Những Tín Đồ Cơ Đốc Vẫn Sống Trong Tội Lỗi Có Được Hưởng Sự Sống Đời Đời Không?

Sự Sống Đời Đời (9)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnHong Kong 06

 

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Một Điểm Thắc Mắc Rất Quan Trọng

Trong mấy kỳ trước chúng ta đã tra khảo về các khía cạnh của sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này:

  • Liên hệ giữa sự sống đời đời hiện bây giờ và sự sống đời đời trong tương lai.
  • Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Trời chân thật duy nhất cùng Chúa Giê-su Christ.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống tự do.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống công nghĩa.
  • Sự sống đời đời là cuộc sống bình yên.
  • Sông nước hằng sống chảy ra từ trong lòng.

Hôm nay chúng ta sẽ tra khảo về một điểm thắc mắc rất quan trọng, đó là sau khi chúng ta trở thành Tín Đồ Cơ Đốc rồi, nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi, thì chúng ta có được hưởng sự sống đời đời không?

Chính tôi cũng thắc mắc về điểm này khi tôi còn chưa tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su. Hồi đó tôi nghĩ rằng tôi là một người khá tốt, cho dù tôi có phạm tội, cũng chỉ là tội nhẹ thôi, chẳng hạn như ích kỷ, kiêu ngạo, khinh thường người khác, cười nhạo nói xấu người khác, lòng ghen ghét ganh tị v.v., đôi khi tôi cũng có nói dối một chút, mà những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi thấy những người Tín Đồ Cơ Đốc cũng chẳng có tốt hơn tôi bao nhiêu, tôi nghĩ rằng không chừng tôi còn tốt hơn họ, và có khi họ còn phạm tội ác nữa. Như vậy thì tại sao tôi lại phải tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su? Nếu vào Ngày Phán Xét tôi sẽ bị trừng phạt trong lửa hừng của địa ngục chỉ vì những tội nhè nhẹ của tôi, ngược lại những người mang danh là Tín Đồ Cơ Đốc mà vẫn phạm tội lỗi trầm trọng lại được vào nước Chúa Trời chỉ vì họ tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, vậy thì sự phán xét này không có công bằng gì cả, tôi không muốn tin vào Chúa Trời như vậy!

Tôi nghĩ rằng nhiều người cũng có thắc mắc tương tự như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu để giải đáp thắc mắc này.

Những Người Vâng Phục Chúa Giê-su Mới Được Hưởng Sự Sống Đời Đời

Giăng 3:36. 36 Ai tin vào Đức Con, thì được sự sống đời đời; nhưng ai không vâng phục Đức Con, thì chẳng thấy sự sống, nhưng cơn thạnh nộ của Chúa Trời ở trên người đó.

Căn cứ theo câu Kinh Thánh này, người nào tin vào Chúa Giê-su thì được sự sống đời đời, nhưng người nào không vâng phục Chúa Giê-su thì không thấy sự sống, cơn thạnh nộ của Chúa Trời ở trên người đó. Như vậy có nghĩa là hễ ai tin vào Chúa Giê-su thì phải vâng phục Chúa, ai không vâng phục Chúa thì người đó không có thật sự tin vào Chúa, đức tin của người đó không phải là đức tin chân chính.

Căn cứ theo câu Kinh Thánh này, nếu một người Tín Đồ Cơ Đốc lại tiếp tục sống trong tội lỗi, thì người ấy có được hưởng sự sống đời đời không?

Hẳn là không! Lời dạy của Chúa Giê-su là hoàn toàn chính nghĩa thánh sạch và đầy dẫy nhân từ thương xót. Phạm tội lỗi là phản nghịch lại lời dạy của Chúa. Ai phạm tội lỗi là không vâng phục Chúa Giê-su. Những điều như ích kỷ, kiêu ngạo, khinh thường người khác, ghen ghét ganh tị, nói dối cười nhạo v.v. đều là tội lỗi. Hồi đó tôi nghĩ rằng đó chỉ là tội nhẹ thôi, cho dù tôi có phạm những điều này, tôi vẫn là con người khá tốt; nhưng thật ra hành vi tâm trạng như vậy là phản nghịch lại lời dạy của Chúa Giê-su.

Không ai có thể nói rằng: “Ta đây tuy phạm tội lỗi, nhưng ta vẫn tin vào Chúa Giê-su.” Câu nói này là hoàn toàn phi lý. Ai tin vào Chúa Giê-su thì phải vâng phục Chúa, ai vâng phục Chúa thì không sống trong tội lỗi! Ai sống trong tội lỗi là phản nghịch lại Chúa, ai phản nghịch lại Chúa thì hẳn không được hưởng sự sống đời đời căn cứ theo câu Kinh Thánh Giăng 3:36.

Hê-bơ-rơ 5:8 – 9. 8 Dầu người là Con, người đã học tập vâng phục bởi những khốn khổ mình đã chịu, 9 và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì người trở nên nguồn gốc của sự cứu chuộc đời đời cho những kẻ vâng phục người.

Câu Kinh Thánh này là nói về Chúa Giê-su. Cho dù Chúa là Con của Chúa Trời, nhưng Chúa cũng phải học tập vâng phục Chúa Trời qua những đau khổ gian nan, huống chi loài người chúng ta. Hơn nữa sau khi Chúa Giê-su đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì Chúa trở nên nguồn gốc của sự cứu chuộc đời đời cho những người vâng phục Chúa.

Xin các bạn để ý, Chúa Giê-su là nguồn gốc của sự cứu chuộc cho ai vậy? Cho những người vâng phục Chúa! Kẻ vâng phục Chúa thì được cứu chuộc, còn kẻ không vâng phục Chúa thì không được cứu chuộc. Ở đây một lần nữa Kinh Thánh xác định rằng ơn cứu chuộc là cho những người vâng phục Chúa Giê-su.

Nói tóm lại, qua hai đoạn Kinh Thánh trên ta thấy rằng những người tin vào Chúa Giê-su thì được hưởng sự sống đời đời, còn những người không vâng phục Chúa thì không được thấy sự sống. Sự cứu chuộc là cho những người vâng phục Chúa Giê-su. Bởi vậy đức tin chân chính trong Kinh Thánh bao gồm sự vâng phục. Nếu chúng ta thật sự tin vào Chúa Giê-su thì chúng ta không sống trong tội lỗi, những người Tín Đồ Cơ Đốc vẫn sống trong tội lỗi thì hẳn không được hưởng sự sống đời đời.

Có Phải Tín Đồ Cơ Đốc Là Hoàn Toàn Trọn Vẹn Không Bao Giờ Phạm Tội Chăng?

1 Giăng 3:6. 6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng nhận biết Ngài.

Câu Kinh Thánh này rất rõ ràng và ngắn gọn. Những người ở trong Chúa Trời tức là những người Tín Đồ chân chính của Chúa Giê-su thì không phạm tội. Còn những người phạm tội thì chẳng từng thấy Chúa Trời và chẳng từng nhận biết Ngài. Tín Đồ Cơ Đốc chân chính đều đã thấy Chúa Trời và đã nhận biết Chúa Trời qua Chúa Giê-su (Xin đọc bài giảng “Sự Sống Đời Đời Là Nhận Biết Chúa Trời Chân Thật Duy Nhất Cùng Chúa Giê-su Christ”). Cho nên những người phạm tội thì không phải là Tín Đồ chân chính của Chúa Giê-su căn cứ theo câu Kinh Thánh này.

Như vậy có phải là Tín Đồ Cơ Đốc thì không bao giờ phạm tội chăng? Có phải là mỗi một người Tín Đồ Cơ Đốc đều là hoàn toàn trọn vẹn chăng?

Câu Kinh Thánh này không phải nói rằng Tín Đồ Cơ Đốc thì không bao giờ phạm tội; mà câu này dạy rằng người Tín Đồ Cơ Đốc thì không có sống trong tội lỗi, không có bị tội lỗi ràng buộc.

1 Giăng 1:8 – 9. 8 Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình, thì Ngài là thành tín công nghĩa sẽ tha tội cho chúng ta, và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều gian ác.

Căn cứ theo đoạn Kinh Thánh này, nếu ai nói rằng mình không có tội, thì đó là tự lừa dối mình. Như vậy có nghĩa là ngay cả Tín Đồ Cơ Đốc chân chính cũng có phạm tội, chứ không phải là hoàn toàn trọn vẹn. Đôi khi tại vì ta không cẩn thận, hoặc là ta thật sự không hiểu biết mà  ta phạm tội lỗi; có khi là tại vì chúng ta không có tìm cầu hướng dẫn của Thánh Linh, rồi ta cứ làm việc theo ý tưởng của mình, rốt cuộc ta lầm lẫn phạm tội. Nhưng một khi Thánh Linh nhắc nhở khiển trách ta, thì ta ăn năn hối cải liền, chứ ta không có sống trong tội lỗi mà phạm tội thường xuyên. Cho dù hành vi lời nói và ý tưởng của ta chưa thật sự hoàn toàn trọn vẹn, nhưng tấm lòng của ta là hoàn toàn vâng phục Chúa Trời. Chúa Trời là thành tín công nghĩa, Ngài sẽ tha tội cho ta.

Bản tánh của tôi nóng nẩy, và bất cứ tôi làm việc gì, tôi đều muốn làm cho xong càng nhanh thì càng tốt. Khi tôi mới trở thành Tín Đồ Cơ Đốc, hồi đó tôi còn yếu ớt, tôi thường hay không kiềm chế được bản tánh nóng nảy của mình. Có khi người khác nói một điều gì xúc phạm tôi, tôi nổi giận lên mà trao trả lại. Sau đó khi tôi bình tĩnh lại, tôi nhận thấy mình đã phạm tội, thì tôi ngay lập tức đến trước mặt Chúa Trời ăn năn hối cải, xin Ngài tha thứ cho tôi, nếu tôi nhận thấy mình đã nói điều gì sai lầm xúc phạm đến người khác, tôi đi xin lỗi với người đó, rồi tâm hồn tôi mới được yên vui. Tạ ơn Chúa Trời, Ngài đã làm việc để biến chuyển tâm hồn của tôi. Ngày nay khi người khác nói điều gì xúc phạm tôi, nhiều lúc tôi không có để ý đến, và cho dù tôi biết rằng người đó cố ý muốn chọc tức tôi, nhưng điều đó không có ảnh hưởng tôi bao nhiêu nữa, cho nên tôi chỉ mỉm cười thôi, chứ tôi không có trao trả lại. Chẳng những thế, bây giờ tôi còn có thể yêu thương cả những người thù oán tôi và làm hại tôi.

Có Phải Tín Đồ Cơ Đốc Cứ Phạm Tội Thường Xuyên Rồi Chỉ Cần Ăn Năn Hối Cải Là Xong?

Nhưng một mặt khác có phải là mỗi khi người Tín Đồ Cơ Đốc phạm tội thì họ chỉ cần ăn năn hối cải là xong, họ phạm bao nhiêu tội lỗi cũng chẳng sao, rốt cuộc họ vẫn được hưởng sự sống đời đời chăng?

Tôi có một người bà con thân thuộc, ông này không chịu tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, ông thật sự có một thắc mắc như vậy. Ông nói rằng mỗi khi những người Tín Đồ Cơ Đốc phạm tội, họ chỉ cần đến trước mặt Chúa Trời xưng tội, thì tội lỗi của họ được tha thứ, bởi vậy nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc cứ tha hồ phạm tội ác, họ không lo sợ gì cả; mà trong tương lai họ còn được vào nước Chúa Trời nữa, Chúa Trời thiệt là không công bằng!

Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Có phải là mỗi lần ta phạm tội, ta chỉ cần xưng tội là được tha thứ liền? Ta phạm tội bao nhiêu lần cũng chẳng sao, miễn là mỗi lần ta xưng tội là xong, có phải như vậy không?

Hỡi các bạn ơi, không phải như vậy đâu! Đừng tưởng rằng Tín Đồ Cơ Đốc cứ tha hồ phạm tội, rồi cứ tha hồ xưng tội, cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy, sau cùng vẫn được ban cho sự sống đời đời! Ai nghĩ như vậy là nguy hiểm vô cùng!

Hê-bơ-rơ 10:26 – 27. 26 Tại vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi ta đã nhận biết lẽ thật, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, 27 chỉ có đợi chờ kinh khiếp sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ bội nghịch mà thôi!

Đoạn Kinh Thánh này nói rằng nếu ta đã nhận biết lẽ thật rồi, tức là ta đã nhận biết Chúa Trời và Chúa Giê-su rồi, mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa.

Cố ý phạm tội có nghĩa là gì? Khi chúng ta biết rõ điều gì là phải, điều gì là sai, nhưng ta cố ý làm điều sai thì đó là cố ý phạm tội; những người nghĩ rằng sau khi phạm tội rồi miễn là đi xưng tội là xong, bởi vậy họ cứ tha hồ phạm tội lỗi, đó là cố ý phạm tội. Hãy coi chừng, Chúa Trời biết rõ mọi ý tưởng nỗi niềm trong lòng ta, Ngài sẽ không tha tội cho những người này, họ không còn được chuộc tội nữa! Họ chỉ có chờ đợi lửa hừng đốt cháy trong ngày Phán Xét thôi!

Nếu một người Tín Đồ Cơ Đốc cố ý phạm tội, đó là một chuyện phản nghịch, một điều ghê tởm khủng khiếp vô cùng. Chúa Trời là công nghĩa thánh sạch, Ngài không cho phép người dân của Ngài sống một cuộc đời tội lỗi!

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã thấy rằng đức tin chân chính thì bao gồm sự vâng phục. Nếu ta  thật sự tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su, thì chúng ta vâng phục lời dạy của Chúa Giê-su. Ai tin vào Chúa Giê-su thì được hưởng sự sống đời đời, ai không vâng phục Chúa thì không thấy sự sống. Sự cứu chuộc là cho những người vâng phục Chúa Giê-su. Nếu một người Tín Đồ Cơ Đốc vì không cẩn thận hay không hiểu biết mà lại phạm tội nữa, thì người phải ăn năn hối cải liền, rồi Chúa Trời sẽ tha tội cho người. Nhưng đừng bao giờ cố ý phạm tội, đừng có nghĩ rằng mỗi lần phạm tội ta chỉ cần xưng tội là xong, cho nên ta cứ tha hồ phạm tội cũng chẳng sao! Hãy coi chừng! Chúa Trời thấu hiểu mọi sự trong lòng ta, nếu ta cố ý phạm tội, thì sẽ không còn có tế lễ chuộc tội nữa, mà chỉ có chờ đợi lửa hừng đốt cháy trong Ngày Phán Xét thôi!

Sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này là một cuộc sống công nghĩa (Xin đọc bài giảng “Sự Sống Đời Đời Là Cuộc Sống Công Nghĩa”). Nếu bây giờ ta đang sống một cuộc sống công nghĩa, thì ta đang sống trong sự sống đời đời, và sau này ta hẳn được ban cho sự sống đời đời ở nước Chúa Trời còn tốt đẹp hơn nhiều! Ngược lại nếu bây giờ ta đang bị lực lượng của tội lỗi ràng buộc, thì ta không phải sống trong sự sống đời đời, cho nên sau này ta hẳn không được hưởng sự sống đời đời ở nước Chúa Trời!

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.