Sống Tức Là Đấng Christ, Chết Tức Là Lợi Ích

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (8)

Phi-líp 1:21

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Vào ngày kỷ niệm Chúa Giê-su bị đóng định trên thập giá để chuộc tội cho chúng ta, tôi ngẫm nghĩ về cuộc sống hoàn hảo của Ngài khi Ngài còn sống trên thế gian này và ý nghĩa của câu nói của sứ đồ Phao-lô:

Phi-líp 1:21 Vì đối với tôi, sống tức là Đấng Christ, chết tức là lợi ích.

Loài người chúng ta đều sợ chết, nhưng sứ đồ Phao-lô lại coi chết là lợi ích! Nếu bạn có cùng một tâm tình như sứ đồ vậy, thì bạn hẳn không sợ chết, tại vì khi chết đi, bạn sẽ được lợi ích!

Tiếp tục đọc

Chúa Trời Tôi ơi! Chúa Trời Tôi ơi! Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi?

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (7)

Ma-thi-ơ 27:45 – 46

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Miscellaneous 07

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay chúng ta học tập những sự kiện xảy ra trong giờ phút cuối cùng của Chúa Giê-su trên thập giá. Trước khi Chúa chịu chết, Chúa mở miệng nói một câu rất đau thương và quan trọng:

Ma-thi-ơ 27:45 – 46 45 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Khoảng giờ thứ chín, Chúa Giê-su kêu lên lớn tiếng rằng: “Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Chúa Trời tôi ơi! Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?”

Tiếp tục đọc

Lạy Cha, Xin Tha Thứ Cho Họ

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (6)

Lu-ca 23:34

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

IS1CR201

(Tải xuống bản in PDF)

Lu-ca 23:34 34 Nhưng Chúa Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì.” Và họ bắt thăm chia áo xống của Chúa.

Này là một trong những câu nói sau cùng của Chúa Giê-su khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá. Câu nói này bày tỏ một tình yêu thiêng liêng và một tấm lòng khoan dung vô biên của Chúa. Trong hai ngàn năm nay, tất cả mọi người, kể cả những người thù nghịch Chúa, đều không thể chống cự lại lực lượng vĩ đại của câu nói này.

đọc tiếp

Chúa Giê-su Đến Để Hầu Hạ Và Làm Giá Chuộc Cho Nhiều Người

Nổi bật

Bài Giảng Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (4)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau (Giăng 13:14)

(Bài PDF)

Để kỷ niệm Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, hôm nay chúng ta học tập lời dạy của Chúa trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 20:28.

Ma-thi-ơ 20:28 28 Cũng như Con của loài người đến không phải để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ người ta, và  hiến dâng sự sống của mình để làm giá chuộc cho nhiều người. 

Chúa Giê-su thường tự xưng mình là “Con của loài người.” Trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, từ ngữ “con của loài người” có nghĩa là “người”.

Trong đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su nói rằng mục đích mà Chúa đến thế gian là để hầu hạ người ta và hiến dâng sự sống của mình để làm giá chuộc cho nhiều người.

Tiếp tục đọc

Hỡi Chúa Trời ơi, Con Đến Để Làm Theo Ý Muốn Của Chúa

Nổi bật

Bài Giảng Luận Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Chúng ta được nên thánh nhờ sự hiến dâng thân thể của Chúa Giê-su Christ một lần đủ cả
Chúng ta được nên thánh nhờ sự hiến dâng thân thể của Chúa Giê-su Christ một lần đủ cả

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Hết thảy Tín Đồ Cơ Đốc đều biết rằng Chúa Giê-su chịu chết trên thập giá để chuộc tội cho loài người, nhưng chúng ta có hề ngẫm nghĩ rằng tại sao Chúa Trời Đức Gia-vê lại để cho Con một của Ngài chịu chết? Trong bộ Luật Pháp của Cựu Ước, Chúa Trời quy định mỗi năm người dân Y-sơ-ra-ên phải tự hiến dâng một con bò đực hay một con dê đực để chuộc tội cho tội lỗi của mình. Những người có tội thì phải tự lo liệu để chuộc tội cho mình, như vậy mới là công bằng. Tại sao tự nhiên Chúa Trời lại đổi ý mà quyết định để cho Con một của Ngài chịu chết để chuộc tội cho loài người?

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo Kinh Thánh để hiểu rõ hơn về kế hoạch cứu chuộc của Chúa Trời, và tôi mong rằng qua bài giảng này các bạn sẽ nhận biết được tính tình công nghĩa thánh sạch và lòng nhân từ thương xót vô biên của Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su Christ.

Tiếp tục đọc

Cùng Chết Với Chúa

Nổi bật

Bài Giảng Luận Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (2)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Cùng Chết Với Chúa

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Chúng ta đều rất quen thuộc về lời dạy rằng Chúa Giê-su chịu chết để chuộc tội cho loài người, nhưng chúng ta ít có nói đến Tín Đồ Cơ Đốc phải cùng chết với Chúa. Chúa Giê-su đã chịu chết vì chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải chết. Trong bài giảng này tôi sẽ nói về sự chết của Chúa Giê-su trên thập giá và sự chết của Tín Đồ Cơ Đốc.

đọc tiếp

Chúa Đã Chịu Chết Vì Tội Lỗi Của Ta

Nổi bật

Bài Giảng Luận Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (1) 

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Mọi việc đã được trọn

(Bài audio MP3)   (Bài PDF)

Hôm nay tôi muốn nói về sự chết của Chúa Giê-su. Hai ngàn năm về trước, Chúa Giê-su, Con của Chúa Trời Gia-vê, tự nguyện chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc loài người ta. Chúa bị đóng đinh vào ngày thứ sáu, rồi Chúa được sống lại vào ngày Chúa Nhật, cho nên ngày Chúa Nhật là ngày lễ Phục Sinh, ngày kỷ niệm sự sống lại của Chúa. Còn ngày thứ sáu là ngày kỷ niệm Chúa bị đóng đinh trên thập giá. 

Các bạn có thấy rằng sự chết của Chúa Giê-su là quan trọng không? Hoặc là các bạn thấy sự chết của Chúa không có ý nghĩa gì cả và không có liên quan gì đến các bạn chăng? 

Hỡi các bạn ơi, sự chết của Chúa Giê-su thì mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn thể loài người chúng ta. 

Tiếp tục đọc