Dấu Hiệu Bị Người Ta Đả Kích

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (12)

Lu-ca 2:34

Bài Giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi! Khi tôi mới tin vào Chúa Giê-su vào năm 1983 (Xin đọc bài “Bài Làm Chứng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền”), tôi rất hăng say tham gia vào những cuộc hoạt động chúc mừng Lễ Giáng Sinh. Nhưng sau khi truyền giảng Tin Lành trong ba mươi mấy năm qua, tôi nhận biết rằng phần nhiều người đời không tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, và nhiều người tuy mang danh Tín Đồ Cơ Đốc nhưng không vâng phục lời dạy của Chúa Giê-su và họ cũng không hiểu rõ ý nghĩa của sự ra đời của Chúa. Bởi vậy ngày nay khi tôi thấy những cuộc hoạt động chúc mừng Lễ Giáng Sinh, tôi cảm thấy đau buồn trong lòng.

Năm nay để kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su, tôi giảng giải một đoạn Kinh Thánh nói về tâm hồn của những người Tín Đồ của Chúa và người đời trên thế gian này.

Tiếp tục đọc

Đầy Rẫy Ơn Điển Và Lẽ Thật

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (11)

Giăng 1:14

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Lễ Giáng Sinh lại đến rồi. Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỉ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su Christ. Trong bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi” tôi đã giải thích lý do tại sao Chúa đến vào thế  gian. Nếu các bạn muốn hiểu về lý do tại sao Chúa đến, xin các bạn đọc bài giảng đó, và tôi không lập lại ở đây nữa. Trong bài giảng này tôi muốn nói về tâm hồn của Chúa Giê-su. Tôi muốn rao giảng về sự hoàn hảo của Chúa.

Đầy Rẫy Ơn Điển và Lẽ Thật          

Giăng 1:14 14 Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy rẫy ơn điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của người, vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

Cha tức là Đức Chúa Trời Gia-vê. Con một đến từ nơi Cha tức là Đức Chúa Giê-su Christ. Đoạn Kinh Thánh trên Giăng 1:14 nói rằng Chúa Giê-su là đầy rẫy ơn điển và lẽ thật.  “Đầy rẫy ơn điển và lẽ thật” có nghĩa là gì?

Những từ ngữ trong Kinh Thánh thường có ý nghĩa khác biệt với ý nghĩa trong lời nói hàng ngày. Bởi vậy chúng ta không thể căn cứ vào tự điển để tìm hiểu ý nghĩa của “ơn điển” và “lẽ thật”, chúng ta cần phải tra khảo Kinh Thánh để hiểu rõ 2 từ ngữ này.

Tiếp tục đọc

Hãy Có Đồng Một Tâm Tình Như Đấng Christ

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (10)

Phi-líp 2:5 – 8

Bài Giảng Luận của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi, Tín Đồ của Chúa Giê-su Christ trên khắp thế gian đều sửa soạn kỷ niệm sự ra đời của Chúa. Nhưng chúng ta nên kỷ niệm sự ra đời của Chúa bằng cách nào mới là tốt nhất?

Đầu tiên chúng ta muốn hiểu rõ Chúa Giê-su sinh vào thế gian để làm gì?

Chúa Giê-su đến thế gian để làm gì?

Ma-thi-ơ 1:21 21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-su, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.

Đoạn Kinh Thánh trên là lời của thiên sứ của Chúa Trời nói cùng Giô-sép, vị hôn phu của cô Ma-ri. Sau khi Ma-ri đã chịu thai, Giô-sép có ý định từ hôn. Nhưng Giô-sép là một người có nghĩa, người không muốn khiến Ma-ri bị sỉ nhục công khai, nên người muốn từ hôn một cách kín đáo. Khi Giô-sép đang suy tính về việc này, thì một thiên sứ của Chúa Trời hiện đến trong giấc mộng và bảo người rằng thai Ma-ri đang mang là bởi Đức Thánh Linh, nàng sẽ sinh một con trai, và Giô-sép nên đặt tên con trai ấy là Giê-su, tại vì chính con trai này sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi. Ý nghĩa của “Giê-su” là “Gia-vê cứu vớt”, hay “Gia-vê là sự cứu chuộc”, (Xin đọc bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi” để hiểu rõ lời giải thích)

Nếu bạn còn chưa tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ, thì sự ra đời của Chúa Giê-su không có ý nghĩa gì cả đối với bạn, tại vì căn cứ theo đoạn Kinh Thánh trên thì Chúa đến để cứu chuộc dân của Chúa ra khỏi tội lỗi. Sự cứu chuộc này là dành riêng cho người dân của Chúa, chứ không phải cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn được cứu chuộc thì đầu tiên bạn phải trở thành người dân của Chúa.

Tiếp tục đọc

Chúa Giê-su Đến Để Hầu Hạ Người Ta Và Hiến Dâng Sự Sống Của Mình Để Làm Giá Chuộc Cho Nhiều Người

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (9)

Ma-thi-ơ 20:28

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnAutumn 09

(Tải xuống bản in PDF)

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su. Ngày nay chính những người không tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su cũng chúc mừng Lễ Giáng Sinh, nhưng chính nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc cũng không hiểu rõ mục đích của Chúa Giê-su đến vào thế gian để làm gì! Nếu chúng ta không biết mục đích của Chúa Giê-su đến vào thế gian thì sự chúc mừng Lễ Giáng Sinh trở nên vô ý nghĩa.

Trong bài giảng này, tôi sẽ nói về mục đích của Chúa Giê-su đến vào thế gian, và Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta nên kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa bằng cách nào.

Tiếp tục đọc

Ta Đến, Không Phải Đem Sự Bình Yên, Mà Là Đem Gươm Dáo

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (8)

Ma-thi-ơ10:34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF) (Tải xuống bản nghe MP3)

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su Christ. Vào mùa Giáng Sinh, chúng ta thường thấy từ ngữ “bình yên” và dấu hiệu của bình yên trên đường phố và trong các tiệm cửa hàng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu liên hệ giữa bình yên và sự ra đời của Chúa Giê-su Christ.

Ma-thi-ơ 10:34 – 36 34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình yên cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình yên, mà là đem gươm dáo. 35 Ta đến để phân rẽ, khiến con trai nghịch với cha, con gái nghịch với mẹ, nàng dâu nghịch với bà gia; 36 và kẻ thù của người ta chính là người nhà của mình. 

Này là câu nói của Chúa Giê-su. Câu nói này là hoàn toàn trái ngược với ý tưởng bình yên vào ngày lễ Giáng Sinh. Tại sao Chúa Giê-su nói rằng Chúa đến không phải đem sự bình yên cho thế gian, mà là đem gươm dáo? Và Chúa đến để phân rẽ gia đình, khiến con trai nghịch với cha, con gái nghịch với mẹ, nàng dâu nghịch với bà gia, và kẻ thù chính là người nhà của mình. Tại sao vậy?

Bây giờ tôi sẽ giải thích các vấn đề này từng bước một.

Tiếp tục đọc

Vua Của Lẽ Thật Và Vương Quốc Của Lẽ Thật

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (7)

Lu-ca 1:30 – 33

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Mỗi năm vào mùa Giáng Sinh, từ khoảng cuối tháng 11 cho đến cuối tháng 12, chúng ta thường nghe những bài ca Giáng Sinh trên đường phố. Một trong những bài ca đó là chúc tụng một vị vua mới ra đời. Tại sao lại một vị vua?

Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta xưng Đức Giê-su là Cứu Chúa vì Chúa đã hy sinh tính mạng của mình để cứu chuộc tội nhân. Nhưng tại sao Chúa Giê-su lại được xưng là vua?

Tiếp tục đọc

Ánh Sáng Của Vinh Diệu Cho Dân Y-sơ-ra-ên

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (6)

Lu-ca 2:29 – 32

Bài Giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-su Christ. Chúa Giê-su đến để cứu vớt loài người chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chúng ta cảm tạ Chúa, nhưng chúng ta có hề nghĩ rằng ngoài sự cảm tạ, chúng ta nên noi gương cuộc sống công nghĩa và nhân từ thương xót vô biên của Chúa không? Các bạn đừng có ngạc nhiên, trong Tân Ước Kinh Thánh có những đoạn Kinh Thánh chỉ ra một cách rõ ràng dứt khoát rằng Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta phải noi gương của Chúa Giê-su. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn từng bước một.

đọc tiếp

Không Theo Ý Muốn Của Con Mà Theo Ý Muốn Của Cha

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (5)

Ma-thi-ơ 26:39

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnTiny church

(Bài PDF)

Vài năm về trước, ở trên mạng tôi thấy một bài giảng luận của một thầy giáo sĩ người Tây Phương. Ông này nói rằng Chúa Giê-su không muốn chết và Chúa nài xin Đức Cha miễn đi hình phạt bị đóng đinh trên thập giá. Khi tôi thấy một thầy giáo sĩ lại viết những lời như vậy, tôi rất kinh ngạc và đau lòng. Nhiều đọc giả viết mail để bày tỏ cảm nghĩ của mình, tôi cũng viết một lá mail ngắn vài hàng để bày tỏ ý kiến của tôi.

Bây giờ chúng ta sẽ tra khảo lời trong Kinh Thánh để tìm giải đáp cho câu hỏi này: Chúa Giê-su có phải sợ chết không? Chúa có phải nài xin Đức Cha miễn cho mình khỏi bị đóng đinh trên thập giá không?

đọc tiếp

Ánh Sáng Của Sự Cứu Vớt Cho Tất Cả Mọi Người

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (5)

Lu-ca 2:29 – 32

Bài Giảng Của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Trong mùa Giáng Sinh, đường phố ở nhiều nơi được trang hoàng rất đẹp đẽ. Trong những đồ trang trí thường có các ngọn đèn rực rở. Mà phần nhiều người ta không hề ngẫm nghĩ tại sao lại có những ngọn đèn này?

Hỡi các ban ơi, các ngọn đèn rực rở là căn cứ theo lời trong Kinh Thánh, và ý nghĩa là sâu xa lắm.

Chúa Giê-su Là Ánh Sáng Của Sự Cứu Vớt Của Chúa Trời

Sau khi cô trinh nữ Ma-ri chịu thai bởi Thánh Linh của Chúa Trời, Giô-sép vâng theo lời chỉ thị của thiên sứ mà cưới nàng về làm vợ, nhưng hai người không có ăn ở với nhau. Khi chính quyền La-mã ban hành mệnh lệnh kiểm tra dân số trên khắp Đế Quốc La-mã, Giô-sép dắt nàng trở về quê hương của mình để đăng ký. Ma-ri sinh ra con trẻ Giê-su trong một chuồng chiên ở thành Bết-lê-hem (xin đọc 2 bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi” “Bình Yên Trên Đất Cho Những Người Chúa Trời Vừa Lòng” để hiểu rõ các chi tiết). Sau tám ngày là ngày con trẻ phải chịu phép cắt bì. Khi thời gian thanh tẩy theo Luật Pháp đã hoàn tất, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa Trời, tại vì Luật Pháp của Chúa Trời có chép rằng: “Mỗi con trai đầu lòng sẽ được phân biệt riêng cho Chúa.”

Tiếp tục đọc

Bình Yên Trên Đất Cho Những Người Chúa Trời Vừa Lòng

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (4)

Lu-ca 2:14

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Bình Yên Trên Đất Cho Những Người Chúa Trời Vừa Lòng
Hôm nay, tại thành Đa-vít, Chúa Cứu Thế đã sinh ra, người là Christ, là Chúa

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Trên Trái Đất Này Ở Đâu Mới Có Bình Yên? 

Hiện bây giờ chiến tranh bùng nổ tại nhiều nơi trên thế giới: Chiến tranh giữa ISIS và các nước Hồi Giáo tại miền Trung Đông, chiến tranh giữa Ukraine và nước Nga, nhóm Boko Haram ở Nigeria bắt cóc các nữ sinh và những cuộc tấn công vào người Thiên Chúa Giáo, cuộc biểu tình bạo lực ở nước Burkina Faso ở châu Phi v.v. Ngoài ra còn có dịch Ebola lây lan ở các nước Tây Phi, theo báo cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) thì số người nhiễm dịch Ebola đã vượt qua 10.000 người, với 4.922 người đã chết đi.

Khi nhìn vào tình hình trên thế giới này, chúng ta tự nhủ rằng: “Ở đâu mới có bình yên?”

Tiếp tục đọc

Em-ma-nu-ên – Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (3)

Ma-thi-ơ 1:23

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Emmanuel
Em-ma-nu-ên – Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

(Tải xuống bản in PDF)

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm Con của Chúa Trời Chúa Giê-su Christ sinh vào thế gian này (Xin đọc bài giảng “Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi” để hiểu rõ tất cả những sự việc liên quan đến sự ra đời của Chúa Giê-su).

Vào khoảng bảy trăm năm trước khi Chúa Giê-su ra đời, Chúa Trời đã nhờ miệng của tiên tri Ê-sai để báo trước sự ra đời của con Ngài:

Ê-sai 7:14 14 Bởi vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai, và đặt tên cho con trai đó là Em-ma-nu-ên. 

Trong quyển sách Ma-thi-ơ, tác giả Ma-thi-ơ trích dẫn đoạn Kinh Thánh trên Ê-sai 7:14 khi thuật lại sự kiện cô trinh nữ Ma-ri chịu thai:

Tiếp tục đọc

Ta Đến Để Cho Bày Chiên Được Sự Sống Dư Dật

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (2)

Giăng 10:10

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Ta đến để cho bày chiên được sự sống dư dật
Ta đến để cho bày chiên được sự sống dư dật

 (Tải xuống bản in PDF)  (Tải xuống bản nghe MP3)

Bạn Có Từng Suy Ngẫm Về Ý Nghĩa Của Sự Ra Đời Của Chúa Giê-su Không? 

Hồi nhỏ khi tôi học tiểu học ở Việt Nam, nhà trường có nhiều ngày nghỉ, nào là Lễ Giáng Sinh, Lễ Thăng Thiên, Lễ Đức Phật v.v. Hồi đó tôi còn chưa tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su, gia đình tôi theo Đạo Phật và thờ cúng ông bà tổ tiên. Tôi không hiểu biết gì về lời dạy của Chúa Giê-su, tôi chỉ biết Lễ Giáng Sinh là ngày kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giê-su, Lễ Đức Phật là ngày kỷ niệm Đức Phật, còn Lễ Thăng Thiên lại kỷ niệm chuyện gì thì tôi hoàn toàn không hiểu.

đọc tiếp

Chúa Giê-su Đến Để Cứu Vớt Dân Mình Ra Khỏi Tội Lỗi

Bài Giảng Luận Lễ Giáng Sinh (1)

Ma-thi-ơ 1:21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Con trẻ Giê-su và người chăn chiên
Con trẻ Giê-su và người chăn chiên

 (Tải xuống bản in PDF) 

Bất cứ bạn có phải là Tín-Đồ Cơ Đốc hay không, nhưng bạn chắc biết rằng Lễ Giáng Sinh là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su, Con của Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-su đến thế gian để làm gì? 

Sự Ra Đời Của Chúa Giê-su 

Ngày nay phần đông người ta trên thế giới đều biết ít nhiều về sự ra đời của Chúa Giê-su, cho dù những người không tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su cũng từng nghe qua một chút về sự ra đời của Chúa rồi. Nhưng phần đông chúng ta chỉ nghe được một chút chỗ này một chút chỗ kia thôi, chứ không biết rõ toàn bộ câu chuyện này. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn tất cả những sự việc liên quan đến sự ra đời của Chúa Giê-su, hầu cho bạn có thể thấy rõ toàn bộ của sự kiện kỳ diệu quan trọng nhất trong lịch sự loài người. 

Tiếp tục đọc