Thầy Tế Lễ

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (21)

Khải Huyền 1:5 – 6Architecture 03

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Tín Đồ Cơ Đốc Là Thầy Tế Lễ Của Chúa Trời Đức Gia-vê

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo về các danh hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc.

Khải Huyền 1:5 – 6 5 và từ Chúa Giê-su Christ là người làm chứng thành tín, là đấng sinh ra đầu tiên từ kẻ chết, và là lãnh tụ của các vua trên thế gian!Chúa yêu thương chúng ta và đã dùng huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi 6và lập chúng ta trở nên một vương quốc, trở nên thầy tế lễ của Chúa Trời và Đức Cha của Chúa. Vinh quang và uy quyền đời đời vô cùng thuộc về Ngài! A-men.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng Chúa Giê-su yêu thương chúng ta, Chúa đã dùng huyết của mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và lập chúng ta trở nên một vương quốc, có nghĩa là hết thảy Tín Đồ Cơ Đốc trên thế gian hợp lại thành một vương quốc. Vương quốc này không phải là một quốc gia trên trái đất, mà là một vương quốc thuộc linh. Trong vương quốc này chúng ta trở nên các thầy tế lễ của Chúa Trời và Đức Cha của Chúa.

Căn cứ theo đoạn Kinh Thánh này, Tín Đồ Cơ Đốc là thầy tế lễ của Chúa Trời.

bấm vào đây để đọc tiếp

Đá Sống

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (20)

1 Phi-e-rơ 2:4-6Courtyard 01

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Tín Đồ Cơ Đốc Là Đá Sống 

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo một danh hiệu mới của Tín Đồ Cơ Đốc. 

1 Phi-e-rơ 2:4-6  4 Hãy đến gần Chúa, là hòn đá sống, bị người ta loại bỏ, nhưng được chọn lựa và quí báu trong mắt Chúa Trời. 5 Anh em cũng vậy, tựa như đá sống, được xây dựng nên căn nhà thuộc linh, làm thầy tế lễ thánh, nhờ Chúa Giê-su Christ mà dâng của tế lễ thuộc linh đẹp ý Chúa Trời. 6 Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: “Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá góc nhà được chọn lựa và quí báu, và người nào tin vào đá ấy sẽ không bị hổ thẹn.” 

Trong đoạn Kinh Thánh trên, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta là đá sống. bấm vào đây để đọc tiếp

Thánh Đồ

Danh Hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc (19)

1 Cô-rinh-tô 1:1-2Oratory 3

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Tín Đồ Cơ Đốc Là Thánh Đồ Của Chúa Trời

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo danh hiệu “Người Quản Lý”, hôm nay chúng ta tra khảo một danh hiệu khác của Tín Đồ Cơ Đốc.

1 Cô-rinh-tô 1:1-2 1 Phao-lô, theo ý Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Chúa Giê-su Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta, 2 gởi cho Hội thánh của Chúa Trời tại Cô-rinh-tô, tức là những người đã được nên thánh trong Chúa Giê-su Christ, được kêu gọi làm thánh đồ, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh của Chúa Giê-su Christ chúng ta, là Chúa của họ và của chúng ta.  bấm vào đây để đọc tiếp

Người Quản Lý

Danh Hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc (18)

1 Phi-e-rơ 4:10 – 11Miscellaneous 20

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Câu Chuyện Thiệt Của Một Bà Quản Lý Trung Tín 

Có một phim xi-nê nói về câu chuyện thiệt của một bà quản lý trung tín. Chừng vài chục năm về trước, ở thành phố Quảng Châu của Trung Quốc, có một gia đình khá sung túc, họ có mướn một vài người đầy tớ giúp việc và một bà quản lý trông coi các công việc trong gia đình. Hai vợ chồng của gia đình đó có một vài con cái, nhưng người con gái út bị mù từ hồi nhỏ. Bà quản lý rất cưng con gái mù này, mỗi ngày bà đều dắt con gái mù ra ngoài dạo phố. Bà cho cô này ăn mặc đẹp đẽ, thông thường những người không quen thì không biết cô là mù. bấm vào đây để đọc tiếp

Đấu Thủ Chạy Đua

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (16)

1 Cô-rinh-tô 9:24 – 27Climate march 05

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Tín Đồ Cơ Đốc Là Đấu Thủ Chạy Đua 

Có một phim xi-nê rất nổi tiếng nhan đề “Chariots of fire” (dịch ra tiếng Việt là “Xe chiến ngọn lửa”). Nội dung của phim này là một câu chuyện thiệt nói về thời sinh viên của một thầy truyền đạo người Anh vào đầu thế kỷ 20, Eric Liddell. Eric sinh trong một gia đình Tín Đồ Cơ Đốc ở xứ Ê-cốt của nước Anh, người cha của Eric là một thầy truyền đạo. Từ thuở nhỏ, Eric đã sốt sắng phụng sự Chúa Trời. Người chị của Eric thường khuyến khích Eric nên đi truyền giảng Tin Lành tại những nước nghèo nàn lạc hậu.  Bấm vào đây để đọc tiếp

Người Lính Tốt Của Chúa Giê-su Christ

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (15)

2 Ti-mô-thê 2:3 – 4Montreal 12

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Nhiều năm về trước tôi đọc cuốn tiểu sứ của một thầy truyền đạo tên là Jonathan Goforth. Thầy Goforth là người Canada sống vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Cuốn tiểu sứ đó là viết bởi bà vợ của thầy. Bà Goforth mô tả cuộc đời truyền đạo của thầy như một trận chiến dài. Thầy và bà vợ đi từ nơi này qua nơi khác để đánh các trận chiến cho Chúa Giê-su Christ. Chính thầy cũng nói rằng mình là con ngựa chiến của Chúa Giê-su. Một con ngựa chiến thì chết tại chiến trường chứ không có chết ở hậu phương. Cuộc đời của thầy Goforth đúng là như vậy.  bấm vào đây để đọc tiếp

Sứ Giả Của Đấng Christ

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (14)

2 Cô-rinh-tô 5:20Hong Kong 08

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Trung Quốc bị chia ra thành nhiều nước nhỏ, trong mỗi một nước đều có ông vua, có chính phủ riêng và quân đội riêng. Những nước này một mặt thì tranh giành đất đai mà đánh nhau, nhưng mặt khác thì các ông vua lại sai nhiều sứ giả đi các nước khác viếng thăm lẫn nhau. Nhiều khi cho dù hai nước đang đánh nhau, nhưng sứ giả vẫn đi lại giữa hai nước đó. Có khi những sứ giả với tài hùng biện có thể thuyết phục các ông vua ngưng chiến và đạt được hòa bình. Những sứ giả này cũng được giao cho nhiệm vụ đi tìm kiếm nhân tài cho nhà nước. Họ đi khắp mọi nơi, vượt qua biên giới đi sang nước khác để tìm kiếm những người tài giỏi và thuyết phục những người này đi làm việc cho chính phủ nước mình. Có một vị sứ giả rất nổi tiếng tên là Tô Tần, ông này đi viếng thăm sáu nước và thuyết phục sáu ông vua của sáu nước này liên hiệp với nhau để chống lại nước Tần. Về sau ông Tô Tần được sáu nước này phong chức thủ tướng của cả sáu nước.

Câu chuyện lý thú này chỉ là lời mở đầu của cái danh hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc mà chúng ta tra khảo hôm nay. bấm vào đây để đọc tiếp