Liên Hệ Giữa Sự Sống Đời Đời Hiện Bây Giờ Và Sự Sống Đời Đời Trong Tương Lai

Sự Sống Đời Đời (3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ HiềnMcDonald College 02

(Tải xuống bản in PDF)   (Tải xuống bản nghe MP3)

Kỳ trước chúng ta đã thấy rằng Tín Đồ Cơ Đốc được ban cho sự sống đời đời ngay bây giờ trên thế gian này. Sự sống đời đời trên thế gian này là một cuộc sống vui vẻ, bình yên, công nghĩa, không bị tội lỗi ràng buộc và chúng ta có một quan hệ rất thân mật cùng với Chúa Trời, Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng ta, Chúa Trời là Cha của ta và ta là con cái của Ngài.

Hôm nay chúng ta tiếp tục tra khảo về mối liên hệ giữa sự sống đời đời hiện bây giờ và sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng.

Sự Thắc Mắc Của Tôi Từ Hồi Nhỏ

Gia đình tôi theo Đạo Phật và thờ cúng ông bà tổ tiên, hồi xưa tôi cũng không tin ở Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su cả. Từ nhỏ tôi từng nghe người ta nói rằng người nào tin vào Chúa Giê-su thì không bị chết đi, mà còn được sự sống đời đời nữa. Hồi đó tôi hay chế nhạo rằng: “Kinh Thánh nói hễ ai tin vào Giê-su thì không bị chết đi, nhưng coi kìa, những người tin ở Giê-su cũng chết như mọi người vậy thôi, chỉ có những người ngu dại mới chịu tin những chuyện này.”

Những lời này thật là phạm thượng, tôi đáng bị xử tử. Bây giờ tôi hiểu rằng ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm, nhưng hồi đó tôi không hiểu lời dạy trong Kinh Thánh. Thật ra lời dạy trong Kinh Thánh là hoàn toàn chính xác và cao siêu hơn hết. Chúa Trời Đức Gia-vê nhân từ khoan dung, Ngài không có trừng phạt tôi. Ngài biết rằng tôi nghĩ như vậy là tại vì tôi thật sự không hiểu. Chúa Trời dẫn đưa tôi nhận biết Ngài và Chúa Giê-su, Ngài ban cho tôi cơ hội để học tập tìm hiểu về lời dạy dỗ trong Kinh Thánh.

Vậy lời dạy chính xác trong Kinh Thánh về sự sống đời đời là như thế nào? Chúng ta biết rằng Tín Đồ Cơ Đốc được hưởng sự sống đời đời ngay bây giờ trên thế gian này, nhưng họ sẽ chuyển từ sự sống đời đời trên thế gian này qua sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng bằng cách nào? Sự sống đời đời hiện bây giờ có liên quan gì đến sự sống đời đời trong tương lai?

Tín Đồ Cơ Đốc Sẽ Được Sống Lại Vào Ngày Sau Cùng 

Giăng 6:40 40Đây là ý muốn của Đức Cha ta, phàm ai nhìn vào Con và tin vào Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau cùng.

Căn cứ theo ý muốn của Đức Cha ở trên trời, hễ ai nhìn vào Chúa Giê-su và tin vào Chúa thì được sự sống đời đời. Hơn nữa Chúa sẽ cho người đó sống lại vào ngày sau cùng.

Các bạn hãy để ý vào hai chữ “sống lại”. Một người đã chết đi rồi mới có sống lại chứ, phải không? Nếu một người còn sống chưa chết thì cần gì phải sống lại. Bởi vậy người Tín Đồ Cơ Đốc cũng không được sống mãi mãi không chết, chúng ta sớm muộn gì cũng phải chết đi, nhưng Chúa Giê-su sẽ cho ta được sống lại vào ngày sau cùng.

Khi Tin Lành Truyền Khắp Thế Gian Thì Sự Cuối Cùng Sẽ Đến

Vậy ngày sau cùng là gì? Ngày sau cùng là ngày Chúa Giê-su trở về thế gian này để quét sạch mọi tội lỗi và trừng phạt những kẻ hung dữ độc ác trên thế gian này.

Các bạn có biết rằng trong một ngày gần nay Chúa Giê-su sẽ trở về thế gian này không?

Sau khi Chúa Giê-su tình nguyện chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho chúng ta, đến ngày thứ ba Chúa Trời Đức Gia-vê cho Chúa được sống lại từ cõi chết. Rồi Chúa Giê-su hiện ra trước mặt các môn đồ của Chúa, và Chúa ở cùng với họ bốn mươi ngày. Trong khoảng thời gian đó, Chúa dặn bảo họ phải đi khắp thế gian truyền giảng Tin Lành cho muôn dân nghe (Tham khảo Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8). Sau cùng trên dãy núi Ô-li-ve ở ngoài thành phố Giê-ru-sa-lem, trước mặt các môn đồ, Chúa Giê-su thăng lên trời qua một đám mây. Trong khi các môn đồ ngưỡng mặt ngó chăm lên trời, thì có hai vị thiên sứ hiện ra trước mặt họ nói rằng: “Chúa Giê-su đã thăng lên trời rồi, nhưng trong tương lai Chúa sẽ trở lại thế gian cũng bằng cách này.” (Tham khảo Công Vụ Các Sứ Đồ 1:10 – 11) Vậy có nghĩa là Chúa đã thăng lên trời thể nào thì Chúa cũng sẽ trở lại thế gian thể ấy. Chúa đã thăng lên trời qua đám mây, thì trong tương lai Chúa cũng sẽ giáng xuống mặt đất qua đám mây.

Cho nên các môn đồ của Chúa Giê-su vâng theo lời dặn dò của Chúa đi truyền giảng Tin Lành khắp cả thế gian từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa trở về. Mà chừng nào Chúa Giê-su mới trở về thế gian này? 

Ma-thi-ơ 24:3 3 Chúa đang ngồi trên núi Ô-li-ve, các môn đồ tới riêng cùng Chúa và nói rằng: “Xin Chúa nói cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?”

Ở đây các môn đồ hỏi Chúa về sự Chúa đến và ngày tận thế. Rồi Chúa Giê-su giải thích cho họ biết những điềm báo của sự Chúa trở về và ngày tận thế.

Ma-thi-ơ 24:14 14 Tin Lành này về nước Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp trái đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.

Khi Tin Lành được rao truyền khắp thế gian thì sự cuối cùng sẽ đến. 

Những Việc Phi Thường Xảy Ra Khi Chúa Giê-su Trở Về

Khi Chúa giảng dạy những điều này, lúc đó Chúa còn sống trên thế gian, nhưng Chúa biết rằng thời hạn sắp đến mình sẽ bị đóng đinh trên cây thập tự mà chết đi. Chúa nói cho các môn đồ biết rằng trong tương lai Chúa sẽ trở lại thế gian này, và khi Chúa trở về sẽ có những việc phi thường xảy ra trên trái đất.

Ma-thi-ơ 24:29-31 29Tai nạn của những ngày đó vừa mới qua đi, thì mặt trời trở nên tối tăm liền, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và lực lượng của các tầng trời rúng động. 30Khi ấy, dấu hiệu của Con của loài người sẽ hiện ra trên tầng trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ than khóc, và nhìn thấy Con của loài người có đại quyền năng và đại vinh diệu ngự trên mây trời giáng xuống. 31Người sẽ sai thiên sứ dùng tiếng kèn lớn để nhóm lại từ khắp bốn phương những kẻ đã được chọn lựa của người, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia.

Trước khi Chúa trở về thì sẽ có tai nạn lớn trên trái đất đến nỗi mặt trời trở nên tối tăm, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao trên trời sa xuống, và lực lượng các tầng trời cũng rúng động lên. Lúc đó dấu hiệu của Con của loài người, tức là Chúa Giê-su, sẽ hiện ra trên bầu trời. Mọi dân tộc trên thế gian sẽ nhìn thấy Chúa Giê-su ngự trên đám mây giáng xuống, họ sẽ sợ hãi than khóc, nhất là những kẻ trước kia đã từ chối không chịu tin vào Chúa, lúc đó họ chắc ân hận sợ hãi lắm. Rồi Chúa sẽ sai thiên sứ thổi kèn lên để kêu gọi tụ tập những người Tín Đồ chân chính của Chúa trên khắp bốn phương. Sau khi các Tín Đồ chân chính của Chúa được tụ tập rồi, kế tiếp là cái gì?

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17 15Vả, nầy là điều chúng tôi căn cứ theo lời của Chúa mà rao bảo cho anh em: những kẻ còn sống, những kẻ còn ở lại khi Chúa đến, thì không có thăng lên trời trước những người đã ngủ rồi. 16Bởi vì chính mình Chúa sẽ từ trời giáng xuống cùng với tiếng kêu lớn, tiếng của thiên sứ lớn và tiếng kèn của Chúa Trời; bấy giờ những kẻ đã chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại trước tiên. 17Rồi kế đến những kẻ còn sống của chúng ta, những kẻ còn ở lại, sẽ đều được cất lên trời cùng với  họ giữa đám mây, chúng ta sẽ gặp Chúa tại nơi không trung, rồi chúng ta sẽ ở cùng với Chúa mãi mãi.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng khi Chúa Giê-su ngự trên đám mây trời giáng xuống, lúc đó các thiên sứ sẽ kêu gọi tụ tập các Tín Đồ của Chúa, rồi một chuyện kỳ diệu vô biên xảy ra, những người Tín Đồ đã chết đi rồi sẽ được sống lại, họ từ mồ mả đi ra. Ở phần trên chúng ta đã thấy rằng Tín Đồ Cơ Đốc sẽ được sống lại vào ngày sau cùng. Ấy là một chuyện kỳ diệu và vĩ đại !

Những người Tín Đồ đã chết đi rồi thì được sống lại, còn những người Tín Đồ chưa chết thì sao? Tất cả những người Tín Đồ chưa chết và những người Tín Đồ được sống lại đều được cất lên trời giữa đám mây. Hết thảy Tín Đồ của Chúa Giê-su đều được thăng lên trời, họ sẽ gặp Chúa ở nơi không trung. Rồi từ đó trở đi, chúng ta sẽ ở cùng với Chúa mãi mãi. Ấy chính là sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng!

Mỗi khi tôi nghĩ đến tình hình vĩ đại và kỳ diệu này, tôi rất hăng say và phấn khởi, tôi hằng cầu nguyện xin Chúa Giê-su trở về sớm hơn để quét sạch mọi tội lỗi và giải cứu nhân loại khỏi đau khổ! Chồng tôi và tôi quyết tâm hết sức hết ý hết tâm thần rao truyền Tin Lành cho mọi người. Căn cứ theo những đoạn Kinh Thánh trên, ta thấy rằng một khi Tin Lành này truyền khắp thế gian, thì sự cuối cùng sẽ đến và Chúa sẽ trở về. 

Những Tai Nạn Lớn Trước Khi Chúa Trở Về

Không chừng các bạn nghĩ rằng đây chỉ là những chuyện thần thoại hoang đường, không có thật đâu!

Hỡi các bạn ơi, Chúa Giê-su đã báo trước rằng trước khi Chúa trở về thế gian này, sẽ có nhiều tai nạn rất lớn xảy ra trên trái đất. Các bạn có biết đó là những tai nạn gì không?

Ma-thi-ơ 24:6-7 6Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, hãy giữ mình, đừng bối rối. Vì những sự ấy phải đến, nhưng chưa là cuối cùng đâu. 7Dân tộc này sẽ dấy lên nghịch cùng dân tộc khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.

Những tai nạn đó là động đất, nạn đói kém và chiến tranh bùng nổ tại nhiều nơi trên thế giới. Các bạn thấy hiện bây giờ trên thế giới những tai nạn này há chẳng đang ngày càng gia tăng sao? Chúa đã báo trước những tai nạn này hai ngàn năm về trước rồi, các bạn nghĩ rằng những chuyện này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Hoặc là lời tiên tri này đang lần lượt ứng nghiệm ngay trước mắt của ta chăng?

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đều Lần Lượt Ứng Nghiệm

Trong Kinh Thánh có ghi lại rất nhiều lời tiên tri báo trước về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Những lời tiên tri này báo trước mấy chục năm, hay mấy trăm năm, có khi cả ngàn năm trước khi những chuyện ấy xảy ra. Và tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh đều lần lượt ứng nghiệm hết!

Trong Cựu Ước của Kinh Thánh, tiên tri Đa-ni-ên báo trước rằng một đế quốc hùng mạnh sẽ vùng lên, rồi về sau đế quốc này cũng suy tàn sụp đổ. Lời tiên tri này đã ứng nghiệm chính xác vô cùng trong sự vùng dậy và suy tàn của Đế Quốc La Mã.

Ngoài ra tiên tri Giê-rê-mi cũng báo trước rằng dân Giu-đa (tức là dân Do-thái) sẽ bị đày đi nước Ba-by-lôn làm nô-lệ, rồi 70 năm sau họ mới được thả về để xây dựng lại tổ quốc. Lời tiên tri này cũng ứng nghiệm chính xác vô cùng.

Nếu lời tiên tri trong Kinh Thánh ứng nghiệm chính xác vô cùng, điều đó chứng tỏ rằng Kinh Thánh quả thật là lời của Chúa Trời, chứ không phải do loài người bịa đặt ra. Nếu Kinh Thánh quả thật là lời của Chúa Trời, thì mỗi một lời, mỗi một chữ đều là chân thật và đều sẽ ứng nghiệm. Kinh Thánh ghi rằng Chúa Giê-su sẽ trở về thế gian này, Chúa sẽ giáng xuống qua đám mây, lúc đó những người Tín Đồ đã chết rồi sẽ được sống lại, rồi những người Tín Đồ chưa chết và những người Tín Đồ được sống lại sẽ cùng một lượt cất lên trời gặp mặt với Chúa giữa nơi không trung, họ sẽ ở cùng với Chúa mãi mãi. Đó chính là sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng, đó là niềm hy vọng quý giá vô cùng của người Tín Đồ. Tất cả những lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm trước mắt của toàn thể loài người trên thế gian trong một ngày gần nay, những tai nạn mà Chúa báo trước đã gia tăng rất nhanh, đó là triệu chứng của ngày trở về của Chúa đã gần rồi.

Sự Sống Đời Đời Hiện Bây Giờ Là Bằng Chứng Của Sự Sống Đời Đời Trong Tương Lai Ở Nước Thiên Đàng

Nếu bây giờ chúng ta tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê và Chúa Giê-su, ta phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Chúa Trời và sống theo lời dạy của Ngài thì ta sẽ được ban cho sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng khi Chúa Giê-su trở về.

Không chừng các bạn cảm thấy khó tin quá, khó mà tưởng tượng được. Vâng, tôi đồng ý. Những người Tín Đồ Cơ Đốc đã chết đi rồi sẽ được sống lại và được cất lên trời, điều đó thì khó mà tưởng tượng. Nhưng thật ra, có rất nhiều chuyện mô tả trong Kinh Thánh cũng khó mà tưởng tượng lắm, không những chỉ chuyện này thôi! Tại sao vậy? Tại vì đó là những chuyện vượt quá tầm hiểu biết của người đời, những chuyện này không hề xảy ra trong cuộc sống của người đời, chỉ có những người Tín Đồ chân chính của Chúa Giê-su mới kinh lịch được những chuyện này thôi. Cho nên đối với người đời trên thế gian này, những chuyện đó thì rất khó tin. Nhưng đối với Tín Đồ của Chúa, chúng ta đang kinh lịch những chuyện này trong đời sống của mình, cho nên chúng ta biết rằng những điều Chúa giảng dạy đều là chân thật.

Thí dụ như sự sống đời đời trên thế gian này là một cuộc sống công nghĩa, vui vẻ, bình yên, không bị tội lỗi ràng buộc và được sống cùng với Chúa Trời, điều này là một chuyện rất khó tin đối với người đời trên thế gian này. Tại vì người đời không bao giờ được hưởng một cuộc sống thật sự công nghĩa, vui vẻ, bình yên, huống chi là sống cùng với Chúa Trời nữa, cho nên họ cho rằng chuyện này chỉ là ảo tưởng thôi, không chân thật! Nhưng đối với những người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính thì sự sống đời đời trên thế gian này là chân thật vô cùng, tại vì chúng ta đang sống trong một cuộc sống như vậy!

Chính vì chúng ta đang được hưởng sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này, cho nên chúng ta biết rằng Kinh Thánh quả thật là lời của Chúa Trời, và lời dạy của Chúa Trời về sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng chắc sẽ thành tựu. Chúa Trời không bao giờ thất hứa, Ngài đã nói điều gì thì Ngài chắc sẽ thành tựu điều đó.

Sự sống đời đời hiện bây giờ của người Tín Đồ Cơ Đốc là bằng chứng của sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Ngược lại nếu hiện bây giờ chúng ta không có một cuộc sống công nghĩa, bình yên và vui vẻ, chúng ta đang bị tội lỗi ràng buộc, thì chúng ta chắc không được hưởng sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo về mối liên hệ giữa sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này và sự sống đời đời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Người Tín Đồ Cơ Đốc được ban cho sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này, nhưng chúng ta không phải là cứ sống mãi mãi không chết. Thân thể của ta vẫn chết đi, nhưng vào ngày sau cùng khi Chúa Giê-su trở về thế gian này, thì Chúa sẽ cho ta được sống lại. Từ đó trở đi ta sẽ sống cùng với Chúa mãi mãi, đó chính là sự sống đời đời ở nước Thiên Đàng.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.