Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình (2)

Sự Sống Đời Đời (14)Geese 07

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo phần (1) của điều răn “yêu thương người lân cận như mình”. Yêu thương người lân cận như mình có nghĩa là những gì mà ta muốn người khác làm cho mình, thì ta hãy đi làm những điều đó cho người lân cận. Người lân cận không những chỉ là các anh chị em Tín Đồ trong Hội Thánh, hay bạn bè thân thuộc, hay là những người hàng xóm. Chúa Giê-su dạy rằng hàng ngày khi ta gặp những kẻ bị lâm vào nguy hiểm gian nan, thì ta nên giúp đỡ họ và yêu thương họ như mình bất cứ họ có phải là bạn bè thân thuộc hay không. Hôm nay chúng ta học tiếp phần (2) của điều răn này. bấm vào đây để đọc tiếp

Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình (1)

Sự Sống Đời Đời (13)Peggy's Cove 09

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

 Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Lu-ca 10:25 – 28. 25 Bấy giờ một thầy dạy Luật đứng lên để thử Chúa rằng: “Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 26 Chúa nói rằng: “Trong Luật Pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?” 27 Ông thầy dạy Luật trả lời rằng: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Gia-vê Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như mình.” 28 Chúa  nói rằng: “Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó thì sẽ được sống.” 

Trong đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-su nói rằng nếu ta muốn được hưởng sự sống đời đời, thì ta phải làm theo hai điều răn này. Kỳ trước chúng ta đã tra khảo điều răn quan trọng nhất trong Kinh Thánh: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Gia-vê Chúa Trời Ngươi.” Hôm nay chúng ta học tiếp điều răn thứ hai: “Yêu thương người lân cận như mình.” bấm vào đây để đọc tiếp

Hết Lòng, Hết Linh Hồn, Hết Sức, Hết Trí Mà Kính Mến Gia-vê Chúa Trời Ngươi

Sự Sống Đời Đời (12)Peggy's Cove 02

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)   

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Điều Kiện Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời

Trong những bài giảng trước chúng ta đã tra khảo về các phương diện của sự sống đời đời hiện bây giờ trên đời này và sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Hôm nay chúng ta sẽ học tập về điều kiện để được hưởng sự sống đời đời. bấm vào đây để đọc tiếp

Cửa Hẹp Và Đường Chật

Sự Sống Đời Đời (11)Transmitter site road 06

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Ta Phải Vào Cửa Hẹp Và Đi Trên Đường Chật

Trong hai bài giảng trước tôi đã giải đáp hai thắc mắc rất quan trọng, ấy là: Những Tín Đồ Cơ Đốc vẫn sống trong tội lỗi có được hưởng sự sống đời đời không? Tại sao chỉ làm điều lành vẫn không được hưởng sự sống đời đời? Hôm nay chúng ta học tập về một khía cạnh khác. Sau khi ta trở thành Tín-Đồ Cơ Đốc rồi, ta bắt đầu cuộc sống mới cùng với Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, ấy chính là sự sống đời đời trên thế gian này. Trong cuộc sống mới này có một điều ta cần phải để ý.

Ma-thi-ơ 7:13 – 14. 13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. đọc tiếp

Tại Sao Chỉ Làm Điều Lành Vẫn Không Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?

Sự Sống Đời Đời (10)Mui Wo 01

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Câu Chuyện Của Một Người Bác Gái Hiền Lành

Tôi bắt đầu bài giảng hôm nay bằng một câu chuyện thiệt. Có một bác gái là con người rất hiền lành, bác suốt đời hết lòng hết sức trông nom người chồng và các con cái trong gia đình. Hồi đó bác không tin ở Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, bác theo truyền thống gia đình thờ cúng ông bà tổ tiên. Bác có ba đứa con gái và một đứa con trai út. Cả gia đình thương yêu nhau rất hạnh phúc. Con gái trưởng của bác thi vào đại học, sau khi ra trường cô này trở thành một giáo sư trung học. Nhờ bạn bè giúp đỡ hướng dẫn cô này nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su, cô trở thành một Tín Đồ Cơ Đốc. Cô mong rằng ba má và mấy đứa em của mình cũng tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su. Cô thường kể cho họ nghe về ơn cứu chuộc của Chúa Trời. Nhưng cả gia đình không ai chịu tin cả. Một hôm bác gái cảm thấy thân thể không lành, bèn đi coi bác sĩ, thì bác sĩ cho biết là bác đã mắc bịnh ung thư. bấm vào đây để đọc tiếp

Những Tín Đồ Cơ Đốc Vẫn Sống Trong Tội Lỗi Có Được Hưởng Sự Sống Đời Đời Không?

Sự Sống Đời Đời (9)Hong Kong 06

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Một Điểm Thắc Mắc Rất Quan Trọng

Trong mấy kỳ trước chúng ta đã tra khảo về các khía cạnh của sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này:

  • Liên hệ giữa sự sống đời đời hiện bây giờ và sự sống đời đời trong tương lai.
  • Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Trời chân thật duy nhất cùng Chúa Giê-su Christ.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống tự do.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống công nghĩa.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống bình yên.
  • Sông nước hằng sống chảy ra từ trong lòng.

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo về một điểm thắc mắc rất quan trọng, đó là sau khi chúng ta trở thành Tín Đồ Cơ Đốc rồi, nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi, thì chúng ta có được hưởng sự sống đời đời không? bấm vào đây để đọc tiếp

Sông Nước Hằng Sống Chảy Ra Từ Trong Lòng

Sự Sống Đời Đời (8) Niagara 10

(Tải xuống ban in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Trong mấy kỳ vừa rồi, chúng ta đã thấy rằng: 

  • Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Trời chân thật duy nhất cùng Chúa Giê-su Christ;
  • Sự sống đời đời là cuộc sống tự do;
  • Sự sống đời đời là cuộc sống công nghĩa;
  • Sự sống đời đời là cuộc sống bình yên.     

Hôm nay chúng ta tra khảo về một khía cạnh khác của sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này.  bấm vào đây để đọc tiếp

Sự Sống Đời Đời Là Cuộc Sống Bình Yên

Sự Sống Đời Đời (7)McDonald College 07

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Thế Giới Này Tràn Đầy Thù Oán, Đau Khổ, Lo Âu 

Ngày nay chiến tranh bùng nổ tại nhiều nơi trên thế giới, có khi là chiến tranh giữa hai hay vài quốc gia khác nhau, có khi là cuộc nội chiến trong một nước giữa chủng tộc này và chủng tộc kia. Những cuộc chiến tranh này thường kéo dài hàng chục năm.   

Có một nước ở Phi Châu, cuộc nội chiến trong nước đã kéo dài hơn mười năm rồi. Các bạn có biết đó là vì lý do gì không? Cuộc nội chiến đó không phải vì nguyên nhân chính trị hay chủng tộc, mà chỉ vì hột xoàn kim cương. Quân đội phản bội muốn tranh giành mãnd đất sản xuất rất nhiều kim cương, họ đã đánh trận với quân đội chính phủ trong nhiều năm qua, bao nhiêu người bị giết hại, bao nhiêu người dân bị què tay què chân. Tất cả những đau khổ tàn sát đó đều gây nên bởi lòng tham lam. bấm vào đây để đọc tiếp

Sự Sống Đời Đời Là Cuộc Sống Công Nghĩa

Sự Sống Đời Đời (6)McDonald College 04

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Trong hai bài giảng trước chúng ta đã tra khảo về hai khía cạnh của sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này: Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Trời chân thật duy nhất cùng Chúa Giê-su Christ, và sự sống đời đời là cuộc sống tự do.

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo một khía cạnh khác của sự sống đời đời.

bấm vào đây để đọc tiếp

Sự Sống Đời Đời Là Cuộc Sống Tự Do

Sự Sống Đời Đời (5)McDonald College 03

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sự Châu Huệ Hiền

Chúa Giê-su Cho Ta Được Tự Do

Kỳ trước chúng ta đã thấy rằng sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này là nhận biết Chúa Trời Đức Gia-vê chân thật duy nhất cùng Chúa Giê-su Christ. Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo một khía cạnh khác của sự sống đời đời. 

Giăng 8:36 36 Vậy nếu Đức Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật sự được tự do.

“Đức Con” là con của loài người, chính là Chúa Giê-su. Chúa thường tự xưng mình là con của loài người. Căn cứ theo câu Kinh Thánh này thì người đời không có tự do, chỉ khi Chúa Giê-su buông tha chúng ta, chúng ta mới thật sự được tự do.

Nhiều người tưởng rằng nếu họ trở thành Tín Đồ Cơ Đốc thì họ sẽ mất đi tự do, thí dụ như họ không được đánh bạc, không được chơi bời, không được nói dối, không được giận hờn người khác, không được làm cái này cái kia v.v.

Nhưng lời dạy của Kinh Thánh là hoàn toàn trái ngược với ý tưởng của người đời.

bấm vào đây để đọc tiếp

Sự Sống Đời Đời Là Nhận Biết Chúa Trời Chân Thật Duy Nhất Cùng Chúa Giê-su Christ

Sự Sống Đời Đời (4)McDonald College 05

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Trong mấy kỳ vừa rồi, chúng ta đã thấy rằng sự sống đời đời gồm có 2 phần: sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này và sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Sự sống đời đời hiện bây giờ là một cuộc sống mới tràn đầy công nghĩa, vui vẻ, bình yên sống cùng với Chúa Trời Đức Gia-vê chân thật duy nhất và Chúa Giê-su Christ. Chỉ có những người Tín Đồ chân chính của Chúa Giê-su mới được ban cho một cuộc sống mới như vậy. Trong tương lai vào ngày sau cùng, khi Chúa Giê-su trở về thế gian này thì Chúa sẽ cho những Tín Đồ chân chính được sống lại, ấy chính là sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng.

Sự sống đời đời hiện bây giờ là bằng chứng của sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Nếu bây giờ chúng ta đã được một cuộc sống mới tràn đầy công nghĩa, vui vẻ, bình yên sống cùng với Chúa Trời và Chúa Giê-su, thì ta biết chắc rằng trong tương lai ta hẳn được sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng; ngược lại nếu bây giờ chúng ta không có một cuộc sống mới công nghĩa, bình yên, vui vẻ, thì trong tương lai ta cũng không được sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng.

Tại vì cuộc sống mới này là quan trọng như thế, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về sự sống đời đời hiện bây giờ của người Tín Đồ Cơ Đốc.

bấm vào đây để đọc tiếp

Liên Hệ Giữa Sự Sống Đời Đời Hiện Bây Giờ Và Sự Sống Đời Đời Trong Tương Lai

Sự Sống Đời Đời (3)McDonald College 02

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã thấy rằng Tín Đồ Cơ Đốc được ban cho sự sống đời đời ngay bây giờ trên thế gian này. Sự sống đời đời trên thế gian này là một cuộc sống vui vẻ, bình yên, công nghĩa, không bị tội lỗi ràng buộc và chúng ta có một quan hệ rất thân mật cùng với Chúa Trời, Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng ta, Chúa Trời là Cha của ta và ta là con cái của Ngài.

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo về mối liên hệ giữa sự sống đời đời hiện bây giờ và sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. bấm vào đây để đọc tiếp

Sự Sống Đời Đời Hiện Bây Giờ Trên Thế Gian Này

Sự Sống Đời Đời (2)McDonald College 01

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Các Bạn Có Muốn Hưởng Một Cuộc Sống Thật Sự Vui Vẻ Bình Yên Không?

Khi một nơi nào đó có phong cảnh thật đẹp, khí hậu rất tốt, cuộc sống rất thoải mái, thì người ta hay gọi chỗ đó là “Thiên Đàng trên trần gian.”

Khi một đôi vợ chồng vừa mới cưới nhau, tình thương giữa hai người thật sâu đậm, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc thương yêu, thì người ta cũng hay nói rằng đôi vợ chồng này hình như đang sống ở Thiên Đàng vậy. bấm vào đây để đọc tiếp

Sự Sống Đời Đời Là Gì?

Sự Sống Đời Đời (1)Jean Drapeau 06

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Các Bạn Có Muốn Sự Sống Đời Đời Không?

Trên thế giới này, hầu như người nào cũng muốn sống lâu. Người giàu có thì tìm thuốc này thuốc nọ mà ăn hầu cho được sống lâu hơn. Ở nước Mỹ, có một ca sĩ rất nổi tiếng, ông này rất giàu có. Ông có thể dùng tiền bạc để mua hầu hết tất cả mọi điều ông thích, nhưng điều mà ông ham muốn nhất là trường thọ, ông chỉ mong được sống càng lâu thì càng tốt. bấm vào đây để đọc tiếp