Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (2)

Ma-thi-ơ 4: 5 – 11

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền 

Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Ma-thi-ơ 4:1 – 4, ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-su hãy dùng quyền năng kỳ diệu của mình để trông nom cho lợi ích của bản thân mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tra khảocuộc cám dỗ này về hai phương diện còn lại. 

Gieo Mình Xuống Từ Nóc Của Đền Thờ Là Trái Nghịch Với Ý Chỉ Của Chúa Trời 

Ma-thi-ơ 4:5 – 7. 5 Rồi ma quỉ đem Chúa vào thành phố thánh, và đặt Chúa trên nóc của Đền Thờ, 6 và nói rằng: “Nếu ngươi là Con của Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: ‘Chúa sẽ sai các thiên sứ gìn giữ ngươi, và các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp phải hòn đá’”. 7 Chúa Giê-su phán rằng: “Cũng có lời chép rằng: ‘Ngươi đừng thử thách Chúa là Chúa Trời ngươi.’” 

Thành phố thánh tức là thành phố Giê-ru-sa-lem. Đền Thờ của Chúa Trời là ở trong thành phố Giê-ru-sa-lem. Ma quỉ đặt Chúa Giê-su trên nóc của Đền Thờ, rồi nó cám dỗ Chúa hãy gieo mình xuống. 

Các bạn có cảm nghĩ gì về đoạn Kinh Thánh này? Nhiều năm về trước khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh này lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng cuộc cám dỗ gì mà kỳ lạ và ngu dại như thế! Tại sao kỳ lạ và ngu dại? Tại vì tôi nghĩ rằng nếu ma quỉ đến cám dỗ tôi hãy nhảy xuống từ nóc nhà, thì chỉ có kẻ điên khùng ngu dại mới chịu nghe theo nó mà nhảy thử coi Chúa Trời có bảo hộ mình hay không, còn tôi là con người đầu óc sáng suốt thì không bao giờ làm chuyện điên khùng như vậy đâu! Các bạn có cảm nghĩ tương tự như vậy không? 

Hỡi các bạn ơi, ma quỉ thì gian trá lắm, nó không có làm chuyện điên khùng ngu dại đâu! Bây giờ để chúng ta tìm hiểu về cuộc cám dỗ này từng bước một. 

Giả tỉ Chúa Giê-su nghe theo lời của ma quỉ mà nhảy xuống từ nóc của Đền Thờ, và các thiên sứ bảo hộ nâng đỡ Chúa, nên Chúa không có bị thương gì hết, vậy kết quả sẽ ra sao? Khi những người ở trong Đền Thờ nhìn thấy chuyện này thì chắc kinh ngạc lắm, họ sẽ khen ngợi Chúa Giê-su và họ sẽ tin rằng Chúa là Con của Chúa Trời! 

Có người chắc nghĩ rằng: “Vậy thì hay quá rồi! Khi người ta tin rằng Chúa là Con của Chúa Trời thì họ sẽ nghe theo lời của Chúa, và họ sẽ rao truyền tin này ra, rồi mọi người trong nước Y-sơ-ra-ên đều biết cả và họ đều sẽ tin vào Chúa Giê-su!” 

Hỡi các bạn ơi, xin các bạn ngẫm nghĩ coi, làm như vậy có phù hợp với ý chỉ  của Chúa Trời không? Ý chỉ của Chúa Trời là gì? 

Trong mấy bài giảng trước ta đã thấy rằng, theo ý chỉ của Chúa Trời thì Chúa Giê-su phải từng trải gian nan khó khăn và tự hạ mình xuống đến chỗ thấp hèn nhất trên thế gian, hầu cho Chúa có thể hiểu rõ thông cảm với khổ nạn của những người nghèo khổ thấp hèn, rồi Chúa mới có thể giúp đỡ họ. Con của Chúa Trời không có làm những chuyện nông cạn tầm thường mà nhảy xuống từ nóc của Đền Thờ để được thiên hạ khen ngợi đâu! 

Ma Quỉ Cám Dỗ Chúa Giê-su Hãy Lợi Dụng Quan Tâm Bảo Hộ Của Chúa Trời Để Thỏa Mãn Sở Thích Của Riêng Mình 

Bây giờ để chúng ta đọc kỹ lời cám dỗ của ma quỉ. Ma quỉ nói với Chúa Giê-su rằng: “Nếu ngươi là Con của Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: ‘Chúa sẽ sai các thiên sứ gìn giữ ngươi, và các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp phải hòn đá’”. 

Ở đây ma quỉ đang cám dỗ Chúa hãy lợi dụng sự thương yêu bảo hộ của Chúa Trời để làm những chuyện thỏa mãn sở thích của riêng mình, tại vì nếu Chúa Giê-su nhảy xuống từ nóc của Đền Thờ mà không bị thương thì thiên hạ sẽ kinh ngạc và khen ngợi Chúa, và mọi người đều sẽ tin vào Chúa. 

Ở phần trên ta đã thấy rằng hành động như vậy là trái nghịch với ý chỉ của Chúa Trời. Lẽ dĩ nhiên Chúa Giê-su không có vấp phạm, Chúa trả lời rằng: “Cũng có lời chép rằng: ‘Ngươi đừng thử thách Chúa là Chúa Trời ngươi.’” 

Tại sao lại thử thách Chúa Trời ? Bởi vì khi chúng ta biết rằng điều mà ta muốn làm không phù hợp với ý chỉ của Chúa Trời, nhưng ta cứ một mực làm theo ý riêng của mình để thỏa mãn sở thích của mình, ấy là thử thách Chúa Trời. 

Hỡi các bạn ơi, hãy cẩn thận! Ma quỉ không có cám dỗ chúng ta hãy nhảy xuống từ nóc nhà, nhưng nó sẽ cám dỗ chúng ta hãy lợi dụng sự thương yêu bảo hộ của Chúa Trời để làm những việc thỏa mãn sở thích của riêng mình mà bỏ quên ý chỉ của Ngài. 

Câu Chuyện Của Hai Người Đầy Tớ Của Chúa Trời Bị Cám Dỗ Lạc Vào Tội Lỗi 

Có hai vợ chồng là thầy cô truyền đạo, họ phụng sự Chúa Trời trong một hội thánh, họ truyền giảng Tin Lành rất xuất sắc. Nhưng chẳng may chính vì họ truyền giảng lời của Chúa Trời rất hay, họ trở nên kiêu ngạo. Rồi họ bất hòa với hai anh chị Tín Đồ trong hội thánh, vì lòng kiêu ngạo mà họ không chịu tìm cách hòa hảo lại với hai anh chị này. Chẳng những thế, khi hai anh chị này sắp làm lễ đám cưới, chừng một tuần lễ trước ngày đám cưới thì hai thầy cô truyền đạo này đi sang một thành phố khác. Họ nói là tại vì công việc truyền giảng Tin Lành khẩn cấp, họ không thể chờ đợi nữa, cho nên họ phải đi liền. 

Khi họ làm như vậy thì gây ảnh hưởng xấu xa cho hội thánh, có một số người trong hội thánh biết rằng tại vì họ bất hòa với hai anh chị này cho nên họ ra đi không muốn dự lễ đám cưới của người ta. Họ là thầy cô truyền giảng Tin Lành mà chính họ lại không chịu vâng phục lời của Chúa Giê-su, tại vì trong lời của Chúa có dạy rằng trước khi ta hiến dâng của lễ cho Chúa Trời, nếu ta biết rằng có anh chị em nào bất hòa với mình, thì ta phải ngưng cuộc hiến dâng lại mà đi tìm anh chị em đó để hòa hảo lại với nhau trước đã, rồi sau đó mới trở về hiến dâng của lễ. Đi truyền giảng Tin Lành của Chúa Trời chính là hiến dâng của lễ cho Ngài, bởi vậy hai thầy cô truyền đạo này càng phải hòa hảo lại với hai anh chị đó trước đã, rồi mới đi phụng sự Chúa Trời. 

Khi hai thầy cô này không sống theo ý chỉ của Chúa Trời thì họ không thể truyền giảng Tin Lành được. Chính họ không vâng phục Chúa Trời và Chúa Giê-su thì làm sao mà họ có thể khuyên bảo người đời vâng phục Ngài? Hơn nữa khi những anh chị em khác trong hội thánh thấy họ làm như vậy, thì không chừng những người có đức tin yếu ớt sẽ bắt chước họ; sau này nếu giữa các anh chị em Tín Đồ có chuyện gì bất hòa thì người ta cũng không chịu hòa hảo lại với nhau. 

Hai thầy cô truyền đạo này làm như vậy đã gây ra rất nhiều tai hại cho hội thánh, cho nên về sau Chúa Trời không muốn sử dụng họ nữa. Cho dù họ giảng dạy lời của Chúa Trời rất hay, nhưng khi Ngài không muốn sử dụng họ thì họ chẳng làm được việc chi. Ngày nay tuy hai thầy cô truyền đạo này vẫn phụng sự Chúa Trời, nhưng việc làm của họ không còn kết quả tốt đẹp như xưa nữa. 

Đây là một câu chuyện thiệt, tôi quen biết hai thầy cô này và hai anh chị Tín Đồ bất hòa với họ. Cả hai bên đều là bạn thân của tôi, tôi không có thiên vị ai cả, thật ra tôi rất đau lòng mỗi khi tôi nghĩ đến hai thầy cô này. Chính vì họ truyền giảng lời của Chúa Trời rất xuất sắc, họ trở nên kiêu ngạo. Không chừng họ nghĩ rằng tại vì họ xuất sắc như thế, thì Chúa Trời sẽ ban cho họ đặc ơn để họ làm theo ý riêng của mình trong một vài trường hợp. Nhưng buồn thay! Khi hai thầy cô này không chịu vâng phục lời của Chúa Trời, họ cứ làm những chuyện để thỏa mãn lòng kiêu ngạo của mình, thì Ngài không muốn sử dụng họ nữa. 

Nói tóm lại đây là sự cám dỗ về lòng tự kiêu của con người, có rất nhiều người Tín Đồ vấp phạm về phương diện này. Hàng ngày ta phải luôn luôn tìm cầu ý chỉ của Chúa Trời. Thái độ của ta không phải là ta thấy điều gì ta thích thì ta làm, điều gì không vừa ý mình thì không làm. Ngược lại, thái độ của ta phải như vậy: Điều gì là hợp với ý chỉ của Chúa Trời thì ta làm, điều gì không hợp với ý chỉ của Ngài thì cho dù ta thích ta cũng không làm! 

Những Thắc Mắc Trong Cuộc Cám Dỗ Về Phương Diện Thứ Ba 

Bây giờ chúng ta tiếp tục tra khảo cuộc cám dỗ về phượng diện thứ ba. 

Ma-thi-ơ 4:8 – 11. 8 Ma quỉ lại đem Chúa lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Chúa tất cả các nước trên thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy. 9 Nó nói với Chúa rằng: “Nếu ngươi quỳ xuống mà thờ lạy ta, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.” 10 Chúa Giê-su bèn nói cùng nó rằng: “Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi’”. 11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Chúa. 

Khi các bạn đọc đoạn Kinh Thánh này, xin các bạn ngẫm nghĩ coi, có cái gì thắc mắc không? 

Đầu tiên tại sao ma quỉ lại nói rằng nó có thể cho Chúa Giê-su tất cả những nước trên thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy? Tại sao ma quỉ lại có quyền hành lớn như thế? Tại sao nó muốn cho cái gì thì cho, muốn cho ai thì cho? 

Thứ hai là ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-su hãy quỳ xuống mà thờ lạy nó rồi nó sẽ cho Chúa tất cả những nước trên thế gian và sự vinh hiển các nước ấy, điều này thì có vẻ phi lý quá! Chúa Giê-su là Con của Chúa Trời, vũ trụ trời đất đều thuộc về Chúa Trời, cho dù tất cả những nước trên thế gian và sự vinh hiển các nước ấy cũng quý giá lắm, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong cả vũ trụ trời đất thôi, tại sao Chúa lại phải quỳ xuống mà thờ lạy nó để được một chút chút vinh hiển này? Cuộc cám dỗ như vậy thì hình như ngu xuẩn quá, phải không? 

Bây giờ tôi sẽ giải đáp những thắc mắc trên từng bước một. 

Cả Thế Gian Đều Nằm Dưới Quyền Hành Của Ma Quỉ 

1 Giăng 5:19. 19 Chúng ta biết mình thuộc về Chúa Trời, còn cả thế gian đều nằm dưới quyền hành của Kẻ Ác. 

Đoạn Kinh Thánh này có khiến các bạn kinh ngạc không? Cả thế gian đều nằm dưới quyền hành của Kẻ Ác. Kẻ Ác tức là ma quỉ. Khi cả thế gian đều bị ma quỉ nắm giữ điều khiển, thì lẽ dĩ nhiên nó muốn cho ai cũng được, nó muốn cho bất cứ cái gì cũng được. Bởi vậy những người thờ pho tượng thần giả thường cầu xin được phát tài, được trúng xổ số hay những chuyện tương tự như vậy, và nhiều lúc họ được những điều họ muốn. Đó là do ma quỉ tặng cho họ, mục đích của ma quỉ là để kiềm chế họ. Bởi vì khi họ cầu xin pho tượng thần giả thì họ được phát tài, cho nên họ càng tin vào những pho tượng thần giả đó, rồi họ sẽ bị ma quỉ kiềm chế càng dữ dội hơn. 

Cũng có những người vừa mới có dịp nghe giảng về Tin Lành, thì bất thình lình sự nghiệp buôn bán của họ được phát triển rất nhanh, khiến họ rất bận rộn không có thì giờ đi nghe giảng Tin Lành nữa. Các bạn ngẫm nghĩ coi vận may phát tài này là do Chúa Trời ban cho hay là do ma quỉ cho? Đó là ma quỉ cho vậy, bởi vì khi Chúa Trời ban phước lành cho người nào thì phước lành đó sẽ thu hút người ấy về với Ngài, chứ không có cản trở người ấy đi nghe giảng Tin Lành đâu! 

Ma quỉ thì rất gian trá, khi nó muốn cám dỗ chúng ta phạm tội, nó làm ra bộ mặt rất quan tâm thông cảm với khó khăn của ta; khi nó muốn cản trở chúng ta tìm cầu Chúa Trời, thì nó cho ta tiền tài thành công, ta bị thu hút về bên nó, rồi ta bị nó điều khiển mà không hay biết, ta còn tưởng rằng ấy là Chúa Trời ban phước lành cho ta nữa. 

Nhưng tại sao cả thế gian đều nằm dưới quyền hành của ma quỉ? Vũ trụ trời đất là do Chúa Trời sáng tạo ra, nhưng tại sao thế gian này lại bị ma quỉ nắm giữ vậy? 

Giăng 8:34. 34 Chúa Giê-su đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là nô lệ của tội lỗi.” 

Chúa Giê-su dạy rằng ai phạm tội lỗi là nô lệ của tội lỗi. Một người nô lệ thì bị người chủ hoàn toàn điều khiển nắm giữ; mà hết thảy người đời trên thế gian đều đã phạm tội, hết thảy đều là nô lệ của tội lỗi, cho nên cả thế gian đều nằm dưới quyền hành của ma quỉ, ngoại trừ những người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính mới được thoát ra khỏi lực lượng điều khiển của tội lỗi thôi. Bởi vậy tất cả các nước trên thế gian cùng với tài sản phú quý của các nước ấy đều bị ma quỉ nắm giữ kiềm chế, nó muốn cho ai thì cho, muốn cho cái gì thì cho! 

Ma Quỉ Cám Dỗ Chúa Giê-su Hãy Lựa Chọn Một Lối Thoát Dễ Dàng Mà Không Cần Phải Theo Đúng Lời Của Chúa Trời Đi Trên Con Đường Gian Nan Khó Khăn 

Bây giờ chúng ta tìm hiểu về thắc mắc thứ hai. Tại sao ma quỉ cám dỗ Con của Chúa Trời hãy thờ lạy nó để được tài sản phú quý của trái đất này? Chẳng lẽ ma quỉ tưởng rằng sự vinh hiển của các nước trên thế gian còn quý giá hơn cả vũ trụ trời đất chẳng? 

Hỡi các bạn ơi, ma quỉ thì không có ngu dại đâu! Ma quỉ biết rằng Con của Chúa Trời muốn cứu vớt loài người ra khỏi lực lượng kiềm chế của nó, nó biết rằng Chúa Giê-su phải phá hủy quyền hành điều khiển của nó trên thế gian này. Nhưng nó không biết Chúa Giê-su sẽ dùng phương cách nào để cứu vớt loài người, nó không hiểu rằng Chúa sẽ cứu vớt loài người bằng cách chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho loài người. Nó chỉ biết rằng giữa Chúa Giê-su và nó sẽ có một trận chiến mãnh liệt, trong một trận chiến thì chắc có tử thương. 

Cho nên ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-su rằng: “Đừng có chiến tranh làm chi cho mệt, ta biết rằng ngươi đến đây để đoạt lấy quyền cai trị của ta. Nếu hai đứa chúng ta đánh trận với nhau thì chắc có một đứa phải chết, không chừng cả hai đều chết cả. Bây giờ ta đề nghị một giải pháp mới không cần đánh trận nữa. Ngươi quỳ xuống mà thờ lạy ta một lần đi, có vài phút thôi, rồi sau đó ta sẽ giao hết vinh hiển của các nước cho ngươi, ngươi sẽ cai quản tất cả các nước trên thế gian này. Ngươi chỉ cần thừa nhận quyền hành của ta một lần thôi, chỉ có vài phút thôi, rồi từ nay trở đi ngươi sẽ làm chủ điều khiển cả thế gian. Chúng ta không cần phải đánh trận, không ai bị thương cả, cả hai đứa chúng ta đều vui vẻ bình yên, như vậy có hay không?” 

Nó đang cám dỗ Chúa Giê-su hãy lựa chọn một đường lối dễ dàng mà không cần phải theo đúng lời của Chúa Trời đi trên con đường gian nan khó khăn làm chi cho mệt! Hơn nữa sau này khi nó giao trọn cả thế gian cho Chúa Giê-su thì lúc đó hết thảy loài người vẫn được thoát ra khỏi quyền hành kiềm chế của nó. Cái kết quả sau cùng thì giống nhau, chỉ là cái phương cách để đoạt lấy quyền cai trị thì khác nhau một chút chút thôi, có chi đâu? 

Lẽ dĩ nhiên Chúa Giê-su không có vấp ngã phạm tội, Chúa trả lời rằng: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi”. 

Nhiều Người Tín Đồ Cơ Đốc Bị Vấp Ngã Trong Sự Cám Dỗ Này 

Sự cám dỗ này thì nguy hiểm vô cùng, nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc đã vấp ngã trong sự cám dỗ này. 

Thí dụ có người giữ chức vụ cai quản tài chánh của một công ty, lúc đầu người này làm việc siêng năng không có gian trá. Rồi không chừng gia đình của người gặp khó khăn, người cần một món tiền lớn. Lúc đó một giải pháp dễ nhất là lấy tạm tiền của công ty để giải quyết khó khăn của gia đình trước, rồi sau này kiếm được tiền sẽ đền bù lại cho công ty. 

Các bạn nên nhớ mãi rằng một khi ta phạm tội, thì ta bị ma quỉ kiềm chế; và một khi ma quỉ đã kiềm chế ta thì nó không bao giờ để cho ta thoát ra khỏi tay của nó được. Cả thế gian đều nằm dưới quyền hành của ma quỉ, nó sẽ dùng đủ mọi cách để cản trở người này không đền bù lại món tiền đó được; nó sẽ càng ngày càng thắt chặt sự kiềm chế của người này. Sau cùng khi sự kiện này bị tiết lộ, người này sẽ bị bỏ tù, cả cuộc đời của người cũng bị hư hỏng tiêu tan luôn. Đây chỉ là một thí dụ rất thông thường trong xã hội thôi, các bạn chắc từng nghe những câu chuyện tương tự như vậy hoặc còn ghê tởm hơn câu chuyện này nhiều. 

Là một người Tín Đồ Cơ Đốc, ta phải noi gương của Chúa Giê-su. Ta đừng bao giờ ham mộ vinh hoa phú quý mà sa vào tội lỗi. Ta luôn luôn lựa chọn con đường của Chúa Trời cho dù gian nan khó khăn. 

Nguyên Tắc Để Chống Cự Lại Cám Dỗ Của Ma Quỉ 

Trong sự cám dỗ của ma quỉ về ba phương diện này có một đặc tính chung, ấy là trông nom cho bản thân mình mà không cần phải theo đúng ý chỉ của Chúa Trời. Nó cám dỗ Chúa Giê-su hãy đặt lợi ích của bản thân mình trước tiên, còn ý chỉ của Chúa Trời ở hạng thứ hai. Khi Chúa Giê-su chống cự lại cám dỗ của ma quỉ, Chúa luôn luôn vâng phục ý chỉ của Chúa Trời là trên hết và bỏ quên lợi ích của bản thân mình. 

Ma quỉ sẽ cám dỗ chúng ta cùng một thể ấy, nếu chúng ta muốn đứng vững trước sự cám dỗ của nó, ta phải noi gương của Chúa Giê-su, ta hoàn toàn vâng phục ý chỉ của Chúa Trời là trên hết và bỏ quên lợi ích của riêng mình. Chúa Giê-su thì luôn luôn ở cùng với ta và yên ủi giúp đỡ ta, chúng ta không có đi một mình đâu!

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.