Phước Cho Những Kẻ Có Lòng Trong Sạch

Ma-thi-ơ 5:8

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo Tin Lành theo Ma-thi-ơ. Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:7, hôm nay ta tra khảo câu Kinh Thánh kế tiếp.

Ma-thi-ơ 5:8 8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ được thấy Chúa Trời!

Chúa Giê-su dạy rằng những người có lòng trong sạch thì có phước lắm, tại vì họ sẽ được thấy Chúa Trời.

Xin các bạn để ý vào những chữ “sẽ được thấy Chúa Trời”, ở đây Chúa Giê-su đang nói về chuyện trong tương lai, chứ không phải là chuyện bây giờ. Trong tương lai khi chúng ta được nhận vào vương quốc Thiên Đàng thì ta sẽ được thấy Chúa Trời. Ngược lại nếu chúng ta không được thấy Chúa Trời trong tương lai thì có nghĩa là ta không được vào vương quốc Thiên Đàng, ta không được hưởng sự sống đời đời, chúng ta sẽ bị hư mất! Ấy là một điều rất nghiêm trọng.

Nếu chúng ta muốn được được thấy Chúa Trời trong tương lai ở vương quốc Thiên Đàng thì hiện bây giờ ta phải có một tấm lòng trong sạch.

Một Tấm Lòng Trong Sạch Là Một Tấm Lòng Như Thế Nào ?

Vậy một tấm lòng trong sạch là một tấm lòng như thế nào?

Gia-cơ 4:8 8 Hãy đến gần Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy rửa sạch tay mình, hỡi kẻ hai lòng, hãy làm sạch tấm lòng đi; 

Câu Kinh Thánh này dạy rằng khi chúng ta đến gần Chúa Trời thì Ngài cũng sẽ đến gần chúng ta. Nhưng không phải người nào cũng có thể đến gần Chúa Trời, những người có tội thì phải rửa sạch tay mình, và những kẻ hai lòng thì phải làm sạch tấm lòng, rồi mới có thể đến gần Chúa Trời.

Qua câu Kinh Thánh này ta thấy rằng trong sạch là trái ngược với tội lỗi và hai lòng.  Hơn nữa tội lỗi và hai lòng là dính liền với nhau, một người hai lòng là một người mang tội lỗi.

Tít 1:15 – 16 15 Đối với những người trong sạch, tất cả đều trong sạch, mà đối với những kẻ ô uế và không tin, thì không sự gì là trong sạch cả, nhưng trí óc và lương tâm họ đều ô uế cả. 16 Họ tự xưng mình biết Chúa Trời, nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, thật là đáng ghê tởm, không vâng phục và không thể làm một việc gì tốt lành cả. 

Ô uế tức là tội lỗi. Những kẻ ô uế không tin là những người vẫn còn chìm đắm trong tội lỗi, họ không tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su. Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng những người trong sạch là trái ngược với những kẻ ô uế và không tin về những phương diện này:

  • Trí óc và lương tâm của những kẻ ô uế không tin là ô uế tràn đầy tội lỗi. Còn những người trong sạch thì trí óc và lương tâm đều trong sạch cả.
  • Hành vi việc làm của những kẻ ô uế không tin tỏ ra rằng họ chối bỏ Chúa Trời, không vâng phục Ngài và họ không thể làm một việc gì tốt lành cả. Còn những người trong sạch thì vâng phục Chúa Trời và có thể làm việc tốt lành.

Bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu về vấn đề hai lòng. Một người có hai lòng là như thế nào?

Gia-cơ 1:5 – 8 5 Nếu trong anh em có ai thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi mà không quở trách, thì người sẽ được ban cho. 6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ nghi ngờ thì giống như sóng biển bị gió thổi và đẩy đi. 7 Người ấy đừng mong rằng mình sẽ lãnh được điều gì từ nơi Ngài, 8 ấy là một người có hai lòng, không bền vững trong mọi đường lối của mình. 

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng một người có hai lòng là kẻ nghi ngờ, không có đức tin bền vững. Khi chúng ta cầu xin Chúa Trời một điều gì, ta phải vững tin rằng Ngài sẽ ban cho ta. Nếu một mặt ta cầu xin Ngài, mặt khác ta lại nghi ngờ rằng không biết Ngài có muốn ban cho ta hay không, thì rốt cuộc ta sẽ không nhận lãnh được điều gì cả.

Ở đây tôi phải nói rõ hơn về điểm này. Khi chúng ta gặp gian nan nguy hiểm, hoặc là ta không đủ sức làm những việc công nghĩa, thì ta nên cầu xin Chúa Trời, và Ngài sẽ ban ân điển để giúp đỡ ta. Nhưng ta không nên cầu xin Chúa Trời ban điều này điều kia để thỏa mãn tham vọng ích kỷ của mình, ấy là không phù hợp với ý chỉ của Ngài.

Căn cứ theo đoạn Kinh Thánh trên, những người có hai lòng thì hay nghi ngờ, không bền vững trong mọi đường lối của mình. Trên đời này có nhiều người có hai lòng, thí dụ: Có người muốn tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, nhưng lại nghi ngờ không biết Chúa Trời và Chúa Giê-su có thiệt hay không; có người cho dù tin rằng Chúa Trời và Chúa Giê-su là chân thật, nhưng họ không muốn ăn năn hối cải tại vì khó khăn quá; có người không muốn chịu phép báp-tem để trở thành Tín Đồ Cơ Đốc tại vì sợ bị bạn bè thân thuộc cười nhạo chê bai v.v.

Ngay cả nhiều Tín Đồ Cơ Đốc cũng thường hay nghi ngờ và không có đức tin bền vững. Hỡi các anh chị em Tín Đồ, khi đức tin của ta không bền vững thì ta sẽ nghi ngờ điều này điều nọ, ta sẽ nghi ngờ tình thương yêu của các anh chị em Tín Đồ, nhưng tệ hại nhất là ta sẽ nghi ngờ lòng nhân từ thương xót và công nghĩa thánh sạch của Chúa Trời.

Khi đức tin của ta không bền vững thì ta không chịu nhờ cậy hoàn toàn vào Chúa Trời và phó thác mọi việc cho Ngài. Khi ta không muốn nhờ cậy vào Chúa Trời và phó thác mọi việc cho Ngài, thì ta không chịu làm việc theo đúng lời dạy của Ngài, rồi ta sẽ làm việc theo ý riêng của mình. Điều gì ta nghĩ là đúng thì ta làm, cách nào ta thích thì ta làm theo cách đó, ta không chịu tìm cầu ý chỉ của Chúa Trời. Như vậy thì ta sẽ phạm tội lỗi, và ta sẽ càng ngày càng lìa xa đường lối của Ngài.

Nhiều năm về trước chồng tôi và tôi phụng sự Chúa Trời tại một hội thánh. Lúc đó chúng tôi phụ trách giảng dạy một lớp huấn luyện “Nguyên tắc căn bản của cuộc sống thuộc linh”. Lớp huấn luyện này mỗi tuần học một buổi. Các anh chị em Tín Đồ trong lớp đều muốn hoàn tất huấn luyện này nhanh hơn để có thể tham dự vào việc phụng sự trong hội thánh. Nhưng sau một vài tuần lễ thì một chị trong lớp xin cho phép nghỉ một tuần, tại vì chị này muốn dắt người mẹ đi Thái Lan du lịch.

Chúng tôi không muốn các anh chị em trong lớp bỏ dở một bài học nào cả, tại vì những bài học đó rất quan trọng. Nếu chị này dắt người mẹ đi Thái Lan du lịch thì chị phải bỏ một bài, hoặc là cả lớp phải ngưng học một tuần để chờ chị này trở về. Chúng tôi khuyên chị này hãy chờ đến khi lớp huấn luyện  hoàn tất rồi, lúc đó mới dắt người mẹ đi Thái Lan. Nhưng chị này không muốn chờ, chúng tôi bèn hỏi chị vì lý do gì mà khẩn cấp như thế, chỉ là một cuộc du lịch thôi, tại sao không thể chờ thêm một vài tuần nữa. Rồi chị mới cho chúng tôi biết rằng tại vì người mẹ thấy ma trong nhà, mẹ sợ quá cho nên mẹ muốn đi Thái Lan càng sớm càng tốt.

Tuy chị này là Tín Đồ Cơ Đốc, nhưng mẹ của chị không tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su cả. Đáng lẽ chúng tôi có thể kêu cầu Chúa Trời bảo hộ người mẹ của chị, thì chị không cần phải dắt người mẹ trốn đi Thái Lan. Hơn nữa Thái Lan là một nơi đầy dẫy pho tượng thần giả, khi mẹ của chị đi qua Thái Lan thì không chừng tình hình càng tệ hại hơn. Nhưng chị này một mực không chịu, chị muốn dắt người mẹ đi Thái Lan liền. Rốt cuộc chúng tôi phải nói với chị rằng làm như vậy là sai lầm, cả lớp không thể nghỉ học một tuần để chiều ý chị. Nếu chị đi Thái Lan thì chị sẽ mất một buổi học, và chị sẽ không được tham dự vào việc phụng sự Chúa Trời trong hội thánh nữa. Bởi vì những người không tin cậy vào Chúa Trời và không muốn làm việc theo lời dạy của Ngài thì không được tham dự vào việc phụng sự Ngài. Phụng sự Ngài là một đặc ơn, chỉ có những người hoàn toàn tin cậy vâng phục Ngài mới được ban cho đặc ơn này.

Sau đó chị này cứ dắt người mẹ đi Thái Lan, các bạn có biết hậu quả là sao không? Chị này và người mẹ ở tại một khách sạn ở Thái Lan, và người mẹ lại thấy ma trong khách sạn đó! Người mẹ càng hoảng sợ hơn, hai mẹ con nghĩ rằng đi qua Thái Lan để trốn ma, nhưng họ trốn không được. Sau một tuần lễ chị này cùng người mẹ trở về, nhưng người mẹ sợ quá mà mắc bịnh. Về sau chị này cũng rời khỏi hội thánh. Tôi không biết chị có đi hội thánh khác hay không, tôi cầu xin Chúa Trời dẫn đưa chị ăn năn hối cải trở về đường lối của Ngài.

Qua câu chuyện này cho ta thấy rằng khi đức tin của ta không bền vững thì sẽ đưa đến hậu quả tại hại đến dường nào!

Bây giờ tôi tổng hợp lại những điều chúng ta vừa tra khảo. Trong sạch là trái ngược với tội lỗi và hai lòng. Một người có lòng trong sạch là:

  • Một người không có tội lỗi trong lòng
  • Một người không nghi ngờ và có đức tin bền vững, hoàn toàn tin cậy vào Chúa Trời.

Tính Tình Của Những Người Có Lòng Trong Sạch

Các bạn có muốn được một tấm lòng trong sạch không? Tôi rất ham mộ một tấm lòng không có tội lỗi, có đức tin bền vững, hoàn toàn tin cậy vâng phục Chúa Trời. Tôi hằng cầu nguyện xin Chúa Trời làm sạch tấm lòng của tôi.

Nếu chúng ta  có một tấm lòng trong sạch, thì chẳng những là trong tương lai ta sẽ được thấy Chúa Trời ở vương quốc Thiên Đàng, mà ngay bây giờ ta có thể đến gần Ngài, và Ngài cũng đến gần ta (căn cứ theo câu Kinh Thánh Gia-cơ 4:8 ở trên).

Khoảng bảy mươi mấy năm về trước ở Trung Quốc có một thầy truyền đạo tên là Tống Thượng Tiết, thầy là một tôi tớ rất trung tín của Chúa Trời. Thầy Tống đi khắp nhiều nơi ở Á Châu để rao truyền Tin Lành, thầy từng đến Việt Nam truyền giảng Tin Lành. Thầy đậu bằng cấp Tiến Sĩ Hóa học ở đại học nước Mỹ, đáng lẽ thầy có thể sống một cuộc đời giàu sang danh vọng, nhưng thầy từ bỏ tất cả để truyền giảng Tin Lành. Chúa Trời đã sử dụng thầy Tống để dẫn đưa vô số người trở về với Ngài. Có nhiều người chỉ lắng nghe thầy giảng đạo có một lần thôi mà cuộc đời của họ thay đổi hoàn toàn, họ tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, rồi họ cũng noi gương của thầy Tống mà từ bỏ giàu sang địa vị để truyền giảng Tin Lành.

Thông thường trước khi buổi giảng đạo bắt đầu, thầy Tống đã biết trước trong buổi giảng đạo đó sẽ có bao nhiêu người ăn năn hối cải và trở về với Chúa Trời, thầy nói rằng ấy là khải thị của Chúa Trời, và lần nào cũng ứng nghiệm y như thầy nói vậy. Nhưng cũng có nhiều người phê bình đả kích thầy, họ còn bịa đặt ra nhiều chuyện để vu cáo thầy nữa. Nhưng những lời phỉ báng đó không có khiến thầy bực tức gì cả, thầy nói rằng: “Nếu lòng tôi có tội lỗi ô uế, thì Chúa Trời sẽ không có ở cùng với tôi; nhưng mỗi lần tôi cầu nguyện, tôi vừa mới nhắm mắt lại thì Ngài đã đứng ngay trước mặt tôi rồi!”

Nếu tấm lòng của chúng ta quả thật là trong sạch, thì hiện bây giờ ta có thể kinh lịch được Chúa Trời hằng ở cùng với ta, cũng như khi thầy Tống cầu nguyện thì Ngài đứng ngay trước mặt thầy! Nếu hiện bây giờ chúng ta đã kinh lịch được sự đồng tại của Chúa Trời một cách chân thật như vậy thì ta biết chắc rằng trong tương lại ta sẽ được thấy Ngài.

Bây giờ để chúng ta tra khảo vài đoạn Kinh Thánh để thấy rõ tính tình của những người có tấm lòng trong sạch là như thế nào.

1 Ti-mô-thê 1:5 5 Mục đích của điều răn này là tình yêu thương phát xuất từ một tấm lòng trong sạch, một lương tâm tốt và một đức tin chân thành.

Câu Kinh Thánh này dạy rằng tình yêu thương là phát xuất từ một tấm lòng trong sạch, một lương tâm tốt và một đức tin chân thành. Một lương tâm tốt tức là không có mặc cảm về tội lỗi, không bị tội lỗi ám ảnh. Câu Kinh Thánh này cũng dạy rằng một tấm lòng trong sạch là dính liền với một lương tâm tốt và một đức tin chân thành.

Khi chúng ta có một tấm lòng trong sạch thì tình yêu thương sẽ chảy ra từ trong lòng ta.  Các bạn có cảm thấy lòng yêu thương của mình vẫn nông cạn không? Tôi thường cảm thấy lòng yêu thương của tôi vẫn không đủ, tôi yêu thương người ta quá ít và nông cạn. Tôi thường cầu xin Chúa Trời giúp tôi yêu thương người ta một cách chân thành và sâu sắc hơn. Nếu chúng ta muốn có tình yêu thương chân thành và sâu sắc thì ta phải có một tấm lòng trong sạch.

Tít 2:14 14 là đấng đã hiến dâng chính mình vì chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác, và làm sạch chúng ta để trở thành một dân tộc thuộc riêng về Chúa, một đoàn dân sốt sắng làm các việc lành. 

Đấng đã hy sinh vì chúng ta thì chính là Chúa Giê-su. Chúa cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác, và Chúa còn làm sạch chúng ta để trở thành một dân tộc thuộc riêng về Chúa, chúng ta là người dân của Chúa. Và một đoàn dân như vậy thì rất sốt sắng làm các việc lành.

Khi Chúa Giê-su làm sạch chúng ta thì tâm hồn ta trở nên trong sạch. Câu Kinh Thánh này dạy rằng những kẻ có lòng trong sạch thì sốt sắng làm các việc lành. Xin các bạn để ý, làm việc lành trong Kinh Thánh là làm các việc lành theo ý chỉ của Chúa Trời, chứ không phải làm các việc lành theo ý riêng của mình.

Khi chúng ta trở thành Tín Đồ Cơ Đốc, chúng ta không phải cứ ngồi đó để nhận lãnh các phước lành ân điển của Chúa Trời và chờ đợi ngày vào vương quốc Thiên Đàng để hưởng sự sống đời đời thôi! Không phải như vậy! Khi chúng ta tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, chúng ta trở thành con cái của Chúa Trời, thì ta phải chăm lo công việc của Cha ta ở trên trời. Cha ta yêu thương người đời, Ngài không muốn một người nào bị hư mất. Bởi vậy nếu ta quả thật chăm lo công việc của Cha ta thì ta phải góp công vào việc giúp đỡ người đời trở về với Ngài. Khi ta dự phần vào việc cứu vớt người đời thì ấy là làm việc lành theo ý chỉ của Chúa Trời.

Trên thế gian này rất ít người làm việc lành, cho dù có một số ít người cũng chịu làm việc lành, nhưng họ chỉ làm việc lành cho những kẻ họ yêu thích, hay là cho những kẻ họ không thù ghét thôi, họ đâu có chịu làm việc lành cho kẻ thù của mình. Chúng ta là Tín Đồ của Chúa Giê-su, ta đã được Chúa làm sạch tấm lòng rồi, ta trở thành một dân tộc thuộc riêng về Chúa, ta sốt sắng làm các việc lành theo đúng ý chỉ của Chúa Trời, và ta có thể làm việc lành cho hết thảy mọi người ngay cả kẻ thù nghịch của mình.

Ma-thi-ơ 5:44 – 45 44 Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng: “Hãy yêu kẻ thù-nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được làm con của Đức Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời soi trên kẻ dữ cùng kẻ lành, và ban mưa cho kẻ công nghĩa cùng kẻ độc-ác.”

Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ta, như vậy ta mới xứng đáng là con cái của Đức Cha ở trên trời. Chúa Trời yêu thương cả kẻ dữ lẫn kẻ lành, nếu chúng ta muốn làm con cái của Ngài thì chúng ta phải bắt chước Ngài. Người đời không bao giờ làm được điều này, chỉ khi Chúa Giê-su đã rửa sạch tấm lòng của ta thì ta mới có thể làm được điều này.

Nói tóm lại những người có tấm lòng trong sạch thì có lòng yêu thương chân thành và họ rất sốt sắng làm các việc lành, họ không phải chỉ làm việc lành cho những kẻ họ yêu thích thôi, mà họ có thể làm việc lành cho cả kẻ thù nghịch của mình nữa!

Làm Sao Mà Chúng Ta Có Một Tấm Lòng Trong Sạch?

1. Lời của Chúa Giê-su làm sạch tấm lòng ta

Trong câu Kinh Thánh Tít 2:14 ở trên ta đã thấy rằng Chúa Giê-su làm sạch chúng ta để trở thành một dân tộc thuộc riêng về Chúa. Khi chúng ta ăn năn hối cải thì huyết báu của Chúa rửa sạch tội lỗi của ta. Nhưng sau khi ta trở thành Tín Đồ Cơ Đốc rồi, Chúa tiếp tục thanh tẩy tâm hồn của ta khiến ta ngày càng trong sạch. Vậy Chúa làm sạch chúng ta bằng cách nào?

Giăng 15:3 3Các ngươi đã được trong sạch vì nhờ vào lời ta truyền dạy các ngươi.

Ấy là nhờ vào lời của Chúa Giê-su mà chúng ta được trong sạch. Chúa làm sạch chúng ta bằng lời dạy của Chúa. Về phần ta thì ta phải sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa bằng một thái độ vâng phục. Lời của Chúa Giê-su chỉ ra tội lỗi trong lòng người và giảng dạy sự công nghĩa yêu thương của Chúa Trời. Khi lời Chúa chỉ ra tội lỗi của ta thì khiến ta thấy xấu hổ đau thương lắm. Nếu chúng ta không muốn vâng phục thì ta sẽ trốn xa hoặc là chống nghịch lại lời Chúa.

Trong hai mươi mấy năm nay chồng tôi và tôi từng phụng sự tại nhiều nơi trên thế giới. Khi chúng tôi truyền giảng lời của Chúa Giê-su, có người thì trốn xa, có người thì chống nghịch lại. Chúng tôi chỉ nói theo lời dạy trong Kinh Thánh thôi, chúng tôi không biết những chuyện trong cuộc đời của các thính giả; nhưng kỳ diệu thay, nhiều lúc những điều chúng tôi nói lại chính là liên quan đến những việc họ đã làm trong quá khứ. Khi lời của Chúa chỉ ra tội lỗi của họ, có người thì bỏ chạy, họ không muốn nghe nữa, nhưng họ cũng không dám chống nghịch lại, cho nên họ rời đi. Nhưng có người thì cãi lại rằng người Tín Đồ Cơ Đốc chỉ cần tin vào Chúa Giê-su thì được ơn cứu chuộc rồi, chứ không cần phải làm theo lời của Chúa. Cho dù chúng tôi trích nhiều đoạn Kinh Thánh để chứng tỏ rằng đức tin trong Kinh Thánh không phải chỉ là tin tưởng trong đầu óc thôi, mà còn bao gồm sự vâng phục nữa, người Tín Đồ Cơ Đốc cần phải vâng giữ lời của Chúa Giê-su, nhưng họ cứ một mực từ chối và không chịu chấp nhận. Rốt cuộc chỉ có những người vâng phục Chúa Giê-su mới vui lòng ăn năn hối cải và đi theo đường lối của Chúa.

Những kẻ trốn xa hoặc chống nghịch lại lời của Chúa Giê-su thì tấm lòng của họ hẳn không được tẩy sạch. Chỉ có những người vâng phục lời của Chúa mới được thanh tẩy tâm hồn để trở nên ngày càng trong sạch.

2. Ta phải tìm cầu sự bình yên với mọi người và sự nên thánh

Hê-bơ-rơ 12:14 14 Hãy tìm cầu sự bình yên với mọi người và sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa Trời. 

Câu Kinh Thánh này dạy rằng nếu không nên thánh thì không ai được thấy Chúa Trời, chỉ có những người nên thánh mới được thấy Chúa Trời. Nhưng căn cứ theo Ma-thi-ơ 5:8 thì những kẻ có lòng trong sạch sẽ được thấy Chúa Trời. Bởi vậy những người có lòng trong sạch tức là những người nên thánh.

Từ ngữ “nên thánh” trong Cựu Ước có nghĩa là “thuộc riêng về Chúa Trời”. Một vật nên thánh là một vật thuộc riêng về Chúa Trời, vật ấy không được dùng trong bất cứ việc gì khác ngoài việc hiến dâng của lễ cho Ngài. Một người nên thánh là một người phó thác cuộc sống của mình hoàn toàn cho Chúa Trời, cuộc sống của người này là thuộc riêng về Ngài.

Các bạn đừng có ngạc nhiên về những lời này. Tín Đồ Cơ Đốc là nô lệ của Chúa Trời và Chúa Giê-su, tại vì Chúa Giê-su đã mua chuộc chúng ta bằng huyết báu của Chúa (Xin đọc bài giảng “Nô Lệ Của Công Nghĩa (1) & (2)”). Khi chúng ta là nô lệ của Chúa Trời thì lẽ dĩ nhiên cuộc sống của ta là hoàn toàn thuộc riêng về Ngài.

Câu Kinh Thánh trên Hê-bơ-rơ 12:14 dạy bảo ta phải tìm cầu sự bình yên với mọi người và sự nên thánh. Sự bình yên với mọi người tức là hòa hảo với mọi người. Hòa hảo với mọi người và sự nên thánh là dính liền với nhau. Khi ta tìm cầu sự nên thánh thì đồng thời ta cũng phải tìm cầu hòa hảo với mọi người. Ta không thể chỉ tìm cầu sự nên thánh mà bỏ quên sự hòa hảo với mọi người. Nếu chúng ta không hòa hảo với mọi người thì ta không phải nên thánh.

Ở phần trên chúng ta đã thấy rằng một người nên thánh là một người thuộc riêng về Chúa Trời. Bởi vậy tìm cầu sự nên thánh tức là tìm cầu một cuộc sống thuộc riêng về Ngài. Mà một cuộc sống thuộc riêng về Chúa Trời tức là một cuộc sống hoàn toàn phó thác cho Ngài. Khi chúng ta phó thác cuộc sống của mình cho Chúa Trời thì ta phải vâng phục lời của Ngài. Từ Cựu Ước đến Tân Ước, lời của Chúa Trời đều dạy bảo ta phải yêu thương người lân cận như mình; và Chúa Giê-su còn dạy rằng ta phải yêu thương cả kẻ thù nghịch của mình. Bởi vậy khi ta tìm cầu sự nên thánh thì ta phải yêu thương mỗi một người, khi ta yêu thương mỗi một người thì lẽ dĩ nhiên ta hòa hảo với mọi người, ta không có chứa chất hận thù trong lòng.

Nói tóm lại, khi chúng ta phó thác cuộc sống của mình hoàn toàn cho Chúa Trời để Ngài tùy ý sử dụng, và đồng thời ta hòa hảo với mọi người, thì ta được nên thánh. Rồi Chúa Trời sẽ thanh tẩy biến hóa lòng ta khiến lòng ta ngày càng trong sạch, và ta sẽ được thấy Ngài.

3. Ta phải ăn năn hối cải ngay lập tức khi ta phạm tội lỗi

Không chừng có người thắc mắc rằng một người có lòng trong sạch có phải là một người hoàn toàn không phạm tội lỗi chăng?

Không! Không phải như vậy! Một người có lòng trong sạch không phải là một người hoàn toàn không phạm tội lỗi. Chẳng ai trên thế gian này là hoàn toàn vô tội, chỉ có một mình Chúa Giê-su là hoàn toàn trọn vẹn không có phạm tội lỗi nào cả. Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta cũng có phạm tội, nhưng ta không có bị tội lỗi ràng buộc điều khiển, nhờ vào ân điển của Chúa Trời chúng ta có thể khắc phục lực lượng của tội lỗi.

Khi chúng ta tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, chúng ta ăn năn hối cải những tội lỗi ta phạm trong quá khứ, thì Chúa Trời cho ta chết về cuộc sống tội lỗi, huyết báu của Chúa Giê-su rửa sạch mọi tội lỗi của ta. Hiện bây giờ chúng ta đang sống trong một cuộc sống mới, Thánh Linh của Chúa Trời ngự trong lòng ta để chỉ dẫn và giúp đỡ ta. Có khi vì không cẩn thận chúng ta lại phạm tội lỗi, thì Thánh Linh sẽ chỉ ra lỗi lầm của ta. Một khi Thánh Linh chỉ ra lỗi lầm của ta, thì ta phải ăn năn hối cải liền. Ăn năn hối cải không phải chỉ một lần thôi, mà là trong suốt cuộc sống mới của ta, mỗi khi ta nhận biết mình đã phạm tội, thì ta phải ăn năn hối cải liền.

1 Giăng 1:7 – 9 7 Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta tương giao với nhau; và huyết của Chúa Giê-su, Con Ngài, làm sạch mọi tội lỗi của ta. 8 Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình, thì Ngài là thành tín công nghĩa sẽ tha tội cho chúng ta, và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều gian ác. 

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng khi chúng ta ở trong sự sáng thì huyết của Chúa Giê-su làm sạch mọi tội lỗi của ta. Mà ở trong sự sáng có nghĩa là gì? 

1 Giăng 2:9 – 10 9 Người nào nói mình ở trong sự sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong sự tối tăm. 10 Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, và chẳng có điều gì ở trong người khiến người vấp ngã.

Đoạn Kinh Thánh này giảng dạy rất rõ ràng, ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng.

Vậy chúng ta phải yêu thương anh chị em Tín Đồ, khi Thánh Linh chỉ ra lỗi lầm của ta, thì ta phải ăn năn hối cải liền (Xin đọc bài giảng “Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su” để hiểu rõ ý nghĩa của ăn năn hối cải). Rồi Chúa Trời sẽ tha tội cho ta, huyết báu của Chúa Giê-su lại làm sạch mọi tội lỗi của ta. Như vậy tấm lòng của ta mới được gìn giữ trong sạch.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 5:8: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ được thấy Chúa Trời!” Một người có lòng trong sạch là một người không có tội lỗi trong lòng và không có hai lòng, tức là không nghi ngờ và có đức tin bền vững, hoàn toàn tin cậy vào Chúa Trời. Những người có lòng trong sạch thì tràn đầy lòng yêu thương và rất sốt sắng làm các việc lành.

Nếu chúng ta muốn có một tấm lòng trong sạch:

  • Chúng ta phải vâng phục lời của Chúa Giê-su, thì lời của Chúa sẽ thanh tẩy tấm lòng của ta khiến ta ngày càng trong sạch
  • Chúng ta phải tìm cầu hòa hảo với mọi người và sự nên thánh
  • Chúng ta phải yêu thương anh chị em Tín Đồ
  • Khi chúng ta không cẩn thận lại phạm tội lỗi thì phải ăn năn hối cải ngay lập tức. 

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.