Chúa Trời Gia-vê Kêu Gọi Áp-ram Ra Khỏi Quê Hương

Sáng Thế Ký 12:1 – 9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnBeaver Lake 02

  

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trong bài giảng trước chúng ta đã tra khảo sự kiện Chúa Trời Gia-vê làm xáo trộn ngôn ngữ của loài người, và họ không thể nói chuyện với nhau được nữa. Rốt cuộc Chúa Trời phân tán họ trên khắp mặt đất. Bây giờ chúng ta tiếp tục tra khảo về sự kiện kế tiếp.

Một trong 3 người con của Nô-ê là Sem. Sau khi loài người phân tán tại nhiều nơi khác nhau, con cháu của Sem sống ở vùng đồi núi ở phương đông.

Sau một vài thế hệ, một người con cháu của Sem là Tha-rê. Người có 3 người con: Áp-ram, Na-cô và Ha-ran.

đọc tiếp

Chúa Trời Làm Xáo Trộn Ngôn Ngữ Và Phân Tán Loài Người Ra Khắp Mặt Đất

Sáng Thế Ký 11:1 – 9

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnJean Talon 1

(Tải xuống bản in PDF)

Trong bài giảng trước, chúng ta đã thấy rằng sau cơn nước lụt, Chúa Trời Đức Gia-vê tiếp tục ban phước cho tám người sống còn trên trái đất. Nhưng buồn thay, tội lỗi xảy ra trong gia đình của Nô-ê. Hôm nay chúng ta tra khảo các sự kiện kế tiếp.

Phần Phụ Lục Để Giải Thích Một Sự Kiện Quan Trọng Trong Lịch Sử Nhân Loại

Sáng Thế Ký 10:31 31 Ðó là con cháu của Sem, sắp theo gia đình, tiếng nói, đất đai và dân tộc của họ. 

Toàn bộ chương 10 liệt kê các con cháu của gia đình Nô-ê, và nơi định cư của họ. Sem là một trong ba con trai của Nô-ê. Câu 31 là kết luận của một đoạn văn dài liệt ra tên tuổi của các con cháu của Sem. Câu này chỉ ra rằng lúc đó giữa các con cháu của Sem đã có tiếng nói khác nhau.

đọc tiếp

Sự Ban Phước Của Chúa Trời Và Tội Lỗi Xảy Ra Trong Gia Đình Của Nô-ê

Sáng-Thế Ký 9:1 – 29

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Niagara 10

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về cơn nước lụt lớn trên mặt đất. Vì tội lỗi giữa loài người ngày càng gia tăng, cả trái đất đầy dẫy sự gian ác, Chúa Trời Đức Gia-vê rất đau buồn, Ngài quyết định hủy diệt hết thảy loài người, nhưng Ngài muốn gìn giữ gia đình của Nô-ê vì người là công nghĩa trước mặt Ngài. Ngài dặn Nô-ê đóng một chiếc tàu hình hộp. Trước khi giáng nước lụt trên trái đất, Chúa Trời dặn Nô-ê và cả gia đình đi vào chiếc tàu và đem theo mỗi loại động vật một cặp, có đực có cái, có trống có mái. Rồi cơn nước lụt đến tràn ngập trái đất, hết thảy loài người và động vật trên mặt đất đều bị hủy diệt, chỉ có 8 người trong gia đình của Nô-ê và những con vật trong chiếc tàu hình hộp được sống còn thôi. Sau một trăm năm mươi ngày nước lụt mới khô đi, chiếc tàu tấp trên ngọn núi A-ra-rát, gia đình của Nô-ê và các con vật đều đi ra. Ở đó Nô-ê lập một bàn thờ và hiến dâng của lễ thiêu cho Chúa Trời Đức Gia-vê. Đức Gia-vê rất hài lòng, Ngài nghĩ rằng từ nay trở đi cho dù tâm tính của loài người là gian ác ngay từ lúc còn tuổi trẻ, nhưng Ngài sẽ không bao giờ tiêu diệt hết thảy sinh vật trên trái đất nữa.

Hôm nay chúng ta tra khảo những sự kiện kế tiếp trong Sáng Thế Ký.

Chúa Trời Giao Cho Gia Đình Của Nô-ê Cái Nhiệm Vụ Cai Quản Các Con Vật Sống Trên Trái Đất

Sáng Thế Ký 9:1 – 2 1 Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai người, và phán rằng: “Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. 2 Các loài thú vật ở trên đất, các loài chim trời, và các loài vật bò trên mặt đất, cùng các loài cá biển, đều sẽ kinh hải khiếp sợ các ngươi và bị giáo phó vào tay các ngươi.

Lúc ban đầu khi Chúa Trời mới dựng nên A-đam và Ê-va, Ngài cũng dặn bảo hai người phải sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Quả thật loài người sinh sản rất nhiều, nhưng họ trở nên càng ngày càng gian ác, sau cùng Chúa Trời giáng sự phán xét trên trái đất. Sau cơn nước lụt, hết thảy loài người chỉ còn lại 8 người thôi, Chúa Trời lại ban phước cho gia đình của Nô-ê, và dặn bảo họ phải sinh sản thêm nhiều hầu cho loài người một lần nữa đầy dẫy trên mặt đất.

Đọc tiếp

Chúa Trời Hủy Diệt Hết Thảy Loài Người Nhưng Gìn Giữ Gia Đình Nô-ê

Sáng Thế Ký 6:1 – 8:22

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnNiagara 10

(Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về tội sát nhân đầu tiên của loài người, Ca-in giết đi người em của mình là A-bên. Hôm nay chúng ta tra khảo về sự kiện kế tiếp trong Sáng Thế Ký.

Chúa Trời Qui Định Đời Người Chỉ Là Một Trăm Hai Mươi Tuổi

Dân số của loài người dần dần gia tăng trên mặt đất.

Sáng Thế Ký 6:3 3 Gia-vê nói rằng: “Linh của ta sẽ không ở mãi với loài người nữa, chúng chỉ là xác thịt thôi. Đời người sẽ chỉ là một trăm hai mươi tuổi.”

Sau khi Chúa Trời qui định đời người chỉ là một trăm hai mươi tuổi, thì cuộc sống của loài người bắt đầu giảm xuống dần dần, nhưng không phải là ngay lập tức mọi người chỉ sống tới một trăm hai mươi tuổi thôi. Sau khi Chúa Trời ban ra mệnh lệnh này rồi, loài người vẫn sống tới mấy trăm tuổi, nhưng cuộc sống của họ trở nên càng ngày càng ngắn. Sau cùng loài người chỉ sống tới giới hạn là một trăm hai mươi tuổi.

đọc tiếp

Ca-in Và A-bên – Tội Sát Nhân Đầu Tiên

Sáng Thế Ký 4: 1 – 26

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnT01084 Tulips Red&White

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Sáng Thế Ký 3. Sau khi A-đam và người nữ phạm tội lỗi, họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo quyển sách Sáng Thế Ký.

Chúa Trời Đức Gia-vê Hài Lòng Về A-bên Nhưng Không Hài Lòng Về Ca-in

Sáng Thế Ký 4:1 – 5 1 A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình; người thụ thai và sinh Ca-in, người nói rằng: “Nhờ Gia-vê giúp đỡ, tôi đã sinh được một người.” 2 Ê-va lại sinh A-bên, em của Ca-in. A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai. 3 Sau một thời gian, Ca-in dùng sản phẩm của đồng ruộng làm của lễ dâng cho Gia-vê. 4 A-bên cũng dâng chiên con đầu lòng trong bầy mình cùng với mỡ của chúng. Gia-vê hài lòng nhìn A-bên và lễ vật của người ; 5 nhưng Ngài không hài lòng nhìn Ca-in và lễ vật của người. Ca-in giận lắm và sầm mặt xuống.

Tại sao Chúa Trời Đức Gia-vê hài lòng về A-bên và lễ vật của người, nhưng Ngài lại không hài lòng về Ca-in và lễ vật của người. Tại sao vậy?

Có phải là tại vì của lễ của A-bên là thịt, còn của lễ của Ca-in chỉ là rau cải trái cây chăng?

Không, hoàn toàn không phải. Ca-in là người làm ruộng, người chỉ làm ra được rau cải trái cây thôi, người lấy đâu mà có thịt để hiến dâng? Nếu Chúa Trời không hài lòng về lễ vật của Ca-in chỉ vì đó là rau cải trái cây thì thật là không công bằng !

Tiếp tục đọc

A-đam Và Người Nữ Phạm Tội Lỗi

Sáng Thế Ký 3:1 – 24

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Con rắn trong vườn Ê-đen

 (Tải xuống bản in PDF)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về công trình sáng thế của Chúa Trời Đức Gia-vê. Ngài sáng tạo một người nam và một người nữ theo hình tượng của mình. Ngài cho phép họ ăn tất cả các trái cây trong vườn Ê-đen ngoại trừ trái của cây nhận biết điều thiện và điều ác, nếu họ ăn trái đó thì họ sẽ chết.

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo Sáng Thế Ký chương 3.

đọc tiếp

Chúa Trời Đức Gia-vê Sáng Tạo Trời Đất, Muôn Vật Và Loài Người

Sáng Thế Ký 1:1 – 2:25

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Lúc ban đầu Chúa Trời sáng tạo trời đất

Bộ Cựu Ước Của Kinh Thánh Là Rất Mực Quan Trọng

Sáng Thế Ký là quyển sách đầu tiên trong Kinh Thánh. Có nhiều Tín Đồ Cơ Đốc nghĩ rằng Cựu Ược là không quan trọng, họ nghĩ rằng chúng ta ở trong thời kỳ Tân Ước, chúng ta chỉ cần học tập Tân Ước là đủ rồi, chúng ta không cần phải học tập Cựu Ước nữa. Đó là một ý tưởng hoàn toàn sai lầm.

2 Ti-mô-thê 3:16 – 17 16 Toàn bộ Kinh Thánh đều là bởi Chúa Trời mặc thị, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện người trong sự công nghĩa, 17 hầu cho người của Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. 

Khi sứ đồ Phao-lô viết đoạn Kinh Thánh trên, lúc đó còn chưa có bộ Tân Ước. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 2, tức là hơn một trăm năm sau khi Chúa Giê-su phục sinh, Hội Thánh mới bắt đầu dần dần thu thập lại bốn quyển sách Tin Lành: Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng, và những thư từ của các sứ đồ; rồi sau một vài thế kỷ nữa bộ Tân Ước mới được dựng nên. Lúc đó các sứ đồ đều đã chết đi từ lâu rồi. Bởi vậy từ ngữ “Kinh Thánh” trong đoạn Kinh Thánh trên 2 Ti-mô-thê 3:16 – 17 là chỉ về bộ Cựu Ước, chứ không phải Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô nói rằng “toàn bộ Kinh Thánh”, tức là bộ Cựu Ước của Kinh Thánh là do Chúa Trời mặc thị, rất quan trọng trong việc dạy dỗ và đào luyện người dân của Ngài.

Tiếp tục đọc