Hội Thánh không coi trọng mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Họ chỉ thích những chuyện tạm thời. Đám đông chưa hẳn là tốt đâu. Mà chuyện sâu xa mới tồn tại lâu dài, còn những chuyện nông cạn thì không được lâu dài. bấm vào đây để đọc tiếp

Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa (5)

 Tôi Nhận Biết Chúa Trời Như Thế Nào 

Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa

(Bài PDF)

Tiếp Tục Việc Học Tập Tại Đại Học Luân Đôn

Khi tôi rời Ê-cốt, một trong những chuyện sau cùng mà ông McBeath nói với tôi là: “Con Hòa, con phải tiếp tục học lên trình độ cao hơn, bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho con ân điển. Con phải nắm lấy ân điển này mà học thêm. Bởi vậy con nên đi Luân Đôn tiếp tục theo đuổi học vấn tại đó.” Nói thiệt thì tôi không muốn theo đuổi học vấn nữa. Ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng tôi và tôi muốn đi truyền giảng Tin Lành. Tôi không muốn tốn thêm thì giờ ngồi trong lớp học để theo học những môn làm tôi chán đến chết. Tôi không hề thích trường học. Tôi yêu sân vận động nhưng tôi không thích trường học. bấm vào đây để đọc tiếp

Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa (4)

 Tôi Nhận Biết Chúa Trời Như Thế Nào 

Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa

(Bài PDF)

Đức Chúa Trời Cung Cấp Mọi Điều Cần Thiết Cho Tôi Trong Học Viện Kinh Thánh

Chúa Trời tiếp tục làm nhiều phép lạ trong đời tôi. Khi tôi đến nước Anh, tôi không quen biết ai cả. Bởi vì tôi không được phép kiếm việc làm ở nước Anh, tôi phải nhờ cậy vào Chúa Trời cung cấp mọi điều cần thiết cho tôi trong kỳ học. Đôi khi Chúa Trời thử thách đức tin của tôi. Trước kỳ học cuối cùng ở học viện Kinh Thánh bắt đầu, tôi không có tiền trả học phí. Tôi đếm số tiền của tôi trong túi, tôi thấy rằng tôi sẽ mắc nợ người ta nếu tôi ở lại thêm hai, ba ngày nữa. Tôi phải làm gì đây? Đoạn Kinh Thánh Rô-ma 13:8 dạy rằng chúng ta không nên mắc nợ ai hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Tôi không muốn mắc nợ một người nào cả, ngay cả Học Viện Kinh Thánh. bấm vào đây để đọc tiếp

Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa (3)

 Tôi Nhận Biết Chúa Trời Như Thế Nào 

Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa

(Bài PDF)

Chúa Trời Cung Cấp Thức Ăn Cho Tôi Bằng Nhiều Phép Lạ

Từ đó trở đi, tôi lần lượt kinh lịch nhiều phép lạ. Đức tin của tôi trở nên ngày càng vững mạnh hơn qua những phép lạ kỳ diệu này và những phương cách mà Chúa Trời cung cấp cho tôi thức ăn cần thiết. Có một lần tôi có một hộp củ cải khô, mà hộp củ cải này không bao giờ ăn hết được, cho dù tôi ăn bao nhiêu củ cải đi nữa, nó vẫn không hết được. Mãi đến một hôm tôi thiệt chán ăn củ cải rồi, thì Chúa Trời mới ngưng sự cung cấp. Sau đó tôi đọc trong Kinh Thánh thì thấy có một câu chuyện tương tự như kinh lịch của tôi, đó là trong 1 Các Vua 17:15-16: “Vậy nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, cùng với Ê-li ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng của Ê-li mà phán ra.” bấm vào đây để đọc tiếp

Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa (2)

 Tôi Nhận Biết Chúa Trời Như Thế Nào 

Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa

(Bài PDF)

Vượt Biên Thất Bại Bị Bắt Giam Vào Nhà Tù

Tôi quyết định tìm cách rời khỏi Trung Quốc, tôi cùng một vài bạn bè bắt đầu tổ chức những buổi họp bí mật để thảo luận tìm cách vượt biên. Chúng tôi quyết định hai người trong bọn chúng tôi, tôi là một trong hai ngưới đó sẽ đi xuống miền Nam để tìm đường vượt biên, rồi sẽ báo tin cho những người khác về đường lối trốn thoát. bấm vào đây để đọc tiếp

Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa (1)

 Tôi Nhận Biết Chúa Trời Như Thế Nào 

Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa

(Bài PDF)

Tiểu Sử Của Mục Sư Trương Hy Hòa (viết bởi Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền)

Mục sư Trương Hy Hòa là ông thầy của tôi. Chồng tôi và tôi theo học khóa huấn luyện Kinh Thánh của Mục sư từ năm 1989 – 1990. Mục Sư Trương Hy Hòa là người Trung Quốc, sanh ở Thương Hải vào năm 1934. Mục sư nhận biết Đức Chúa Trời vào năm 1953 sau một đợt sự kiện xảy ra trong cuộc đời của ông. Chúa Trời dắt đưa mục sư rời khỏi Trung Quốc vào năm 1956. Ông theo học tại Học Viện Kinh Thánh ở Glasgow, xứ Ê-cốt của nước Anh. Ông tốt nghiệp vào năm 1959. Ông hiệu trưởng của Học Viện Kinh Thánh khuyến khích ông Trương tiếp tục theo đuổi việc học tập Kinh Thánh. Rồi ông Trương đi Luân Đôn học tại Học Viện Kinh Thánh Luân Đôn. Ông Trương tốt nghiệp ở Đại Học Luân Đôn, chương trình Văn Chương và Thần Học.  bấm vào đây để đọc tiếp