Tôi Mang Dấu Vết Của Đức Giê-su Trên Thân Thể Tôi

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (8)

Ga-la-ti 6:17

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Mổi năm vào ngày Lễ Phục Sinh, Tín Đồ Cơ Đốc thường hay nói về Đức Chúa Giê-su đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta, và Chúa đã phục sinh từ kẻ chết, nếu chúng ta tin vào Chúa thì tất cả tội lỗi của chúng ta đều được tha thứ, và trong tương lai chúng ta cũng được phục sinh và được hưởng sự sống đời đời. Những điều này là hoàn toàn chân thật và rất tốt, nhưng sau khi chúng ta đã được cứu rỗi thì cuộc sống của chúng ta là như thế nào? Và chúng ta nên làm gì để phụng sự Đức Chúa Giê-su?

Hôm nay để kỷ niệm sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su tôi muốn nói về Tín Đồ Cơ Đốc làm tôi mọi của Chúa.

Ga-la-ti 6:17 17 Từ nay về sau, đừng ai quấy rầy tôi nữa. Vì tôi mang dấu vết của Đức Giê-su trên thân thể tôi.

Sứ đồ Phao lô nói rằng người mang dấu vết của Đức Giê-su trên thân thể người. Dấu vết của Đức Giê-su có nghĩa là gì ? Chẳng lẽ trên thân thể của sứ đồ có cái tên của Đức Chúa Giê-su chăng? Lẽ dĩ nhiên là không phải như vậy!

Tiếp tục đọc

Chúng Ta Sống Cho Chúa Đã Chết và Sống Lại Vì Chúng Ta

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (7)

2 Cô-rinh-tô 5:14 – 15

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

 

(Tải xuống bản in PDF)

Các bạn cảm thấy đời sống của bạn là tràn đầy ý nghĩa hoặc là vô ý nghĩa? Phần đông người đời trên thế gian cảm thấy đời sống là vô ý nghĩa, cho dù hàng ngày họ làm nhiều việc, nhưng họ thấy những việc đó không có ý nghĩa gì cả, họ không biết sau này mình sẽ đi về đâu, và sau khi họ rời khỏi thế gian thì tất cả những việc họ làm trong đời này đều tiêu tan hết. Có người thì cứ tận tình ăn chơi hưởng lạc, họ không muốn nghĩ đến vấn đề của đời sống. Có người vì nhận thức rằng đời sống là vô ý nghĩa, nên họ ráng làm những công việc trường cữu, chẳng hạn như nổ lực trong việc nghiên cứu khoa học kỷ thuật hay văn học nghệ thuật, hoặc ráng công phát triển buôn bán kinh doanh, hoặc góp sức trong công việc từ thiện v.v.

đọc tiếp

Sống Tức Là Đấng Christ

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (6)

Phi-líp 1:21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

 

(Tải xuống bản in PDF)

Sự chết của Chúa Giê-su mua chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, sự phục sinh của Chúa đem lại cho chúng ta hy vọng của sự sống đời đời. (Ở đây tôi không thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết, nếu các bạn muốn tìm hiểu về sự phục sinh của Chúa, xin đọc bài giảng “Tầm Quan Trọng Của Sự Phụ Sinh của Chúa Giê-su”).

Lễ Phục Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su Christ. Chúng ta nên kỷ niệm sự phục sinh của Chúa bằng cách nào?

Lẽ dĩ nhiên chúng ta cảm tạ tình yêu thương vĩ đại của Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, nhưng chỉ là cảm tạ thôi thì chưa đủ. Chúng ta ca những bài tụng ca cho Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, điều đó thì rất hay, nhưng chưa đủ. Chúng ta tổ chức buổi họp lớn để kỷ niệm sự phục sinh của Chúa, nhưng điều đó chưa chắc làm đẹp lòng Chúa Trời, vì Ngài coi trọng thái độ trong tâm hồn chúng ta, chứ Ngài không phải chỉ nhìn vào số người mà thôi.

Hỡi các bạn ơi, chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su không phải chỉ là vào ngày Lễ Phục Sinh mà thôi. Chúng ta nên kỷ niệm sự phục sinh của Chúa qua cuộc sống của mình.

Tiếp tục đọc

Đấng Christ Sống Trong Tôi – Tôi Sống Trong Đức Tin Của Con Chúa Trời

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (5)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

“Đấng Christ Sống Trong Tôi” Có Nghĩa Là Gì?

Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta thường nói rằng: “Đấng Christ sống trong tôi.” Nhưng chúng ta có hề ngẫm nghĩ rằng “Đấng Christ sống trong tôi” có nghĩa là gì?

Có người nói rằng: “Đó là quá hiển nhiên rồi, đấng Christ sống ở trong lòng tôi, tôi yêu mến Chúa, tôi thường nghĩ đến ân điển và tình thương của Chúa. Này cũng tương tự như trường hợp những người thân trong gia đình qua đời rồi, mà chúng ta thường nghĩ đến họ, họ vẫn sống ở trong lòng ta vậy.”

đọc tiếp

Chúa Trời Đã Lập Giê-su Làm Chúa Và Christ

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (4)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Praying hands

(Tài xuống bản in PDF)

Tín Đồ Cơ Đốc xưng Giê-su là Chúa Giê-su Christ, nhưng phần nhiều người không hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “Chúa” và “Christ”.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:36 36 Vậy xin cả nhà Y-sơ-ra-ên hãy biết chắc chắn rằng Chúa Trời đã lập Giê-su mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Christ.

 Này là câu nói của sứ đồ Phi-e-rơ trong bài giảng đầu tiên của người.

đọc tiếp

Hãy Đi Làm Cho Muôn Dân Trở Thành Môn Đồ

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Tất cả quyền năng ở trên trời và trên trái đất đểu đã giao cho ta, vậy hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đồ
Hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đồ

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Tín Đồ Cơ Đốc Không Sống Cho Mình Nữa Nhưng Sống Cho Chúa Giê-su Christ

Trong Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (2) “Cùng Sống Với Chúa”, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-su đã chết và đã phục sinh vì mọi người, cho nên Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta không nên sống cho mình nữa nhưng sống cho Chúa.

Vậy chúng ta phải sống một cuộc sống như thế nào mới là sống cho Chúa?

đọc tiếp

Cùng Sống Với Chúa

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (2)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Chúa đã phục sinh rồi

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Sự Chết Của Chúa Chiến Thắng Chết Chóc – Sự Phục Sinh Của Chúa Đem Lại Hy Vọng Cho Loài Người

Nhiều người nghĩ rằng Lễ Phục Sinh chỉ là một ngày lễ của Đạo Tin Lành và Công Giáo, tương tự như một ngày lễ nào đó của Đạo Phật hay Đạo Hồi hay Đạo Bà-la-môn vậy. Hỡi các bạn ơi! Lễ Phục Sinh là kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su, mà sự phục sinh của Chúa đã thay đổi số phận của toàn thể loài người từ ngày xưa đến hiện giờ và cho đến tương lai.

Chết chóc là số phận chung của loài người, không ai có thể thoát khỏi số phận này, ai cũng phải chết, cho dù người giàu nhất thế giới, hoặc là người có quyền lực cao nhất trên thế giới cũng phải chết. Tiền bạc quyền lực không mua được sự sống. Những người giàu sang có thể dùng tiền bạc để chữa trị bịnh nọ tật kia, nhưng sau cùng họ cũng phải chết đi. Chúng ta suốt đời gắng công làm việc để kiếm tiền tài đạt được địa vị thành công, nhưng rốt cuộc sự chết sẽ phá tan tất cả những gì ta kiếm được trong đời này, ấy là số phận chung của loài người.

Tiếp tục đọc

Tầm Quan Trọng Của Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-su

Nổi bật

Bài Giảng Luận Lễ Phục Sinh (1)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Tất cả quyền năng ở trên trời và trên trái đất đều đã giao cho ta
Tất cả quyền năng ở trên trời và trên trái đất đều đã giao cho ta

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Ngày lễ Phục Sinh là ngày kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su. Hai ngàn năm về trước Chúa Giê-su chịu chết trên cây thập tự vào ngày thứ sáu của tuần lễ, rồi vào ngày thứ nhất của tuần lễ kế tiếp thì Chúa được sống lại y như lời Chúa đã nói trước.

Phục sinh là một việc cực kỳ quan trọng và đặc biệt. Hôm nay tôi muốn nói về sự phục sinh của Chúa, tầm quan trọng của sự phục sinh và liên hệ giữa sự phục sinh của Chúa và cuộc sống của chúng ta.

đọc tiếp